Wij zullen in de toekomst nog wel eens bij FOI aankloppen voor een nieuwe maatwerkopleiding.

Achmea

Hugo Ouwehand

Achmea

​FOI heeft op verzoek van PVF Achmea Hypotheken een integraal opleidingsplan ontwikkeld voor medewerkers van de afdeling “Zakelijke Hypotheken” die zich in de dagelijkse praktijk bezig houden met het analyseren en beoordelen van financieringsvraagstukken.

Het integraal opleidingsplan is specifiek gericht op het schrijven van een kredietrapportage waarbij naast het financieringstechnische, de juridische en fiscale aspecten een belangrijke rol vervullen. Om de opleiding per deelnemer op maat te maken is individuele terugkoppeling gegeven op door hen zelf opgestelde kredietrapportages. Door deze terugkoppeling heeft iedere deelnemer inzicht gekregen in zijn/haar persoonlijke aandachtspunten.

Achmea Vastgoed Pijleroverzicht

Aan de hand van de inhoud van de opleidingsdagen is een speciaal ‘Achmea Vastgoed Pijleroverzicht’ ontwikkeld. Dit overzicht wordt door de medewerkers dagelijkse gebruikt bij het analyseren en beoordelen van de financieringsvraagtukken. ‘

Syntrus Achmea Vastgoed

Syntrus Achmea Vastgoed financiert, ontwikkelt en belegt in vastgoed’. Het bedrijf belegt een vermogen van zo’n €14 miljard in vastgoed en hypotheken en is hiermee de grootste vastgoedbelegger van Nederland. Het verzoek aan FOI was, om de medewerkers die actief zijn in het financieringsproces, een algehele verdiepingsslag te kunnen laten maken die gericht is op complexe balansanalyse voor vastgoed beleggers en -ontwikkelaars. FOI verzorgt veel trainingen in de vastgoedwereld. Derhalve is FOI voor Syntrus Achmea Vastgoed de perfecte opleider.

Reactie Hugo Ouwehand

“Wij waren op zoek naar een partij die onze accountmanagers en ondersteuners meer diepgang konden meegeven in het analyseren van jaarcijfers en het opstellen van hypotheekvoorstellen. We hebben het daar niet willen beperken tot alleen maar de cijfermatige kant, maar ook de juridische en fiscale. Daarnaast wilden wij een opleiding die op maat was gemaakt voor een vastgoedfinancier. Opleidingen voor de ‘algemene bankier’ zijn er immers genoeg te vinden. Uiteindelijk zijn wij bij FOI terecht gekomen. Onze mensen hebben een goede opleiding gekregen. In korte tijd kregen zijn een aantal hypotheekvoorstellen voorgelegd, die in het recente verleden door de accountmanagers zelf is geschreven. Als groep zijn we door de voorstellen heen gelopen. Zo werden we met de neus op de feiten gedrukt hoe het voorstel helderder geschreven had kunnen worden en waar meer dan wel minder aandacht aan besteed had moeten c.q. kon worden. Daarnaast zijn er een aantal open deuren behandeld. Toch altijd weer goed om met de neus op de feiten gedrukt te worden. De opleiding is positief door de deelnemers opgepakt. Maar we zijn er nog niet. Bijscholen blijft noodzakelijk. Wij zullen in de toekomst dan nog wel eens bij FOI aankloppen voor een nieuwe maatwerkopleiding.”

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd