Amsterdam-1441384
06-02-2019
Vastgoed

Voorproefje: Training Huur en verhuur in de gemeentepraktijk

Ben je actief in de huur en verhuur in de gemeentepraktijk? Onderstaand vind je een kleine greep uit de onderwerpen die tijdens de training behandeld worden. Door middel van praktijkgerichte casussen krijg je inzicht in de verschillende voorkomende huurregimes en ontvang je vele tips, bruikbaar in de praktijk van morgen.

Als gemeente heb je bij de verhuur van gemeentelijk vastgoed, zoals onbebouwde grond en sportcomplexen, te maken met specifieke problemen. Welke positie heb je bijvoorbeeld als gemeente bij de verhuur van alleen voetbalvelden of bij de verhuur inclusief het clubgebouw en de kleedkamers? In hoeverre is het vigerende bestemmingsplan van belang bij de verhuur? En welke verhuurmogelijkheden bestaan er bij tijdelijke transformatie? Welke invloed heeft de Wet Markt en Overheid op de hoogte van de huurprijs? In deze cursus neem ik je op een interactieve wijze mee in het huurrecht en de meest recente jurisprudentie, aan de hand van casussen uit de dagelijkse gemeentepraktijk. Hieronder een aantal voorbeelden die aan bod komen.

Ingebruikgeving

Stel: De gemeente heeft een perceel grond in eigendom dat in gebruik is geweest als sportcomplex. Op het perceel staan kleedkamers en een clubgebouw. Zij wenst dit perceel thans in gebruik te verstrekken aan een padelvereniging die wilde plannen heeft met het sportcomplex. De padelvereniging wenst forse investeringen te doen om het sportcomplex nieuw leven in te blazen. Van welke vormen van ingebruikgeving kan de gemeente gebruik maken?

Er bestaan verschillende juridische constructies voor de ingebruikgeving. Afhankelijk van de constructie heeft de gemeente c.q. de padelvereniging meer of minder rechten. Gedacht kan worden aan de bruikleenovereenkomst, maar ook aan erfpacht of opstal en uiteraard aan verhuur. Indien wordt gekozen voor de verhuur van het gehele sportcomplex, dus inclusief kleedkamers en het clubgebouw, dan heeft dit andere juridische gevolgen dan wanneer alleen de onderliggende grond wordt verhuurd, zoals bijvoorbeeld ook bij verhuur van snippergroen het geval is. Hoe zit het met opzegging van de huurovereenkomst met betrekking tot onbebouwde grond? Kan dat bijvoorbeeld alleen als een zwaarwegende grond voor opzegging bestaat? Hoe luidt de actuele jurisprudentie hieromtrent? Ik leg je dit volledig uit tijdens de 3 uur durende training.

Herontwikkeling

Ook wordt bijvoorbeeld uitgebreid stil gestaan bij beëindiging van huurovereenkomsten in het kader van herontwikkelingen.

Stel: De gemeente heeft een perceel grond in erfpacht uitgegeven aan een woningcorporatie. De woningcorporatie heeft op het perceel sociale huurwoningen gebouwd. De gemeente wil het perceel herontwikkelen, waarbij het bestemmingsplan zal worden gewijzigd. Zij wil de volle eigendom van het perceel verwerven en de huurovereenkomsten beëindigen. De woningen zullen worden gesloopt. In de erfpachtakte is een tussentijdse beëindigingsmogelijkheid opgenomen bij wijziging van de bestemming. Op welke manieren kan de gemeente het perceel grond verwerven, de huurovereenkomsten beëindigen, of met welke opzeggingsperikelen kan zij te maken krijgen?

Leegstaande kantoorpanden

Als gemeente kun je voorts te maken krijgen met leegstaande kantoorpanden, die je tijdelijk als woonruimte wenst te verhuren, bijvoorbeeld aan vluchtelingen. Uiteraard wil je daarbij het liefst niet gebonden zijn aan wettelijke huurbescherming van huurders van woonruimte. Welke mogelijkheden heb je als gemeente, mede gelet op de nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt? En welke hobbels kom je daarbij tegen?

Schrijf je nu in via: Training huur en verhuur in de gemeentepraktijk

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd