Amsterdam-1441384
15-11-2019
Nieuws

Sneak Preview update woningmarkt

Ben jij ook nieuwsgierig naar de inhoud van Permanent Actueel Vastgoed? Bekijk hier een deel van een recent geplaatst artikel:

Update woningmarkt: woningtekorten lopen op, maar hoe komt dit nu?

Inleiding
Één van de belangrijkste economische wetten is dat vraag en aanbod op termijn altijd weer in balans komen. Immers, als er een tekort is aan een bepaald product lopen prijzen op en zullen bedrijven geneigd zijn meer product te gaan produceren, omdat dit extra lucratief is. Deze economische wet geldt voor de gehele economie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de olieproductie. Hier zijn met regelmaat prijsstijgingen (aan de pomp) waar te nemen, ingegeven door een tekort op de oliemarkt. Als prijzen te hard oplopen besluiten de olieproducerende landen (verenigd in de OPEC) normaliter de productie op te voeren. Hierdoor lopen tekorten terug en stabiliseren (of dalen) prijzen weer.

Deze theorie zou ook op moeten gaan voor de woningmarkt, maar niks is minder waar. Op dit moment is er een kwantitatief tekort van 200.000 woningen in Nederland. In aanvulling hierop is er ook nog een kwalitatief tekort. Dit betekent dat mensen wel over een woning kunnen beschikken, maar de woning eigenlijk niet passend is. De verwachting heerst dat dit tekort in de komende jaren niet terug, maar verder oploopt. Wat is hier aan de hand en waarom gaat deze economische wet (tijdelijk) niet op voor de Nederlandse woningmarkt?

Regelgeving als storende factor

De beschreven economische wet gaat uit van een transparante markt met beperkte invloeden van ‘niet-economische’ aard. De Nederlandse woningmarkt kenmerkt zich bij uitstek door de stringente en sturende werking van de overheid. Deze regulering brengt veel. Het zorgt er immers voor dat woningen ook voor mensen met een lager inkomen beschikbaar blijven (sociale huurwoningen). Daarnaast stuurt de overheid erop dat woningen en de binnensteden niet alleen voor de ‘rijken’ betaalbaar blijven. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘40-40-20-regel’ in Amsterdam. Deze regeling ziet erop toe dat bij nieuwbouwprojecten slechts 20% voor het dure segment mag worden gebouwd. 40% moet sociale woningbouw zijn en 40% moet gerealiseerd worden voor de middeninkomens.

Overheidsingrijpen heeft dus een positieve uitwerking, maar kent ook een keerzijde. Het kan de balans tussen vraag en aanbod verstoren:

Ben je benieuwd naar de rest van dit artikel en de vragen? Neem dan nu een proefabonnement! Wordt 2 maanden vrijblijvend lid voor maar €75,-. Ben je daarna net zo enthousiast als de andere deelnemers? Dan kun je lid worden t/m december 2020 voor €349,-. Je ontvangt dan elke 2 weken digitaal de voor jouw relevante actuals op een overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Pe
Nopd