Man 5782411 1920
21-06-2021
Finance
Pasfoto John
Auteur John Bult

Gevolgen wetsvoorstel excessief lenen

In de praktijk komt het vaak voor; een aandeelhouder die leent van de eigen vennootschap. Door middel van een lening, danwel via een Rekening Courant verhouding geld opneemt uit de eigen BV.

Daardoor zijn de schulden van deze aandeelhouders flink opgelopen. De fiscus wil deze verhoudingen gaan terugbrengen. Er zijn op dit moment circa 11.000 dga’s die een bovenmatige lening (lening > 500.000 euro) hebben bij hun eigen vennootschap.

Hieronder in het kort hoe het nieuwe wetsvoorstel eruit ziet.

Nieuwe wetsvoorstel

De nieuwe wet, die in 2023 van kracht moet worden, beperkt het belastingvrij te lenen bedrag tot vijf ton. Daarboven wordt de lening aangemerkt als een winstuitkering. Dga's en andere bezitters van een aanmerkelijke belang betalen dan 26,9% inkomstenbelasting in box 2. Leningen voor de eigen woning zijn hiervan uitgezonderd. Het is daarbij niet meer relevant of het een zakelijk of een onzakelijke lening betreft. Betreft het een lager bedrag dan 500.000 euro en is het toch onzakelijk, dan kan de fiscus ook bij lagere bedragen dezelfde maatregelen treffen.

In het kort de voorwaarden en regels:

  • Het moet gaan om een lening aan de DGA (bezit van >5% van de aandelen in een vennootschap)
  • De lening moet hoger zijn dan € 500.000.
  • De DGA moet direct of indirect een aanmerkelijk belang in de B.V. bezitten.
  • De leningen van de verschillende rechtspersonen worden bij elkaar geteld.
  • Waar de lening voor is gebruikt is grotendeels niet relevant (box 3 / consumptief).
  • Leningen voor de eigen woning worden buiten beschouwing gelaten.
  • Voor leningen voor de eigen woning die na 1 januari 2022 worden verstrekt moet een hypothecaire zekerheid worden gesloten.
  • Leningen aan kinderen en (schoon) ouders tellen mee indien deze hoger zijn dan € 500.000, het meerdere wordt dan bij de € 500.000 van de DGA opgeteld.
  • Het bedrag van € 500.000 wordt vermoedelijk niet geïndexeerd.
  • Het bedrag van € 500.000 wordt niet verdubbeld als de DGA een fiscale partner heeft.

Indien de totale som van de schulden aan het eind van het kalenderjaar (vanaf 31 december 2023) meer dan € 500.000 bedraagt, wordt het meerdere als fictief regulier voordeel belast in box 2 en tegen een tarief van 26,9% belast bij de DGA en zijn partner. De maatregel is een fictie, die alleen betekenis heeft in box 2. De lening blijft in haar geheel civielrechtelijk bestaan; de rente- en aflossingsbetalingen lopen gewoon door. Oók over het deel dat als fictief regulier voordeel belast is geweest in box 2.

Ben je benieuwd naar de gevolgen voor de DGA en hoe hij of zij om kan gaan met deze wetgeving? Dat lees je in Permanent Actueel. Ons platform waarin je welke 2 weken op de hoogte wordt gehouden van relevante actualiteiten!

FOI staat ook al 20 jaar bekend om onze hoog gekwalificeerde trainingen en cursussen. Hieronder een kleine selectie van trainingen die gerelateerd zijn aan het onderwerp van deze blog:

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd