Bedrijfsovernames in het MKB

In 2 dagen inzicht krijgen in alle aspecten en valkuilen die spelen bij het kopen/verkopen van een bedrijf.
 • Inzicht in hoe de overname prijs tot stand komt en of dit dan passend is
 • Efficiënt beoordelen van bestaande waarderingsrapporten
 • Financieringsmogelijkheden bij bedrijfsovernames

Krijg inzicht in het proces en de aspecten bij de koop/ verkoop van een bedrijf. Gedurende dag 1 leer je hoe bedrijfswaarderingen tot stand komen en wat de meest gebruikte waarderingsmethoden zijn. Op dag 2 worden de mogelijkheden tot financiering en structurering bij inkoop/overnames behandeld.

Deze opleiding in-company of 1 op 1 afnemen?

PE-punten Meer info

12

Totale kosten Meer info

€ 1.190

Aantal dagen

2

Overzicht

Deze training bestaat uit 4 modules. Speciaal voor adviseurs in het MKB segment die in aanraking komen met bedrijfsovernames. Je kunt na deze modules een klant / ondernemer helpen in het overnametraject. Bijvoorbeeld een (kritisch) oordeel geven over de overnameprijs, de risico's herkennen en benoemen, en de klant begeleiden naar een passende financiering.

Module 1: Bedrijfswaardering
Module 2: Financiering en structurering van overnames

Module 3: Juridische en fiscale aspecten bij bedrijfsovernames
Module 4: Integraal dagdeel – praktische verdieping bedrijfswaardering

Na afloop van de leergang heb je inzicht in alle aspecten en valkuilen die spelen bij het kopen en verkopen van bedrijven. Je leert aan de hand van praktijkvoorbeelden de waardering, financiering, juridische en fiscale aspecten kennen die bij het overnemen van bedrijven van belang zijn. De begrippen worden hierbij in de juiste context behandeld en geplaatst waardoor je ze ook daadwerkelijk leert toepassen.

Gerelateerde Blog items:

Bedrijfswaardering begrippenlijst

Opleidingstraject

 • Geen vooropleiding vereist
 • Trainingsdag 1 (6 uur)
 • Trainingsdag 2 (6 uur)
Leerdoelen

Leerdoelen

Module 1 - Bedrijfswaardering

 • Actualiteit rondom bedrijfswaardering aan de hand van recente literatuur en artikelen;
 • Gebruikelijke en nieuwe waarderingsmethodieken (zoals de DCF methode, rentabiliteits- en intrinsieke waarde methoden);
 • De diverse stappen in het waarderingsproces;
 • De verschillende begrippen die een rol spelen: gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet (“WACC”), B-facetten (risico), return on capital, kasstroommodellering, operationele leverage en perpetuals;
 • De relatie tussen de gegeven praktijksituatie en de toe te passen waarderingsmethoden;
 • Verdieping in historische financiële gegevens die verband houden met de waardering;
 • In staat zijn een zorgvuldige bedrijfsanalyse uit te voeren op basis van historische en geprognosticeerde financiële gegevens;
 • Het kunnen beoordelen van bestaande waarderingsrapporten.

Module 2 - Financiering en structurering van overnames

 • Actualiteit rondom (alternatieve)financiering van bedrijfsovername;
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen de waarderingsmethode en de financieringsvorm en structuur;
 • Vormen van bedrijfsovernames zoals MBO, MBI, Activa / passiva transactie, bedrijfsfusie;
 • Zelfstandig kunnen opstellen van een financieringsaanvraag met betrekking tot een bedrijfsovername;
 • Het juist kunnen toepassen van verschillende financieringsvormen, achtergestelde en hybride leningen, venture capital, mezzanine vermogen en staatsgarantie;
 • Commerciële en organisatorische consequenties kunnen onderkennen voor zowel de kopende als de verkopende partij;
 • Het kunnen onderkennen van verborgen gebreken bij de over te nemen partij – rol en inhoud van de due dilligence;
 • Gevolgen van de overname op de balansverhoudingen;
 • De stappen bij een overnameproces;
 • De gevolgen voor de financieringsvorm bij de diverse vormen van bedrijfsovername;
 • De rol van een bank en accountant/adviseur bij een overname.

Module 3 - Juridische en fiscale aspecten bij bedrijfsovernames

 • Consequenties en aanpassing van de juridische- en organisatiestructuur;
 • Fiscale gevolgen van de bedrijfswaardering en de bedrijfsoverdracht;
 • Fiscaalvriendelijke familieoverdrachten (minimale waardering en fiscus);
 • Verschil passiva / activa transactie en een aandelentransactie;
 • De relatie kunnen leggen tussen de ondernemingsvorm (juridische structuur) en de fiscale aspecten;
 • De gewenste juridische structuur en de consequenties bij een gegeven praktijksituatie kunnen herkennen;
 • Het kunnen omgaan met wettelijke kaders en regelgeving die van toepassing is op bedrijfsovernames;
 • Inzicht geven in de mogelijkheden om een overname zo fiscaal gunstig mogelijk te laten verlopen zowel in de IB als in de VPB-sfeer;
 • Relatie tussen zakelijk en privé vermogen, zoals de opbouw van de Fiscale Oudedagsreserve en het pensioen in eigen beheer;
 • Inzicht geven in de mogelijkheden van uitstel van winstafrekening bij overnames of staking van de onderneming;
 • Inzicht krijgen in de fiscale consequenties in relatie tot het tijdstip van de overdracht.

Module 4 - Integrale Module

 • Behandeling van integrale cases;
 • De relatie tussen de waardebepaling, de koopsom en de financierbaarheid;
 • Earn-outregeling en balansgaranties;
 • Due Diligence in de praktijk;
 • Closing the deal: Hoe speelt u het onderhandelingsspel?

  Gerelateerde blog items;
  Cijfermeester over FOI
Docent

André Niewzwaag

Trainer

Drs. A. (André) Niewzwaag RV studeerde bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Business Valuation aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. André heeft ruim 20 jaar bancaire ervaring, hoofdzakelijk in het zakelijke domein, zowel als accountmanager Grootzakelijk als in management functies. Ruim 2 jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt naar de wereld van de ‘Corporate Finance’ en is hij Register Valuator geworden. André is gespecialiseerd in financierings- en waarderingsvraagstukken van bedrijven en begeleidt ondernemers bij koop en verkoop van hun onderneming. André typeert zichzelf als een doorzetter gericht op relaties. Hij bouwt graag aan goede contacten in de persoonlijke en zakelijke sfeer. In de trainingen stelt hij het helder overbrengen van complexere materie centraal. Mensen meenemen in het begrijpen van verbanden en het inzichtelijk maken van structuren in een overzichtelijk stap-voor-stap-traject is waar hij voor staat.

Jaap Huurnink

Partner & trainer

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Voor die tijd is hij al geruime tijd actief geweest als trainer en financieringsspecialist binnen FOI. Aanleiding van de stap naar mede-eigenaar van FOI is de sterke kracht van praktische toepasbaarheid/insteek van de aangeboden opleidingen en trainers. ‘Met passie mensen leren wat ze kunnen gebruiken in de dagelijkse financiële praktijk’, is het doel van Jaap. Onderwerpen waarin Jaap zich onder andere gespecialiseerd heeft zijn, liquiditeit en cashflow binnen bedrijven. Jaap is begeleider van verandertrajecten en financieringscoach, ook is hij een inspirerend trainer en spreker.

Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Data & Locaties

Kies een startdatum en locatie

26 juni 2024
Gilze
Lesdagen
26 juni 2024 09:00 - 16:00
3 juli 2024 09:00 - 16:00
Locatie
Van der Valk Gilze-Tilburg
Klein Zwitserland 8
5126 TA Gilze
7 november 2024
Zwolle
Lesdagen
7 november 2024 09:00 - 16:00
14 november 2024 09:00 - 16:00
Locatie
YourMeeting
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
Investering

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €1.190,-

Dit bestaat uit:

 • 2 trainingsdagen á €1.065,- totaal
 • E-learning bedrijfswaardering €125,-

En is inclusief:

 • Koffie/ thee en een verzorgde lunch
 • Voorbereidingsmateriaal
 • Opleidingsmateriaal, zoals handouts, literatuur en een map
 • Digitaal deelnamebewijs

De trainingen van FOI zijn vrijgesteld van BTW.

Betaalwijze

In de week voorafgaand aan de training ontvang je de factuur. Deze wordt digitaal verstuurd. Indien er afwijkende factuurgegevens zijn kun je dit doorgeven bij je aanmelding.

Incompany

Vanaf 6 personen kan een incompany opleiding al een financieel voordeel opleveren. Benieuwd naar de kosten voor een incompany opleiding? Vraag HIER een offerte aan.

Ervaringen

Ervaringen van anderen

Goed tempo. Uitstekende kennis van zaken van de docenten. Dirk van der Spek
Leerzame cursus die heel goed aansluit bij de praktijk. J. Hanssen
Doel van mij was om kennis te nemen van de diverse waarderingsgrondslagen. Dat is geslaagd. Niet dat ik nu registrated valuator ben maar kan richting ondernemer wel aangeven hoe en prijs van een onderneming wordt bepaald en ook richting accountant gesprekspartner zijn. Bovendien verwacht ik nu een onderbouwing te begrijpen. Patrick Dijkgraaf
Interessant, interactief en leerzaam. P. Wolters - VGZ
Materie werd goed behandeld. M. Vleij - Rabobank
Alles heel goed geregeld, goede communicatie en heel goed gefaciliteerd. A. Nijwening - Rabobank

Studieadvies nodig?

Marleen van de Sande

info@foi.nl
31 (0) 13 - 538 51 20

Marleen
Neem contact op

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd