De adviseurs gaan altijd met een goed, energiek en voldaan gevoel naar huis.

Credion

Carlo van der Weg

Credion

Voor de Credion organisatie staat de deskundigheid van de adviseurs hoog in het vaandel. Als adviseur van Credion moet je ondernemers kunnen adviseren in hybride financieringsoplossingen. De adviseurs moeten kunnen anticiperen op de huidige marktsituatie waarin de financierbaarheid van een investeringsplan steeds meer een uitdaging vormt.

Om om te kunnen gaan met, en in te spelen op de veranderende marktomstandigheden bij klanten (bijvoorbeeld veranderende omzetten en resultaten) en het leren omgaan met de veranderende acceptatiecriteria bij banken, is in samenspraak met het Klaas Kroot van het FOI een certificerings-opleiding opgesteld voor elke Credion adviseur. Door deze certificering zal door de adviseur een brede en diepgaande financieringsbasis worden verworven, waardoor hij nog beter in staat is zijn kennis en kunde te delen met de ondernemer wat zal resulteren in een zo optimaal mogelijke financieringsoplossing.

Om de certificering van de adviseur up-to-date te houden, worden jaarlijks twee landelijke kennisdagen georganiseerd tezamen met het FOI. Tijdens deze dag staan kennisdeling en actualiteiten centraal. Hierbij wordt niet alleen kennis gedeeld middels theorie, maar komen ook praktijk casussen ter sprake. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen casussen, zodat het ook gelijk heel tastbaar wordt.

De opleidingen van het FOI worden enthousiast opgepakt door de trainers. De adviseurs gaan altijd met een goed, energiek en voldaan gevoel naar huis. Zodat zij vervolgens ondernemers kunnen voorzien van de meest optimale financieringsmogelijkheden in de huidige marktsituatie.

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd