FOI zorgt ook voor een blijvend effect ná de training

Borging is een belangrijk onderdeel van leertrajecten. FOI ondersteunt haar opdrachtgevers maximaal om de borging te bewerkstelligen. Daarom hebben wij onderstaande leerinterventies die kunnen worden ingezet om het geleerde tijdens de modules te borgen in de praktijk. Uiteraard is de inzet en motivatie van de cursist een belangrijke succesfactor bij de borging.

Door de leerinterventies zo aan te bieden dat er weinig tijdsinvestering voor nodig is proberen wij het zo laagdrempelig (makkelijk bereikbaar, weinig handelingen) te maken dat de cursisten zelf ook maximale inzet en motivatie laten zien.

Mg 0855

Door een gerichte borging verbeter je je elke dag

FOI zorgt er ook voor dat je na je training blijft leren.

Een compleet borgingsproces

FOI biedt onder andere de volgende borgingsmogelijkheden:

  1. Content is een jaar lang beschikbaar
  2. Skillmatrix opstellen vanuit lean methodiek
  3. Tickets
  4. Rode draad + Individuele terugkoppelingssessies
  5. Opleiden van interne coaches
  6. Opleiden van leidinggevenden
Mg 1513

1. Beschikbaarheid content, e-learning en leerimpulsen

De content van de modules die de deelnemer heeft gevolgd, zoals de e-learning modules, materialen, naslagwerk, presentatie zijn 1 jaar lang beschikbaar om opnieuw te volgen en doorlopen. Dit gebeurd via ons LMS-systeem waarin dit op gestructureerde wijze aan de cursist wordt aangeboden. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers hier ook daadwerkelijk gebruik van maken sturen wij ze periodiek leerimpulsen.

Mg 0850

2. Skillmatrix opstellen

Wij kunnen begeleiden bij het opstellen van een skillmatrix. Deze dient ervoor om de deelnemers onderling meer met en van elkaar te laten leren. De skillmatrix houdt in dat er een matrix wordt opgesteld waarin af te lezen is wie op welk onderdeel gespecialiseerd is en waar je terecht kunt met vragen over dat onderdeel.

Het opstellen van deze matrix kan op basis van de diagnostische toets en de resultaten uit de modules en toetsen.

Mg 1593

3. Tickets

FOI maakt voor de borging van het geleerde vaak gebruik van het inzetten van tickets. Dit houdt in dat deelnemers na afloop van de opleiding een of meer aanvragen kunnen insturen en schriftelijke (en indien gewenst mondelinge) terugkoppeling krijgen op de aanvraag. Dit kan dan specifiek het onderdeel betreffen van de module(s) die is/zijn gevolgd.

Mg 0719 V2

4. Rode-draadsessie met individuele terugkoppelingssessies

Ter verankering van het geleerde in de praktijk is het mogelijk rode draad sessies gevolgd door individuele terugkoppeling sessies te plannen. Doordat alle deelnemers een praktijkcasus aanleveren, haalt de trainer de rode draad uit de casussen en behandeld deze plenair. Daarna vinden individuele terugkoppeling sessies plaats waarbij de individuele leerpunten worden besproken.

Mg 0976

5. Opleiden van interne coaches

Op een afdeling zijn er vaak medewerkers die een coachrol op zich willen nemen. Zij kunnen een goede rol spelen bij het borgen van de kennis die in de modules wordt opgedaan.

Mg 1207

6. Opleiden van leidinggevenden

Indien de leidinggevende een coachende rol op zich neemt, kunnen wij de leidinggevende ook opleiden in hoe zij effectief de aanvragen op inhoudelijke kennis en analysevaardigheden kunnen beoordelen.
Wij leren de leidinggevenden:

  • Snelle en efficiënte analyse van de key-issues en gewenste diepgang in de analyse.
  • Basel, alternatief financieren en hoe de medewerkers in de praktijk hiermee om dienen te gaan.
  • Goede risicobeoordeling en ook beoordeling van de BIS-variabelen.
  • Verslaglegging beoordelen.

Meer informatie over onze borgingsmogelijkheden en nazorg?

Neem contact op voor meer informatie.

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd