Verdieping financiële analyse (incl. E-learning)

Financiële analyse bij ondernemingen met complexe structuren
 • Diepgaande financiële analyse maken van organisaties
 • Balansposten doorgronden en de ontwikkeling analyseren, zoals; OHW, deelnemingen, voorzieningen, EV
 • Inzicht in de organisatiestructuur en onderlinge transacties

Hoe interpreteer je de financiële resultaten en lees je de jaarrekening van een complexere bedrijfsstructuur? Je leert de bedrijfseconomische en fiscale jaarrekening lezen en analyseren, maar ook het verschil en diepgaande analyse bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Deze opleiding in-company of 1 op 1 afnemen?

PE-punten Meer info

6

Totale kosten Meer info

€ 620

Aantal dagen

1

Overzicht

Over de opleiding Verdieping financiële analyse

Deze opleiding gaat verder dan een quick scan van de jaarrekening: je leert alles over de ‘speciale rubrieken’, de kasstroom te analyseren en het werkkapitaal. Zo krijg je diepgaand inzicht in de ‘verborgen’ informatie bij het analyseren van de jaarrekening. Deze opleiding is speciaal gemaakt voor de professional met voldoende financiële bagage, die de balans leest en gebruikt als beslissingsinstrument en meer wil dan een snapshot van de financiële status van de organisatie. De theorie wordt via een businesscase uitgelegd. Zo passeren alle relevante principes en praktijkbegrippen de revue. Waar moet je op letten? Welke kritische vragen kun je stellen? Na afronding van de opleiding kun je op een efficiënte en effectieve manier de jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) analyseren van een complexe bedrijfsstructuur.

Het is mogelijk om voor de opleiding een e-learning te volgen. Het onderwerp dat vooral aan bod komt tijdens deze e-learning is 'balansanalyse'.

Opleidingstraject

 • Geen vooropleiding vereist
 • E-learning Balansanalyse (2 uur)
 • Trainingsdag (6 uur)
Leerdoelen

Leerdoelen

 • De financiële verslaglegging van grote organisaties kunnen lezen, begrijpen en juist interpreteren;
 • Relatie tussen waarderingsgrondslagen en jaarcijfers; verdieping op specifieke balansposten: waaronder onderhanden werk, voorzieningen, deelnemingen.
 • Belangrijke financiële ratio’s kunnen berekenen en interpreteren;
 • Inzicht in branche-kengetallen en benchmarken van organisaties; op zoek naar verklaringen bij afwijkingen;
 • Schuldgelaagdheid, Eigen vermogen, achtergestelde leningen, hybride vermogen, vreemd vermogen;
 • Zeggenschap bij ondernemingen - verhouding aandeelhouders en bestuur;
 • Relatie leggen tussen de bedrijfsanalyse en de financiële analyse;
 • De financiële status van een onderneming bepalen aan de hand van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening;
 • Kritisch beoordelen van de haalbaarheid van een prognose en de onzekerheden hierin;
 • Analyse van omvangrijke structuren en de onderlinge verbondenheden en transacties en de structuurrisico's voor financiers (RC verhoudingen DGA, deelnemingen, onderlinge leningen en transacties);
 • Middels kasstroomoverzichten en liquiditeitsprognoses inzicht krijgen in de toekomstige betaalbaarheid en de cashflowdrivers;
 • Een deskundig oordeel geven bij de besluitvorming inzake kredietverlening, investering, overname of deelneming;
 • Herwaardering en voorziening latente belasting en de invloed daarvan op het nettoresultaat.
Docent

Jaap Huurnink

Partner & trainer

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Voor die tijd is hij al geruime tijd actief geweest als trainer en financieringsspecialist binnen FOI. Aanleiding van de stap naar mede-eigenaar van FOI is de sterke kracht van praktische toepasbaarheid/insteek van de aangeboden opleidingen en trainers. ‘Met passie mensen leren wat ze kunnen gebruiken in de dagelijkse financiële praktijk’, is het doel van Jaap. Onderwerpen waarin Jaap zich onder andere gespecialiseerd heeft zijn, liquiditeit en cashflow binnen bedrijven. Jaap is begeleider van verandertrajecten en financieringscoach, ook is hij een inspirerend trainer en spreker.

Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Marcel Geurts

Trainer

Marcel Geurts – “Vrees niet om fouten te maken, sta er voor open van deze fouten te leren”

Na het succesvol afronden van zijn studie bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, heeft Marcel al 20 jaar werkervaring opgedaan in de branche. Door verschillende commerciële functies in het zakelijke segment, bezit Marcel een realistische blik en visie van de praktijk binnen de financiële sector. Enthousiast geeft hij diverse opleidingen waarin vele handvatten worden meegegeven die in de praktijk goed bruikbaar zijn. Onderwerpen die hem sterk liggen zijn kredietrapportage en financiële analyse. Daarnaast is hij financieringscoach, waarin hij actief personen op de werkvloer begeleid op basis van persoonlijk sterke punten en talenten. Hierin ligt een positieve nadruk op onderwerpen die nog verbeterd of verder ontwikkeld kunnen worden.

Data & Locaties

Kies een startdatum en locatie

20 september 2024
Woerden
Lesdagen
20 september 2024 09:00 - 16:00
Locatie
KAS Meeting Eventlocatie
De Bleek 13
3447 GV Woerden
Investering

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €620,-

Dit bestaat uit:

 • Trainingsdag: €495,-
 • E-learning: €125,-

En is inclusief:

 • Koffie/ thee en een verzorgde lunch
 • Voorbereidingsmateriaal
 • Opleidingsmateriaal, zoals handouts, literatuur en een map
 • Digitaal deelnamebewijs

De trainingen van FOI zijn vrijgesteld van BTW.

Ter voorbereiding op de training dien je de e-learning Balansanalyse te volgen. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in de totale trainingskosten.

Betaalwijze

In de week voorafgaand aan de training ontvang je de factuur. Deze wordt digitaal verstuurd. Indien er afwijkende factuurgegevens zijn kun je dit doorgeven bij je aanmelding.

Incompany

Vanaf 6 personen kan een incompany opleiding al een financieel voordeel opleveren. Benieuwd naar de kosten voor een incompany opleiding? Vraag HIER een offerte aan.

Ervaringen

Ervaringen van anderen

Goede docent die duidelijk boven de materie stond, waardoor vragen ter plekke adequaat behandeld konden worden.
De docent wist, de voor mij soms wat droge materie, zeer boeiend, met humor en voorbeelden doorspekt, voor het voetlicht te brengen. Zeer goede sessie.
Complimenten voor de wijze waarop de docent zijn verhaal afstemt op de actualiteit en het kennisniveau van de deelnemers.Complexe zaken worden eenvoudig verwoord!

Studieadvies nodig?

Neem contact op

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd