Effectief en praktisch leren met de leervormen van FOI

Bij FOI leer je middels de 70-20-10 methodiek. Dit betekent concreet dat 70% wordt geleerd op basis van koppeling van theorie met praktijkervaringen op de werkvloer. 20% wordt geleerd door middel van coaching en feedback. En 10% wordt opgedaan middels theorietrainingen. De door FOI te gebruiken leerinterventies zijn hieronder kort toegelicht.

Mg 1690

70%: Learn@work

Welke leerinterventies en mogelijkheden horen daarbij?

a. De praktische tools die tijdens de training worden uitgereikt kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Voorbeelden van dergelijke tools zijn het pijleroverzicht (bedrijfsbeoordeling), een handvat voor de totale beoordeling van een financieringsaanvraag of een stappenplan en concrete nota’s als hulpmiddel bij het maken van een kasstroomanalyse of ratioberekeningen.

b. Leermaterialen die op elk moment digitaal beschikbaar zijn. Relevante opdrachten, E-learnings, E-book en onderwerp specifieke cases.

c. Gaming: online games gericht op bepaalde topics om de kennis ‘al gamend’ eigen te maken.

d. Praktijkopdrachten. Medewerkers krijgen periodiek opdrachten die ze uitvoeren in de praktijk/tijdens werk.

e. Medewerkers kunnen de vraagstukken (gerelateerd aan de inhoud van de opleiding) waar zij tegenaan lopen in de praktijk meenemen naar de opleidingsdag.

Mg 0733V2

20%: Leren met en van elkaar

Welke leerinterventies en mogelijkheden horen daarbij?

a. Skillmatrix ontwikkelen met collega’s die bepaalde vaardigheden sterk ontwikkeld hebben en andere collega’s kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van deze vaardigheden (Leren van en met elkaar).

b. Leer Management Systeem. Openstellen van een omgeving waar medewerkers van elkaar kunnen leren.

c. Just-in-Time-Coaching via WhatsApp/Skype/E-mail/Telefoon of andere snelle media.

d. Periodieke Webinar. Met vragen over één specifiek onderwerp.

e. Optionele extra leerinterventie: Chaptersessies, waarbij deelnemers uit een bepaalde chapter zelf een sessie organiseren over een specifiek onderdeel.

Mg 0861

10%: Trainingen

Hoe geeft FOI dit vorm en welke leerinterventies horen daarbij?

a. E-learning, gericht op één specifiek onderwerp. De uitslag kan als handvat dienen voor coaching door zowel trainer als leidinggevende.

b. Klassikale trainingen voor groepen tot 12 personen zodat interactie wordt bevorderd en er ruimte is voor individuele vraag- en leerstukken.

c. Digital Classrooms. Vanaf je eigen locatie leren samen met anderen!

d. Accelerator sessies. Klassikale korte sessie over één onderwerp gebaseerd op praktijkcases zodat de tijdsinvestering zo klein mogelijk is maar het effect gemaximaliseerd wordt.

Een effectieve mix van leervormen

Bij FOI staat de cursist voorop. De inhoud van het leerprogramma wordt uiteraard toegespitst op de leerbehoefte van de cursist.

Meer weten? Neem contact op.

De voordelen van de 70/20/10 methodiek

Het 70/20/10 model is een zeer beproefde leermethode die bij vele topinstituten de voorkeur geniet. Een aantal van de voordelen van dit model zijn:

  • Verbeterde en effectieve leerproces, waarbij het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast.
  • Beter behoud van kennis, plus stelselmatige uitbouw van deze kennis.
  • Door het toepassen van de kennis ontwikkelt de cursist ook de benodigde competenties.
  • Het geleerde is direct relevant voor de cursist in zijn of haar vakgebied.
  • De cursist kan een individueel leerpad volgen, precies op maat voor zijn of haar leerbehoefte.

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd