Op het puntje van de stoel bij vlammend betoog.

De Beer

Jan-Willem Sies

De Beer

‘We stellen hoge eisen aan onszelf en vinden dat onze relaties dat ook mogen doen.’ Deze zin staat prominent op de website van De Beer accountants & belastingadviseurs. Om die belofte waar te maken, zijn gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers voor het Tilburgse kantoor van het grootste belang. FOI hielp met de training ‘Succesvol financieren’.

Antwerpen was dit jaar de stad waar 24 financieel experts van De Beer accountants en belastingadviseurs in twee dagen hun kennis konden vergroten. Leerzaam, maar ook gezellig. Terwijl de RA’s, AA’s en FB’s de avond te voren nog genoten van het walking dinner, was het de volgende dag aan FOI-trainer Jaap Huurnink om de groep in alle vroegte net zo warm te laten lopen voor ‘Succesvol financieren’.

Vlammend betoog

“Dat was best een uitdaging na zo’n gezellige avond, maar het is hem uitstekend gelukt”, lacht Jan-Willem Sies, manager interne organisatie en compliance officer van De Beer. “Ik heb niemand zien knikkebollen. Sterker nog: ze zaten op het puntje van hun stoel.”

De Beer vond het belangrijk dat in het brede opleidingsprogramma aandacht werd besteed aan financieringen. “De banken worden steeds strenger en duurder, dus het is aan ons om daarop in te spelen. We hebben daarom specifiek gezocht naar iemand die een vlammend betoog over dit onderwerp kon houden. Dan kom je eigenlijk vanzelf bij Jaap uit want hij is een autoriteit op dit gebied. Dat FOI zo dicht bij ons kantoor zit, is puur toeval.”

Inzicht in werkwijze banken

URA-rating, Basel III, tarifering door banken, financieringsvoorstel van een offerte vergelijken, het kwam allemaal aan de orde in België. “Doordat Jaap van tevoren met onze directeur Jan van der Laak had gesproken, lukte het hem ook goed in te spelen op onze eigen praktijk”, aldus Jan-Willem.

Het inzicht dat FOI gaf in de werkwijze van financiële instellingen, komt de accountants van De Beer goed van pas. “Doordat we nu weten hoe de banken naar onze klanten kijken, kunnen we risico’s gemakkelijker inschatten en hebben we een beter beeld van welke banken het best bij een aanvraag passen.”

Anticiperen op ontwikkelingen

Ondanks dat zullen ook de cliënten van De Beer, gezien de huidige economische situatie, steeds vaker met afwijzingen te maken krijgen. “Maar door deze training heb je wel meer zicht op de reden daarvoor. En het geeft je ook de mogelijkheid om met de ondernemer te anticiperen op ontwikkelingen en er samen voor te zorgen dat de het verkrijgen van een financiering succesvol wordt.”

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Pe
Nopd