Verdiepingsopleiding continuïteit problemen bij ondernemingen

Lessons learned uit intensief beheer toepassen in de commerciële praktijk
 • Tijdig signalen herkennen
 • Een adequate oorzaak- en scenario analyse
 • Een stabiel businessplan voor de toekomst

Ben je adviseur op het gebied van zakelijke financieringen en wil je de overstap maken naar de afdeling intensief beheer of wil je als adviseur jezelf specialiseren op dit gebied? Dan is deze opleiding geschikt voor jou! Het is een gedegen opleiding voor adviseurs die al wel de basiskennis bezitten.

Deze opleiding in-company of 1 op 1 afnemen?

PE-punten Meer info

24

Totale kosten Meer info

€ 2.850

Aantal dagen

5

Overzicht

Voor wie?

De doelgroep voor deze training zijn accountmanagers en financieringsspecialisten, zowel onafhankelijk danwel in dienst bij een financier, accountantskantoor of intermediair. Belangrijk is dat je als deelnemer al wel werkzaam bent of bent gewest in het zakelijk domein en dus al wel zakelijke financieringskennis bezit. Na het volgen van deze opleiding ben je als accountmanager of financieringsspecialist beter in staat tijdig te acteren op signalen en weet je ook wat het effect is van je handelingen wanneer de onderneming uiteindelijk bij bijzonder beheer komt. Daarnaast heb je een goede basis om door te groeien naar een functie van specialist op het gebied van intensief beheer.

Inhoud

Het doel van de training is dat het beheer bij een onderneming in continuïteit problemen op een juiste wijze wordt uitgevoerd. Dit betekent, tijdig signalen herkennen, een adequate oorzaakanalyse uitvoeren en acties uitzetten en dit ook op een juiste wijze in het dossier vastleggen. Dit is ook van belang voor accountmanagers en financieringsspecialisten in de commerciële praktijk. De trainingsdagen worden praktijkgericht ingestoken. Dit betekent o.a. dat er veel wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk van intensief beheer. Van daaruit maken we de koppeling naar de fase van verstrekking, de eerste signalen, de oorzaakanalyse en de vervolgstappen naar intensief beheer en de vastlegging hiervan. Belangrijk is ook om tijdens het proces van intensief beheer aandacht te hebben voor een goede scenario-analyse en strategiebepaling vanuit klant- en bankperspectief. Hoe snel kan de klant weer terug naar normaal beheer? Tijdig en adequaat handelen is bij deze posten zeer relevant.

Daarnaast speelt ook het formele aspect bij intensief beheer een belangrijke rol. Hiermee bedoelen we de juiste risicoclassificatie en default status. Ook hier is aandacht voor tijdens de training.

Blog: ontwikkelen op intensief beheer

Opleidingstraject

 • E-learningmodule E-learningmodule Definition of Default en Scenario analyse
 • Opleidingsdag 1 Klassikaal - Signalen herkennen en een goede oorzaakanalyse
 • Opleidingsdag 2 Virtueel - Scenario analyse & continuïteitperspectief
 • Opleidingsdag 3 Virtueel - Toekomstige cashflow & default statussen
 • Opleidingsdag 4 Klassikaal - Juridische aspecten
 • Opleidingsdag 5 Klassikaal - Gesprekken met de ondernemer
Leerdoelen

Dag 1: Tijdig signaleren van continuïteitsproblemen en een goede oorzaakanalyse. (klassikale opleidingsdag, 2 dagdelen)

 • Goede oorzaakanalyse uitvoeren bij automatische signalen van continuïteitsproblemen
 • Anticiperen op signalen uit de sector een een goede bedrijfsanalyse uitvoeren
 • Beheerproces adequate acties uitvoeren en goed vastleggen
 • Gegevens van de de klant tijdig opvragen (liquiditeitsprognose, gevoeligheidsanalyse)
 • Juiste acties verbinden aan de signalen (wijzigen risicoclassificatie/overdracht intensief beheer)
 • Juiste vastlegging gesprekken en acties

Dag 2: Scenario - analyse (virtual classroom, 1 dagdeel)

 • Verdieping scenario analyse en continuïteitperspectief
 • Koppelen van bedrijfanalyse naar financiële- en scenario analyse
 • Goede inschatting maken van continuïteitsperspectief van de onderneming
 • Juiste vastlegging

Dag 3: Cashflow & default status

 • Toekennen juiste default status.
 • Performing vs non-performing
 • Goede kasstroomanalyse in combinatie met bovenstaande 2 aspecten.

Dag 4: Juridische aspecten bij bijzonder beheer

 • Aspecten voorraadwaardering (Eigendomsvoorbehoud, Retentierecht, Recht van Reclame, Voorraad in consignatie, Trendgevoeligheid, Garantie van borgstellers, merkrechten)
 • Verpandingsverboden, Bodemvoorrecht, Vormen van beslag
 • Actio Pauliana, Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Wijziging faillissementswet Homologatie (Pre-pack) - WHOA
 • Mogelijkheden van doorstart en herstructurering

Dag 5: Gesprek voeren met de ondernemer in zwaar weer

 • Betrokkenheid ondernemer/ DGA/ private equity partij
 • Lessons learned uit intensief beheer dossiers delen
 • D.m.v. rollenspellen oefenen met lastige gesprekken
 • Gesprekstechnieken en vaardigheden die belangrijk zijn bij het voeren van een slecht nieuwsgesprek
Docent

Jaap Huurnink

Partner & trainer

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Voor die tijd is hij al geruime tijd actief geweest als trainer en financieringsspecialist binnen FOI. Aanleiding van de stap naar mede-eigenaar van FOI is de sterke kracht van praktische toepasbaarheid/insteek van de aangeboden opleidingen en trainers. ‘Met passie mensen leren wat ze kunnen gebruiken in de dagelijkse financiële praktijk’, is het doel van Jaap. Onderwerpen waarin Jaap zich onder andere gespecialiseerd heeft zijn, liquiditeit en cashflow binnen bedrijven. Jaap is begeleider van verandertrajecten en financieringscoach, ook is hij een inspirerend trainer en spreker.

Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Dirk Spoormans

Trainer

Dirk Spoormans is advocaat/partner bij MannaertsAppels Advocaten te Breda en Tilburg. Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Naast zijn werkzaamheden als advocaat ondernemingsrecht wordt Dirk sinds 2006 veelvuldig aangesteld als curator in faillissementen van bedrijven in het MKB.

Data & Locaties

Kies een startdatum en locatie

29 september 2021
Woerden (Blended)
Lesdagen
29 september 2021 09:00 - 16:00
5 oktober 2021 13:00 - 16:00
12 oktober 2021 13:00 - 16:00
18 oktober 2021 09:00 - 16:00
25 oktober 2021 09:00 - 16:00
Locatie
MeetINoffice
De Bleek 13
3447VG Woerden (Blended)
Investering

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €2.850,-

Dit bestaat uit: 2 e-learningmodules en 5 trainingsdagen. Dag 1, 4 en 5 zijn klassikaal en dag 2 en 3 zijn virtueel.

Verder is dit tarief inclusief:

 • Koffie/ thee en een verzorgde lunch
 • Voorbereidingsmateriaal
 • Opleidingsmateriaal, zoals handouts, literatuur en een map
 • Digitaal deelnamebewijs

De trainingen van FOI zijn vrijgesteld van BTW.

Betaalwijze

In de week voorafgaand aan de training ontvang je de factuur. Deze wordt digitaal verstuurd. Indien er afwijkende factuurgegevens zijn kun je dit doorgeven bij je aanmelding.

Incompany

Vanaf 6 personen kan een incompany opleiding al een financieel voordeel opleveren. Benieuwd naar de kosten voor een incompany opleiding? Vraag een offerte aan.

 • € 365 2 volledige e-learningmodules
 • € 570 Opleidingsdag 1
 • € 275 Opleidingsdag 2
 • € 275 Opleidingsdag 3
 • € 570 Opleidingsdag 4
 • € 795 Opleidingsdag 5 (2 trainers)
Ervaringen

Ervaringen van anderen

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd