Certificeringsopleiding Vastgoed (Credion)

Laat je als Credion adviseur certificeren zodat je klanten kunt begeleiden bij vastgoedfinancieringen.
 • Vastgoedrekenen en waardering bepaling vastgoed
 • Uitgangspunten voor vastgoedfinanciering (bancair en gestapeld)
 • Juridische constructies en fiscale aspecten bij vastgoedinvesteringen

Deze opleiding bestaat uit 4 modules (Vastgoed & vastgoedrekenen, waardering, financiering en fiscaal/juridische aspecten). Na het behalen van het examen, ben je gecertificeerd en in staat om je klant te adviseren/begeleiden bij zijn vastgoedvraagstukken.

Deze opleiding in-company of 1 op 1 afnemen?

PE-punten Meer info

12

Totale kosten Meer info

€ 1.250

Aantal dagen

2

Overzicht

Module 1 - Vastgoedrekenen
In deze opleiding maak je kennis met de belangrijkste begrippen in vastgoedrekenen, zoals BAR, NAR, yield en DCF. Tijdens de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waarde berekening en de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen. Je krijgt inzicht in deze uitgangspunten en je leert de diverse belangen van betrokken partijen inzichtelijk maken. Ook ga je zelf aan de slag met rendementsmodellen en ga je ervaren wat de impact is van één of meerdere wijzigingen in de uitgangspunten.

Module 2 - Waardering & financiering van vastgoed
Valkuilen in het taxatierapport & een goed onderbouwd financieringsvoorstel
De waarde van vastgoed is een veel besproken onderwerp en komt dagelijks in het nieuws. Deze praktische module staat stil bij de waardebepaling van vastgoed. Welke marktontwikkelingen spelen er en welke ontwikkelingen verwachten de professionals? Welke zaken zijn van invloed op de waarde van vastgoed? Wat bepaalt de waarde van een vastgoedobject en hoe hoog is het te verwachten rendement? Op welke manier kun je de waarde uit het taxatierapport beoordelen en welke waarde is nou het meest relevant voor de financierings praktijk? Hoe schat je de waarde van het taxatierapport zelf in en hoe lees/beoordeel je het rapport – wat zijn de valkuilen en kansen? Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar de financieringsbehoefte.

Module 3 - Verdieping waardering vastgoed & gestapeld financieren van vastgoed (incl. crowdfunding)
Ook de financiering van vastgoed is aan verandering onderhevig. Ingegeven door de veranderde waardering van panden maar ook de internationale wijzigingen in wet- en regelgeving (o.a. Basel III). Wat zijn de financieringsmogelijkheden in de huidige tijd en richting de toekomst? Hoe kunnen deze financieringsmogelijkheden optimaal worden benut? Wat zijn de aandachtspunten bij banken?

Module 4 – Juridische constructies en fiscale aspecten
Niet alleen financiering is belangrijk bij vastgoed, maar ook de juridische en fiscale aspecten zijn van belang. Wat zijn de fiscale aspecten bij de aankoop van beleggingspanden? Hoe beoordeel je huurcontracten van diverse soorten vastgoed? Ook worden kernpunten van huurrecht uitgelegd. Dit en nog vele andere vragen zullen tijdens deze module worden behandeld.

Opleidingstraject

 • Trainingsdag 1
 • Trainingsdag 2
 • Examen
Leerdoelen

Leerdoelen

Module 1 - Vastgoedrekenen:

 • Actualiteiten in de verschillende vastgoedmarkten (woning, winkel, kantoor, bedrijfsruimte);
 • Diverse vormen van beleggings onroerendgoed, zoals bedrijfspand, kantoorpand en industriehal (kenmerken, verschillen in waarde en huurmarkt);
 • Kunnen inschatten van de invloed van actuele ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de waarde en financieringsmogelijkheden;
 • BAR, NAR, Yield, DCF en de invloed op de waarde;
 • Beoordeling van het bruto- en netto aanvangsrendement (BAR/NAR) en het rendement op het eigen vermogen middels de yieldcurve;
 • Gebruik van vastgoed-rendementsmodellen;
 • Invloed van aspecten zoals rente, huurfactor, indexering op het rendement laten zien middels het rendementsmodel;
 • Verdieping krijgen in de voor- en nadelen bij de aanschaf van verschillende vormen van beleggings onroerendgoed en het rendement bij deze verschillende vormen van vastgoed;
 • Een kostprijsdekkende huur- of verkoopprijs berekenen;
 • Een pand in eigen gebruik versus een beleggingsobject;
 • Actuele ontwikkelingen: Overzicht van de laatste perspectieven op de ontwikkeling van de huurprijzen en de rendementen op Vastgoedbeleggingen.
 • Hoe ontwikkelt zich de verhouding vraag en aanbod en wat is het effect hiervan op de korte én lange termijn?

Module 2 - Waardering & financiering van vastgoed:

 • Actualiteiten taxatiebeleid en taxatiemethoden;
 • Kunnen inschatten van de invloed van actuele ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de waarde en financieringsmogelijkheden;
 • Kennen van de verschillende taxatiemethoden en de totstandkoming van de waarde;
 • BAR, NAR, Yield, DCF en de invloed op de waarde;
 • Beoordelen van de belangrijkste waarde bepalende factoren van vastgoed;
 • Berekenen van de huurfactor en deze vergelijken met de gebruikelijke huurfactoren per gebied en soort vastgoed;
 • Inschatting maken van de courantheid van beleggings onroerendgoed;
 • Een oordeel kunnen vormen over de compleetheid kwaliteit van taxatierapporten;
 • Kennis van de beschikbare financieringsmogelijkheden voor eigen gebruik en voor commercieel vastgoed;
 • Gebruik van pijlermodel als tool voor de beoordeling van de financiering;
 • Kennen van de verschillen tussen algemene banken, vastgoedbanken en andere vastgoedfinanciers.

Module 3 - Verdieping waardering vastgoed & gestapeld financieren van vastgoed (incl. crowdfunding):

 • Verdieping waardering van vastgoed;
 • Bepalen van de meest geschikte financieringsbronnen in elke situatie – een juist financieringsadvies voor je klant;
 • Mogelijkheden tot gestapeld financieren bij vastgoed;
 • Inschatting kunnen maken van de hoogte van de financiering op het onroerend goed;
 • Opstellen van een financieringsaanvraag bij een investering in vastgoed voor eigen gebruik of commercieel vastgoed;
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen de financieringsvorm en de juridische constructie;
 • Speerpunten van de bank bij een vastgoedfinanciering (cashflow, solvabiliteit, dekkingswaarde);
 • Taxatiewaarde en huurprijs in relatie tot de financiering.

Module 4 - Juridische constructies en fiscale aspecten:

 • Fiscale aspecten bij de aankoop van beleggingspanden;
 • De IB en VPB – aspecten bij het beleggen in vastgoed;
 • Beoordelen van huurcontracten bij de diverse soorten vastgoed;
 • Kernpunten huurrecht (rechten & plichten huurder en verhuurder);
 • Gevolgen voor de BTW en overdrachtsbelasting en de samenloop hiervan;
 • Beperking van de afschrijving en de gevolgen;
 • Het gebruik van herinvesteringsreserves en handel in BV’s met een herinvesteringsreserve;
 • Wanneer beleggen vanuit privé en wanneer kiezen voor een BV – vorm?
 • Andere constructies om te beleggen in vastgoed (CV, SPV, maatschap, stichting).
Docent

Jaap Huurnink

Partner & trainer

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Voor die tijd is hij al geruime tijd actief geweest als trainer en financieringsspecialist binnen FOI. Aanleiding van de stap naar mede-eigenaar van FOI is de sterke kracht van praktische toepasbaarheid/insteek van de aangeboden opleidingen en trainers. ‘Met passie mensen leren wat ze kunnen gebruiken in de dagelijkse financiële praktijk’, is het doel van Jaap. Onderwerpen waarin Jaap zich onder andere gespecialiseerd heeft zijn, liquiditeit en cashflow binnen bedrijven. Jaap is begeleider van verandertrajecten en financieringscoach, ook is hij een inspirerend trainer en spreker.

Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Data & Locaties

Data & Locaties

Deze opleiding is op dit moment niet als open opleiding gepland. Je kunt de opleiding individueel of incompany volgen met collega’s of je interesse kenbaar maken via de knop voorinschrijven.

Incompany of 1-op-1 opleiding

Wij verzorgen al onze opleidingen ook incompany of individueel. Als meerdere collega’s interesse hebben in dezelfde opleiding is het al snel voordelig om de opleiding incompany te organiseren. Wij zorgen er dan ook voor dat de opleiding volledig wordt afstemd op jou/jullie leerdoelen en praktijk. Voor meer informatie hierover, bel gerust of vraag een offerte aan.

Voorinschrijven

Door middel van voorinschrijven kun je je interesse kenbaar maken voor deze opleiding. Zodra wij voldoende geinteresseerden hebben voor deze opleiding, zullen wij deze inplannen en jou op de hoogte brengen.

Investering

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €1.250,-

Indien lid Credion zijn de kosten €995,-

Dit bestaat uit:

 • 2 trainingsdagen
 • Examen

En is inclusief:

 • Koffie/ thee en een verzorgde lunch
 • Voorbereidingsmateriaal
 • Opleidingsmateriaal, zoals handouts, literatuur en een map
 • Digitaal deelnamebewijs

De trainingen van FOI zijn vrijgesteld van BTW.

Betaalwijze

In de week voorafgaand aan de training ontvang je de factuur. Deze wordt digitaal verstuurd. Indien er afwijkende factuurgegevens zijn kun je dit doorgeven bij je aanmelding.

Incompany

Vanaf 6 personen kan een incompany opleiding al een financieel voordeel opleveren. Benieuwd naar de kosten voor een incompany opleiding? Vraag HIER een offerte aan.

Ervaringen

Ervaringen van anderen

Prettig om inhoudelijk met collega's de kennis te actualiseren en bijgepraat te worden over het onderwerp.
De lessen waren interessant. De docenten kunnen goed uitleggen en hebben goede kennis.
Praktisch gericht en inhoudelijk goed.

Studieadvies nodig?

Neem contact op
Credion

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd