Amsterdam
18-05-2021
Nieuws
Elout Korevaar Oud V2
Auteur Elout Korevaar

Huurprijsvermindering en corona. Hoe te berekenen?


Dat de huurder van bedrijfsruimte aanspraak heeft op vermindering van de huurprijs is inmiddels algemeen bekend. Of die korting uiteindelijk verleend wordt hangt van vele omstandigheden af. In dit artikel bespreekt advocaat huurrecht Elout Korevaar de nieuwste ontwikkelingen en uitspraken.

De grondslag voor huurprijsvermindering

Of een huurder aanspraak heeft op vermindering van de huurprijs vanwege de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus hangt ten dele af van de huurovereenkomst en ten dele van de bewijsvoering voor de huurder.

Juridisch gezien bestaan twee gronden voor huurprijsvermindering: de gebrekenregeling en onvoorziene omstandigheden. Of ‘corona’ een gebrek vormt is een juridische vraag die op dit moment voorligt bij de Hoge Raad. Het antwoord op die vraag wordt niet voor oktober 2021 verwacht. In de meeste modelhuurovereenkomsten gesloten na 2003 is echter het recht op huurprijsvermindering vanwege gebreken uitgesloten, zodat die weg voor veel huurders doodloopt.

Daarnaast kan een overeenkomst vanwege onvoorziene omstandigheden die dusdanig zijn dat “de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten” worden gewijzigd of ontbonden. Die omstandigheden moeten dan wel in de toekomst liggen en onredelijke gevolgen voor één der partijen hebben. Deze wettelijke mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst is juridisch gezien niet uit te sluiten. In de rechtspraak wordt regelmatig aangenomen dat ‘corona’ een onvoorziene omstandigheid oplevert die vermindering van de huurprijs rechtvaardigt.

Zowel over de vraag of ‘corona’ een gebrek oplevert als de vraag hoe de gevolgen tussen partijen moeten worden verdeeld zijn vragen gesteld aan de Hoge Raad (zie RBLIM:2021:2982). Omdat de meeste partijen niet op die uitspraak kunnen of willen wachten spreken rechters nog steeds vonnissen uit over huurprijsvermindering. Inmiddels zijn meer dan 75 vonnissen gewezen over huurkorting en meer dan 15 over coronagerelateerde geschillen, zoals verhoging van de bankgarantie.

Rode lijn van al die vonnissen is; als de huurder een aanzienlijk verlies aannemelijk maakt, dat de rechter de huurprijs vermindert. Hoeveel die huurprijs wijzigt is interessant en tegelijkertijd lastig voorspelbaar omdat de rechter nog iedere week een net iets genuanceerdere uitspraak doet dan de andere rechter. Toch zijn wel enige grove contouren te schetsen. Welke?

Dat lees je in permanent actueel.

Je kunt je aanmelden voor een gratis proefabonnement op permanent actueel vastgoed voor 2 weken. Je krijgt dan een goed beeld bij wat PA jou te bieden heeft. Een abonnement op permanent actueel kost 349 euro per jaar.

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd