Een persoonlijke en betrokken leermethode

Onze leercyclus is de basis voor het vormgeven van onze leertrajecten. Door het inrichten van opleidingstrajecten op basis van deze cyclus kunnen wij voor iedereen een passend opleidingsaanbod aanbieden en het geleerde goed borgen in de praktijk.

Bij het opstellen van deze leercyclus hebben wij de 70-20-10 systematiek en de leercyclus van Kolb als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat er rekening is gehouden met leren on the job, leren met elkaar en klassikaal (en in de juiste genoemde verhouding) en dat er rekening wordt gehouden met de fases van leren en dat ieder persoon op een eigen wijze leert.

Mg 0861

Effectief leren met de leercyclus

De Amerikaanse psycholoog Kolb onderscheidt vier fasen van leren; ervaring, reflectie, begripsvorming en experimenteren. De leercyclus van Kolb laat zien dat er vanuit de theorie begonnen kan worden, maar ook vanuit reflectie (afhankelijk van persoonlijke voorkeur en leerrendement). Het integreren van het opdoen van theoretische kennis, het toepassen ervan door het te doen én het reflecteren in één leerproces, levert een maximaal leerrendement op.

Zie ook onze leerinterventies voor hoe we hier vorm aan geven.

FOI loopt voorop in ontwikkelingen van leermethodieken

Dit betekent dat wij continue op zoek zijn naar nieuwe (online) leerinterventies en middelen en dat wij onze opleidingen hier continue op aanpassen en verbeteren.

Voordelen van onze leermiddelen

FOI biedt met haar leercyclus en unieke blend van offline en online leren een compleet pakket voor de cursist. Door effectief gebruik te maken van online biedt dit de volgende mogelijkheden:

  • Opleidingen blijven continue up to date en verbeterd worden zonder aanvullende kosten;
  • Steeds meer digitaliseren;
  • Steeds meer interactie in e-learning modules;
  • Ontwikkeling van platform voor kennisdeling;
  • Implementeren van video content in e-learning modules;
  • Actualiteit wordt steeds verwerkt;
  • Mogelijkheden voor Serious gaming;
  • Film en video content in de e-learning;
  • Infographics in de e-learning modules.

Onze blended opbouw bij trainingen

Al onze trainingen worden blended aangeboden, dit houdt in dat we zoveel mogelijk gebruik maken van het combineren van online en offline leren. Zo blijft de opleiding niet beperkt tot een moment van leren, maar is het een traject waarbij leerstof wordt herhaald. Kennis wordt op deze wijze niet alleen goed behouden, maar ook dynamisch aangevuld met actuele content.

Wij maken hierbij gebruik van e-learning, online tools, digital classrooms, webinars en mogelijkheden om vanaf de werkplek leren. De cursisten kunnen hierbij gebruik maken van een eigen account binnen ons LMS-systeem.

Mg 0615
Mg 1705

Het LMS-systeem van FOI

Wij hebben een online Leer Management Systeem beschikbaar waarin alle content van de modules van een opleiding gestructureerd is opgebouwd. Zo kunnen deelnemers vanaf de werkplek altijd de leerstof weer opnieuw inzien, bekijken en doorlopen, zoals de e-learning, presentatie en materialen.

De content binnen ons LMS-systeem is dynamisch. Dat betekent dat we de leerstof aanvullen met actualiteiten die relevant zijn voor de praktijk van vandaag de dag. Dit biedt de cursist de mogelijkheid om efficiënt te blijven doorleren.

Onze docenten stellen zich voor

Mg 0493V2
Partner & trainer Jaap Huurnink Bekijk profiel
Jorrit Van Eck V2
Partner & Trainer Jorrit van Eck Bekijk profiel
Jos Bankras V2
Trainer Jos Bankras Bekijk profiel
Jordy Kleemans V2
Trainer Jordy Kleemans Bekijk profiel
Johan Roerdomp V2
Trainer Johan Roerdomp
Jan
Trainer Jan de Jongh Bekijk profiel
André
Trainer André Niewzwaag Bekijk profiel
Sven
Trainer Sven Verbruggen Bekijk profiel
Jeroen Heuving V2
Trainer Jeroen Heuving
Marcel Scherrenburg V2
Trainer Marcel Scherrenburg
Bert Van Scherpenzeel V2
Trainer Bert van Scherpenzeel
Camiel
Trainer Camiel Rommens Bekijk profiel
Willemijn Lever V2
Trainer Willemijn Lever Bekijk profiel
Elsje
Trainer Elsje de Bie Bekijk profiel
Geknipt
Trainer Klaas Kroot Bekijk profiel
Dirk Spoormans V2
Trainer Dirk Spoormans Bekijk profiel
Marcel Geurts V2
Sales manager & trainer Marcel Geurts Bekijk profiel
Pasfoto John
Trainer John Bult Bekijk profiel
Sander
Trainer Sander Maarleveld Bekijk profiel
Marjolein Scheeper V2
Trainer Marjolein Scheeper Bekijk profiel
Dick Ausems V2
Trainer Dick Ausems
Annemiek Noordermeer V2
Trainer Annemiek Noordermeer Bekijk profiel
Henk Rijken Oud V2
Trainer Henk Rijken Bekijk profiel
Monique Busch Oud V2
Trainer Monique Busch Bekijk profiel
Elout Korevaar Oud V2
Trainer Elout Korevaar Bekijk profiel
Arjan
Trainer Arjan Geurts
Partner & trainer Jaap Huurnink

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Voor die tijd is hij al geruime tijd actief geweest als trainer en financieringsspecialist binnen FOI. Aanleiding van de stap naar mede-eigenaar van FOI is de sterke kracht van praktische toepasbaarheid/insteek van de aangeboden opleidingen en trainers. ‘Met passie mensen leren wat ze kunnen gebruiken in de dagelijkse financiële praktijk’, is het doel van Jaap. Onderwerpen waarin Jaap zich onder andere gespecialiseerd heeft zijn, liquiditeit en cashflow binnen bedrijven. Jaap is begeleider van verandertrajecten en financieringscoach, ook is hij een inspirerend trainer en spreker.

Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Partner & Trainer Jorrit van Eck

Drs. J.G.H.J.M. van Eck (Jorrit) studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaringen in het bankwezen, hoofdzakelijk in het zakelijke domein zowel als specialist als in diverse management functies. Hierbij was hij commercieel actief in zowel het grootzakelijke segment als voor MKB ondernemingen. In deze periode gebruikt Jorrit zijn ruime ervaring ook als trainer, hierbij hecht hij veel waarde aan de toepasbaarheid van de opgedane kennis.
Zijn kennis op het gebied van financiële analyse, zakelijke kredietverlening en -beoordeling zet hij in als trainer voor FOI en bij de contacten met opdrachtgevers en het invullen van hun vragen. Vanaf 2018 is Jorrit ook als partner verbonden aan FOI.

Trainer Jos Bankras

​Jos is al ruim 20 jaar werkzaam bij diverse banken, voornamelijk als kredietbeheerder. Naast een reeks van bankopleidingen heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan in de praktijk, van particulier tot zakelijk tot groot zakelijk. Door ervaringen met bijzonder beheer en uitwinningen is er affiniteit gegroeid met juridische aspecten. Vandaar dat Jos trainingen met deze inhoud verzorgt.

Trainer Jordy Kleemans

Ir. Jordy Kleemans MRE studeerde af aan de Technische Universiteit Eindhoven in Bouwkunde met als afstudeerrichting Real Estate Management & Development. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als projectmanager en assetmanager bij fondsbelegger Annexum, maakte hij de overstap naar adviseur en taxateur Troostwijk om daar vanuit de bestaande taxatiepraktijk mee te helpen een vastgoedadviespraktijk op te zetten. Hier behaalde hij in 2013 zijn Master of Real Estate (MRE). Hierna maakte hij de overstap naar de internationale vastgoedadviseur Savills. Hier was hij als director | Head of Data, Intelligence & Strategy eindverantwoordelijk voor, het opbouwen van een datateam, het team van marktanalisten, en stuurde hij een team van strategische consultants aan. Inmiddels is hij Directeur/ Eigenaar van JK Real Estate Consultancy. Deze onderneming richt zicht op advisering en trainingen binnen de commercieel onroerend goed markt, met de focus op strategie, data en innovatie.

Hij is gespecialiseerd in het verzorgen van opleidingen op het gebied van vastgoed, vastgoedwaarderingen, data-analyse en corporate real estate.

Trainer Jan de Jongh

Jan de Jongh is na zijn studie Bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool 6 jaar werkzaam geweest binnen Rabobank, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar het trainerschap. Als trainer en directeur van Tryact HRD heeft Jan veel kennis en ervaring opgedaan binnen de profit en non-profit sector en binnen diverse bedrijven. Sinds 2006 is Jan geheel zelfstandig en vervult hij voor diverse ontwikkeltrajecten de rol van ervaren adviseur en/of trainer op het vlak van vaardigheden. Voor Focus zijn dit onder andere de traject ‘Commerciële Adviesvaardigheden’ voor de agrarische sector en ‘Train de trainer’ binnen de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast verzorgt Jan coachtrajecten voor diverse medewerkers binnen de accountancybranche.

Trainer André Niewzwaag

Drs. A. (André) Niewzwaag RV studeerde bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Business Valuation aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. André heeft ruim 20 jaar bancaire ervaring, hoofdzakelijk in het zakelijke domein, zowel als accountmanager Grootzakelijk als in management functies. Ruim 2 jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt naar de wereld van de ‘Corporate Finance’ en is hij Register Valuator geworden. André is gespecialiseerd in financierings- en waarderingsvraagstukken van bedrijven en begeleidt ondernemers bij koop en verkoop van hun onderneming. André typeert zichzelf als een doorzetter gericht op relaties. Hij bouwt graag aan goede contacten in de persoonlijke en zakelijke sfeer. In de trainingen stelt hij het helder overbrengen van complexere materie centraal. Mensen meenemen in het begrijpen van verbanden en het inzichtelijk maken van structuren in een overzichtelijk stap-voor-stap-traject is waar hij voor staat.

Trainer Sven Verbruggen

Mr. Sven G.P.J. Verbruggen RB (1967) studeerde fiscaal recht aan de Tilburg University. Sven is als belastingadviseur verbonden aan De Beer Accountants en Belastingadviseurs te Tilburg en aldaar werkzaam in de algemene mkb praktijk.

Sven houdt zich in zijn dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met de fiscale aspecten van fusies en overnames, nationaal en internationaal alsmede (internationaal) belastingadvies op het gebied van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Naast zijn werk als belastingadviseur, doceert Sven Verbruggen en is maatschappelijk actief in een aantal organisaties, voornamelijk op het gebied van Renewable Energy.

Trainer Camiel Rommens

In mijn werk als taxateur en senior adviseur staat het taxeren en waarderen van zorgvastgoed centraal. Door transparantie en een heldere onderbouwing van de uitgangspunten geef ik zorgorganisaties met taxaties een scherp beeld van de waarden en risico’s van hun vastgoed. Daarnaast ben ik specialist op het gebied van business plannen. Voor de funding van vastgoedinvesteringen bestaat op voorhand geen garantie. Ik borg dat een nieuw initiatief aan de voorkant een helder financieel kader krijgt waarbinnen uitwerking plaatsvindt. Dit biedt in een vroegtijdig stadium de garantie voor levensvatbaarheid van nieuwe plannen. Een businessplan is de onderlegger voor interne besluitvorming of ten behoeve van een financierings- of borgingsverzoek. Door nauwe contacten met banken, weet ik exact wat de aandachtspunten zijn voor een doortimmerd businessplan.

Trainer Willemijn Lever

Mr. W. (Willemijn) Lever MRICS is sinds 2002 als advocaat werkzaam. Zij is gespecialiseerd in huur- en vastgoedrecht en volgde daartoe meerdere specialisatieopleidingen. Zij heeft zich inmiddels verbonden aan Legaltree, een advocatenkantoor dat de krachten bundelt van ambitieuze, positief ingestelde en ondernemende partners waarbij persoonlijk contact met cliënten centraal staat. Zij heeft een jarenlange ervaring in de overheidspraktijk. Zij treedt voorts als voorzitter op van een bezwaarschriftencommissie en zij publiceert geregeld in diverse vaktijdschriften, waaronder de Gemeentestem. Willemijn verzorgt tot slot op regelmatige basis (inhouse)cursussen en seminars voor cliënten binnen haar rechtsgebied.

Trainer Elsje de Bie

Elsje studeerde privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam, en mededingingsrecht aan de City Law School in Londen. Zij werkt sinds 2011 als advocaat. Haar stage liep ze bij een groot kantoor in Amsterdam waarna ze een jaartje bij een kleiner kantoor in Den Haag werkte. Sinds 2015 is ze in dienst bij Hielkema & co advocaten in Amsterdam, een kantoor dat is gespecialiseerd in het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte. Elsje is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten. Haar cliënten zijn voornamelijk woningcorporaties en (particuliere) beleggers. Elsje doceert regelmatig op het gebied van het huurrecht.

Trainer Klaas Kroot

Klaas heeft begin 2000 FOI opgericht. Op dit moment verzorgt Klaas lezingen en trainingen op het gebied van vastgoed. Hij is een gedreven professional met brede kennis, interesse in en ervaring met de (zakelijke) financiële wereld. Dagelijks werkzaam in de financiële praktijk, entrepreneur, vastgoedinvesteerder, begeleider bedrijfsovernames en inspirerende trainer en spreker.
In 2001 heeft hij het FOI Pijleroverzicht© ontwikkeld dat door alle Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Trainer Dirk Spoormans

Dirk Spoormans is advocaat/partner bij MannaertsAppels Advocaten te Breda en Tilburg. Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Naast zijn werkzaamheden als advocaat ondernemingsrecht wordt Dirk sinds 2006 veelvuldig aangesteld als curator in faillissementen van bedrijven in het MKB.

Sales manager & trainer Marcel Geurts

Marcel Geurts – “Vrees niet om fouten te maken, sta er voor open van deze fouten te leren”

Na het succesvol afronden van zijn studie bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, heeft Marcel al 20 jaar werkervaring opgedaan in de branche. Door verschillende commerciële functies in het zakelijke segment, bezit Marcel een realistische blik en visie van de praktijk binnen de financiële sector. Enthousiast geeft hij diverse opleidingen waarin vele handvatten worden meegegeven die in de praktijk goed bruikbaar zijn. Onderwerpen die hem sterk liggen zijn kredietrapportage en financiële analyse. Daarnaast is hij financieringscoach, waarin hij actief personen op de werkvloer begeleid op basis van persoonlijk sterke punten en talenten. Hierin ligt een positieve nadruk op onderwerpen die nog verbeterd of verder ontwikkeld kunnen worden.

Trainer John Bult

Mr. drs. J.A. (John) Bult RB is een aantal jaren werkzaam geweest in het bankwezen. Sinds 2003 is hij gevestigd als zelfstandig belastingadviseur en estate planner. Daarnaast is hij als docent verbonden aan diverse opleidingsinstituten en geeft hij ruim 15 jaar fiscale trainingen. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand in diverse vakbladen. Naast een brede fiscale adviespraktijk is John gespecialiseerd in bedrijfsopvolging en daarnaast in de overdracht en structurering van vermogen.

Trainer Sander Maarleveld

Ing. A.A. Maarleveld is in 2009 gestart met zijn eigen bedrijf Alect. Hij adviseert en ondersteunt bedrijven bij commerciële uitdagingen en is een ervaren trainer. Sander heeft een achtergrond in de ICT en grote interesse in nieuwe en disruptieve technologie. Nieuwsgierig geworden naar bitcoins is hij zich na een eerste aankoop meer gaan verdiepen in de achterliggende techniek, de mogelijkheden van blockchain en andere cryptocurrency. Hij vindt dat elke organisatie minimaal moet weten wat de mogelijkheden van blockchaintechnologie zijn, om daarmee de impact op de eigen organisatie te kunnen bepalen.

Trainer Marjolein Scheeper

Marjolein Scheeper studeerde rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is afgestudeerd in strafrecht en privaatrecht. Na een stage bij de rechtbank Amsterdam als griffier is zij aan de slag gegaan bij Unger Hielkema Advocaten in Amsterdam waar zij zich bezig heeft gehouden met huurrecht. Momenteel werkt zij sinds 1 januari 2015 als huurrechtadvocaat bij Hielkema & co in Amsterdam waar zij zich met name richt op huurrecht voor woonruimte, maar daarnaast ook zaken behandelt met betrekking tot huurrecht voor bedrijfsruimte, bestuursrecht, koop en VvE. Naast haar werk als advocaat schrijft zij artikelen voor juridische tijdschriften en annotaties bij uitspraken. Marjolein geeft bij FOI cursussen op het gebied van het huurrecht voor woonruimte, met name over het Woningwaarderingsstelsel.

Trainer Annemiek Noordermeer

Annemiek Noordermeer is jurist bij Vastgoed Belang, de Vereniging van Particuliere Beleggers en is specialist op het gebied van huurrecht en huurcommissieprocedures. Zij adviseert verhuurders, behartigt belangen en procedeert op het gebied van huurrecht en huurcommissieprocedures. Annemiek Noordermeer is lid van de Raad van Advies van de Huurcommissie.

Trainer Henk Rijken

Drs. H. Rijken RV (Henk) studeerde bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Bussines Valuation aan de Erasmus te Rotterdam. Inmiddels werkt hij al bijna 15 jaar in de financiële wereld bij hoofdzakelijk banken, maar ook in de accountancy en advisering. Henk is gespecialiseerd in financierings-/waarderingsvraagstukken van bedrijven. Eveneens heeft Henk een intensieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van interne ratingmodellen die worden gebruikt bij de zakelijke kredietverstrekking door de Rabobank. In zijn werk streeft hij een hoge kwaliteit na, heeft een no nonsense houding, legt graag verbindingen tussen mensen/bedrijven en heeft openheid hoog in het vaandel staan.

Trainer Monique Busch

​Drs. M.M.B. Busch RC (Monique) is na haar studie Rechten en Economie aan de Universiteit in Utrecht in het bankwezen gaan werken op het gebied van zakelijke financieringen. Na 4 jaar heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en daar de functies van concerncontroller en treasurer gecombineerd. In deze periode heeft zij ook de opleiding voor Registercontroller gevolgd. Sinds 2009 is ze werkzaam als adviseur op het gebied van werkkapitaalbeheersing en verzorgt veel trainingen voor o.a. het bankwezen en het bedrijfsleven. Op deze wijze kan ze haar bancaire ervaring mooi combineren met haar ervaring in het bedrijfsleven.

Trainer Elout Korevaar

Tijdens zijn studie lag de nadruk op het algemene civiele recht. Na zijn afstuderen in 2002 werkte Elout als docent en onderzoeker aan de universiteit Leiden. Hier doceerde hij op het gebied van huur-, arbitrage-, aansprakelijkheids-, goederen-, en verbintenissenrecht. In 2006 is Elout beëdigd als advocaat en momenteel is hij werkzaam bij Weebers Vastgoed Advocaten. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het civiele vastgoedrecht en het verbintenissenrecht in de brede zin. Zijn specialisme ligt hierbij op het huur- aansprakelijkheids- en bouwrecht. Op het gebied van huurrecht en aansprakelijkheidsrecht geef Elout regelmatig cursussen.

Meer weten over onze leermethodieken en leermiddelen?

Neem vrijblijvend contact op voor informatie en de mogelijkheden.

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd