Mg 1741
15-03-2018
Finance
Geknipt
Auteur Klaas Kroot

Is crowdfunding here to stay?

Ontwikkelingen in de financiële sector

De bankencrisis heeft geleid tot nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van de eigenvermogenspositie van banken, Basel III genaamd. Dit betekent onder meer dat de ruimte voor uitstaande leningen versus het eigen vermogen aan banden is gelegd.

In de strategie van vrijwel alle grootbanken staat centraal om activiteiten met risico terug te dringen, wat maakt dat financiering in brede zin verder onder druk is komen staan. Financiers zijn meer risico avers geworden. MKB financieringen worden mondjesmaat verstrekt en ook de vastgoed financiers verstrekken minder kapitaal, zeker gezien de specifieke risico’s die momenteel spelen in de vastgoedsector; (her)waardering, leegstand en solvabiliteit van huurder en verhuurder

Opkomst alternatieve financiering

De rente is laag, wat maakt dat spaarders op zoek gaan naar alternatieve manieren om hun vermogen beter te laten renderen. Dit verklaart voor een deel de opkomst van publieksfinanciering, beter bekend als crowdfunding. Crowdfunding geeft een boost aan de economie door start-ups, mkb bedrijven en vastgoedproposities te financieren die niet meer, of tegen ongunstige voorwaarden door de bank gefinancierd kunnen worden. Maar wat is crowdfunding nu precies? Welke risico’s gaan ermee gepaard en is crowdfunding here to stay?

Crowdfunding en crowdfundingplatforms

Crowdfunding is een vorm van alternatieve financiering die gebruik maakt van het collectieve vermogen, ‘the crowd’. Doordat veel particuliere investeerders zich verzamelen op crowdfunding platforms, die allemaal een klein bedrag willen investeren ontstaat er een grote zak met geld die wordt gedoneerd, uitgeleend of een aandelenbelang neemt.

Binnen crowdfunding bestaat dus de differentiatie: crowd equity, crowd lending en donatie. Vastgoed financiering is binnen crowdfunding nog relatief klein maar is aan een snelle opmars bezig. Belangrijk is om een aantal stappen te doorlopen voordat je als crowdfunder gaat investeren in een start-up, mkb onderneming of vastgoedfinanciering.

Zo is het belangrijk om het juiste platform te selecteren voor de crowdfunding investering die je wil doen. Maar hoe selecteer je een platform, hoe beoordeel je de propositie en zet je het risico tegen het rendement af? De beantwoording van deze vragen komt naar voren in de opleidingen en trainingen die FOI verzorgt op het gebied van Alternatieve financiering.

Bottom line: Als investeerder wil je zo veel mogelijk de risico’s mitigeren zodat je tot een aanvaardbare risk- reward verhouding komt die een passend alternatief vormt voor een spaarrekening.

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd