Huis
05-07-2021
Vastgoed
Eline
Auteur Eline Meijer

Herstel van Pandemie, wat is de impact op de waardering van vastgoed?

Dat de corona pandemie een impact heeft gehad op de vastgoedsector en de vastgoed waardebepaling, is een ding dat zeker is. Na een ervaren schok in het tweede kwartaal van 2020 (Onderzoek MSCI Netherlands Property Index), herstelde de markt zich weer. In het eerste kwartaal van 2021 werd er voor het eerst gemiddeld over alle sectoren een negatief totaal rendement van -0,4 procent gedetecteerd (MSCI), dit werd voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van de overdrachtsbelasting. Nu het herstel van de pandemie is gestart, kan er gekeken worden naar toekomstige trends in vastgoed. Welke gevolgen kun je verwachten in de waardering en investering van vastgoed na Covid-19?

Eerst meer weten over de begrippen die je tegenkomt bij de waardering van vastgoed, kijk dan op onze blog 'begrippen bij waardering van vastgoed'.

Volgens het onderzoek van MSCI zullen de volgende aspecten relevant zijn:

  1. Lagere aanvangsrendementen In de meeste landen liggen de aanvangsrendementen op het laagste niveau ooit. De stimuleringsmaatregelen en hoge prijzen van andere beleggingscategorieën hebben ervoor gezorgd dat de investeringen van vermogen in vastgoed wereldwijd nog steeds toenemen. Door deze hogere vraag naar vastgoedinvesteringen, dalen de rendementen. In Nederland zie je dit zeer sterk terug in de markt van residentieel vastgoed.
  2. Individuele objectrisico’s De MSCI verwacht dat de gedetecteerde toename in spreiding van waardegroei zich verder zal doorzetten. De spreiding van waardegroei impliceert een groter verschil tussen het rendement van een goed of een slecht vastgoedobject. Ook komt naar voren in het onderzoek dat in niet traditionele sectoren, zoals bijvoorbeeld studenten- en ouderenhuisvesting, de groei en performance van het object sterk afhangt van het management.
  3. Inflatie Ook inflatie heeft effect op de vastgoedportefeuilles. Er zijn verschillende mogelijke scenario’s denkbaar. Zo zouden de stimuleringsmaatregelen die de economie weer op gang brengen, een positief effect kunnen hebben voor op de vastgoedmarkt en de vastgoed waardebepaling. Inflatie zal in principe leiden tot hogere huur en daarmee toenemende waarde van vastgoed. Hoge inflatie kan echter leiden tot leegstandsrisico als gevolg van betalingsonmacht van huurders. Een hoog leegstandspercentage kan een neerwaartse druk op de huurniveaus en daarmee op de waardering van vastgoed tot gevolg hebben. Dit laatste lijkt voorlopig niet aan de orde door het woningtekort in Nederland.
  4. The Road to Net Zero Ook de vastgoedsector ontkomt er niet aan om mee te werken aan de transitiedoelen om de opwarming van de aarde te beperken. Volgens MSCI betekent dit een emissiereductie in de vastgoedsector van 80 procent in 2034. Wat voor effect deze reductie precies zal hebben op de waardering van vastgoedbeleggingen in Nederland, is nog lastig vast te stellen. Een gedetailleerde analyse op activa- en portefeuilleniveau van het klimaattransitierisico in verschillende scenario’s kan beleggers helpen bij het identificeren van key-drivers en het plannen en prioriteren van toekomstige stappen in het kader van emissie reductie.

Stil staan zal de vastgoedsector de komende tijd dus zeker niet. Ondanks de lagere rendementen heerst er optimisme op de vastgoedmarkt. Wil je meer kennis vervaardigen om beter te anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen in de markt, of ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt in verdieping op bepaalde onderwerpen bij het beleggen in commercieel vastgoed? Kijk dan eens naar ons aanbod vastgoed trainingen en kijk welke opleiding je aanspreekt:

  1. Introductie vastgoedbeleggen
  2. Vastgoed rekenen
  3. Vastgoed financieren
  4. Huurrecht woonruimte
  5. Fiscale en juridische aspecten vastgoed
  6. Vastgoedwaardering

Tijdens onze trainingen krijg je inzicht in de vastgoedmarkt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen de trainers je mee in alle aspecten die een rol spelen in het beleggen in vastgoed.

Kijk op deze pagina voor een compleet overzicht van onze vastgoedopleidingen.

Bron: MSCI

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd