Catalogus AF 3
04-02-2000
Finance
Marleen
Auteur Marleen van de Sande

Special: Alle ins & outs over factoring

Factoring als financieringsinstrument is de laatste jaren steeds verder toegenomen in populariteit binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Wat houdt factoring in?
Factoring is het bevoorschotten of verkopen van uitstaande facturen aan een factormaatschappij. De factuur dient als het ware als onderpand voor de financiering, en hierdoor kunnen veel MKB bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen toch financiering krijgen, aangezien de factormaatschappij meer zekerheid heeft. Zij krijgen namelijk grip op de betaling die samenhangt met de facturen.

Vormen van factoring
Er bestaan 2 vormen van factoring in de MKB praktijk; American (style) factoring en traditionele factoring. Binnen deze vormen bestaan er dan per aanbieder nog een aantal (kleinere) verschillen. Hieronder worden kort deze vormen toegelicht.

De derde vorm die je wel eens tegenkomt is reverse factoring, ook wel supply chain finance genoemd. Deze is voornamelijk populair in de sectoren waar de strategische relatie tussen leveranciers en afnemers van belang is. Het initiatief komt veelal van de afnemer en komt alleen voor bij hele grote afnemers. Deze vorm wordt dan ook niet verder besproken.

1. American factoring
American factoring is de meest uitgebreide manier van factoring. Bij american factoring wordt het eigendomsrecht van facturen overgedragen aan de factormaatschappij. Dit betekent dat het risico van niet betaling en faillissement van de debiteur bij de factormaatschappij ligt. Dit is anders bij traditionele factoring waarbij het eigendomsrecht wordt verpand aan de factormaatschappij.

Traditionele factoring is daardoor voordeliger, maar ook minder flexibel

Kenmerken american factoring:

 • Overdragen debiteurenrisico aan factormaatschappij;
 • Zelf bepalen voor welke facturen/klanten factoring wordt ingezet;
 • Tarief/kosten worden bepaald op basis van kredietwaardigheid debiteur en betalingstermijn debiteur;
 • Screening van de klanten op kredietwaardigheid. Hierbij controleren zij de cijfers en de gegevens van de betreffende klant. Op basis daarvan geven zij een advies over de mogelijkheden, met een daaraan gekoppeld een kostenpercentage;
 • Flexibiliteit en directe cashflow (90-100% van factuurbedrag zelfde dag beschikbaar);
 • Factormaatschappij betaalt het factuurbedrag -/- de kosten vaak binnen 1 dag uit en gaan zelf zorgdragen voor het innen van de vordering. Zij voeren dan ook professioneel debiteurenbeheer voor deze facturen;
 • Hogere kosten dan traditionele factoring en een zakelijk krediet;
 • Tarief vanaf ca. 2% tot 6% van de omzet (inclusief rente).

2. Traditionele factoring
Bij traditionele factoring wordt op basis van de totale omzet en afhankelijk van een vrij groot aantal voorwaarden een rekening courant krediet verstrekt. De beschikbaarheid van dit krediet is gekoppeld aan een percentage van de openstaande debiteurenposities. De aanbieders van deze vorm van factoring zijn voornamelijk banken.

Kenmerken traditionele factoring:

 • Contract voor 1 tot 3 jaar;
 • Factoring van de gehele omzet;
 • Kan een maand duren na aanvraag voordat je beschikking hebt over de financiering;
 • Strengere eisen aan kredietwaardigheid onderneming, spreiding in debiteurenportefeuille van groot belang (wordt in mindere mate niet gekeken naar kredietwaardigheid van de debiteuren zelf);
 • Fungeert meer als een zakelijk krediet;
 • Bevoorschotting meestal beperkt tot maximaal 60% of 70% in geval van verzekerde debiteuren; Je moet dus vaak nog een verzekering afsluiten voor het risico op oninbare debiteuren;
 • Vaak minimum omzet vereiste (bijv. vanaf 2.500.000 euro);
 • Tarief vanaf 0,1% tot 2% van de omzet (exclusief rente).

Wanneer is factoring interessant?
American factoring is niet voor alle bedrijven geschikt als financieringsinstrument. Het is vooral geschikt voor bedrijven waar debiteuren en voorraden de belangrijkste activa zijn, of met een grote export, bedrijven die snel groeien, of die actief zijn in sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties. Bij deze variant van factoring wordt er voornamelijk gekeken naar het risicoprofiel van de debiteuren en minder naar de eigen onderneming, waardoor deze vorm van factoring ook geschikt is voor ondernemingen in de opstart fase en kleinere ondernemingen (ook voor ZZP ondernemingen).

Traditionele factoring is met name interessant voor ondernemingen die een vaste debiteurenstroom hebben en al wat langer bestaan. Daardoor komen ze sneller door de strengere eisen van de factor. Als je goed betalende debiteuren hebt met weinig risico op oninbaarheid is dit een goedkopere oplossing dan american factoring.

Opletten
Waar je op moet letten bij het inzetten van met name American Factoring is dat er in het contract met de klant geen verpandingsverboden zijn opgenomen of andere afspraken zijn gemaakt over het overdragen van de vordering. In dat geval zal je met je eigen klant moeten overleggen of hij hiermee akkoord gaat. Zie ook het vorige artikel uit december over verpandingsverboden.

Factormaatschappijen
De laatste jaren zijn er veel nieuwe factormaatschappijen op de markt bij gekomen. Dit betreffen met name partijen die actief zijn in american factoring. Voor de traditionele factoring zijn de (groot)banken nog steeds de aangewezen partij. In onderstaand schema vind je de bekendste factorpartijen terug met de bijbehorende kenmerken. Zoals je ziet zijn de kenmerken bij de traditionale factoroplossingen wat minder bekend. Dit komt ook omdat deze opties zich meer lenen voor maatwerk en dus niet standaard zijn.

AanbiederAmerican of traditioneelMededeling debiteur?DebiteurenbeheerRisico faillissement klantKosten/ bevoorschottingInternationale transacties? bijzonderheden
VoldaanAmericanJa, factor neemt factur overFactorFactor4, 5 of 6% afhankelijk van afgesproken betaaltermijn
Nooit extra kosten.
Benelux en Duitsland
TogatherAmericanNee – behoud klantrelatieOndernemer zelf via handig Workflow platform.Factor+- 1,5% per factuur (5% in depot)Ja
FactrisAmericanKeuzeKeuzeFactor0,5-2,5%Niet bekend
Svea finansAmericanJa, factuur wordt aan SVEA betaaldFactorFactor2-5% (geen depot). Geen extra kostenJa
Cannok (voorheen: DAS Factoring)AmericanJaFactorFactor1,5-5% per factuurJa
ABC Finance
Amercican/ full service
(vanaf 150/k omzet en min 1 jaar bestaan)
jaFactorFactorBinnen europa
Alfa commercial financeAmercianJaJaFactorNiet inzichtelijk onlineJa
DBS2factoringAmerican en MKB factoringJaJaFactorMogelijkheid vast tarief. hoogte niet bekendOok facturatie mogelijk
RabobankTraditioneel
Min omzet 5 mln. Min financiering 1 mln
NeeNeeOnderneming0,5-2% excl rente
INGTraditioneel
Omzet >10 mln, financiering >2,5 mln.
NeeonbekendOndernemingOnbekendJa
Max huur 35/k p jr
ABN AMROTraditioneel
Min omzet 2 mln, min fin behoefte 500/k
KeuzeKeuzeOnderneming90% direct bevoorschot, kosten onbekendOn

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd