Equity-2355700_1920
19-06-2019
Finance

Voorproefje: Permanent Actueel Finance

Private equity & Venture capital

* let op: artikel betreft een gedeelte van het Permanent Actueel artikel

Inleiding
Grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen of verzekeraars hebben veel kapitaal toevertrouwd aan private-equitypartijen, in hun zoektocht naar rendement. Door de enorme omvang van het beschikbare kapitaal staan de rendementen onder druk en leeft de vraag of private-equitypartijen niet meer risico nemen om toch het gewenste rendement te behalen.

Private equity wordt minder lucratief

Stapt een belegger duur in, dan ligt de lat voor een succesvolle investering meteen al hoog en zijn de te verwachten opbrengsten lager. In het verleden was een jaarrendement van 15% gangbaar voor de topfondsen, maar dat is nu zeldzaam. Daardoor moeten geldschieters als pensioenfondsen genoegen nemen met lagere winsten. Ook de investeringsmaatschappijen zelf verdienen minder. Ze krijgen naast een vaste beheervergoeding een winstdeling, de zogenoemde 'carry'. Bij lagere rendementen zijn de verdiensten dus ook lager.

Annemarie Jorritsma (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP)) vermoedt dat private-equitypartijen hun investeerders al hebben voorbereid op lagere rendementen. 'Die eindbeleggers zijn natuurlijk ook niet gek. En op de beurs verdienen ze nog altijd stukken minder, ook na aftrek van kosten.'

Investeringsmaatschappijen beleggen nog steeds gedisciplineerd, stelt Jorritsma. 'Het risico van een bubbel wordt door onze achterban laag ingeschat. Er zijn niet veel kansen in de markt, en als ze dit jaar geen goede deal kunnen doen, dan wachten ze een jaartje.'

Nadat Nederlandse partijen in 2017 miljarden hadden opgehaald met nieuwe fondsen, was 2018 met €2 mrd aan nieuwe middelen relatief rustig. Het zwaartepunt lag daarbij bij venture capital, investeerders in start-ups. Zij haalden €1,3 mrd op.

(Bron: www.fd.nl)

Wanneer Venture capital en wanneer Private equity?
Private equity beteft privaat vermogen en een verzamelnaam voor investeerders die risicodragend vermogen ter beschikking stellen aan niet beursgenoteerde vennootschappen. Private equity kan gebruikt worden voor verschillende doelen. De meest voorkomende redenen om gebruik te maken van Private equity zijn: het van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private), financieren van groei ambities van het bedrijf, verzelfstandiging van het bedrijf door het management (management buy-out), voortzetting van het bedrijf onder leiding van een nieuw management (management buy-in) en het verzelfstandigen van een divisie (divisional buy-out).

Venture capital kent een veel hoger risicoprofiel dan Private equity en dat komt omdat Venture capital voor het Private equity komt in groeistadia van het bedrijf. Venture capital wordt vaak gebruikt in de start-up fase en early stages in ruil voor aandelen, daarnaast is er vaak sprake van een actieve betrokkenheid van de Venture capitalist om het groeipotentieel mee te helpen ontsluiten. Venture capital kent een hoger risico profiel dan Private equity.

Voordelen Venture capital

 • Voldoende middelen voor de volgende groeifase.
 • Vaak geen onderpand/borg voor verkrijgen financiering.
 • Betrokkenheid en netwerk van Venture capitalist.

Nadelen Venture capital

 • Venture capitalist vraagt vaak een (groot) aandelenbelang.
 • Inspraak Venture capitalist op het te voeren beleid en de strategie.

Voordelen Private equity

 • Financiering aantrekken zonder publiek te hoeven gaan (de beurs).
 • Know-how aanwezig bij Private equity om het bedrijf efficiënter te maken en de positie te versterken.

Nadelen Private equity

 • Medezeggenschap verstrekken in de vorm van aandelenkapitaal.
 • Rol en welzijn van werknemers komt regelmatig onder druk te staan.

Samenvattend

 • Venture capital vormt een financierings mogelijkheid voor bedrijven die in de start-up/early stages bevinden terwijl Private equity een financierings mogelijkheid betreft voor bedrijven met een trackrecord/gevestigde status;
 • Stapt een investeerder duur in (ten aanzien van de benchmark), dan ligt de lat hoog om te presteren en zijn de te verwachten opbrengsten lager;
 • In het verleden was een jaarrendement van 20% gangbaar voor Venture capitalist en 15% voor Private equity, nu er veel kapitaal in de markt aanwezig is staan deze rendementen onder druk;
 • Pensioenfondsen en verzekeraars dienen genoegen te nemen met lagere rendementen, zij hebben vaak geïnvesteerd in de Venture capitalist-/Private equity partijen;
 • Recordbelangstelling beleggers voor Nederlands venture capital;
 • Weinig grote Nederlandse private equity fondsen zijn op zoek naar investeerders;
 • Verschuiving risico, van private equity naar venture capital in de zoektocht naar rendement


Wil je meer informatie? Kijk dan op: https://foi.nl/opleidingen/per...
Wil je ook meer informatie over Permanent Actueel Commercieel Vastgoed? Kijk dan ook op: https://foi.nl/opleidingen/per...

Achtergrondinformatie

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd