Analysis 1841158 1920
05-03-2000
Finance
Jorrit Van Eck V2
Auteur Jorrit van Eck

Fintech, PSD2 en het MKB financieringslandschap

Met de komst van Payment Service Directive 2 (PSD2), de richtlijn die bepaalt dat bankgegevens met andere partijen kunnen worden gedeeld ontstaan er nieuwe toepassingen in combinatie met Fintech.

De beoordeling van financieringsaanvragen wordt steeds meer data-gedreven. Waar bij de meer traditionele financieringspartijen voornamelijk de jaarcijfers van de laatste jaren leidend waren bij de beoordeling van een kredietaanvraag tezamen met aspecten die de ondernemer kenmerken (ervaring, commerciële en managementkwaliteiten), is dit een snelle omslag aan het maken. De invoering van PSD2 vorig jaar biedt voor deze financieringspartijen een uitkomst. Deze richtlijn is vorig jaar (februari 2019) ingevoerd. Wie gebruikt deze richtlijn al en wat is er veranderd in de zakelijke financieringspraktijk een jaar later?

De PSD2 richtlijn
Op 19 februari 2019 is PSD2 in de Nederlandse wet verankerd. De wet maakt het mogelijk dat rekeninghouders toestemming verlenen aan derde partijen om hun rekeninginformatie te delen of zelfs betalingen te laten initiëren vanaf hun betaalrekening bij de bank.

Een dienstverlener krijgt geen toegang tot de betaalrekening van een klant bij zijn bank als die klant daar niet eerst uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De klant kan die toestemming op ieder moment weer intrekken.

In de PSD2 regeling heb je 2 diensten die ik hier wil toelichten. Dienst 8 en dienst 7. Binnen de kredietverlening in het MKB zal in eerste instantie gebruik worden gemaakt van dienst 8; meekijken op de rekening. Dienst 7 gaat veel verder en maakt het mogelijk om betaaltransacties uit naam van de klant uit te voeren. Dit is voor veel MKB kredietverleners een stap te ver (en ook nog voor veel zakelijke klanten).

Wat is het voordeel voor een kredietverstrekker om te kunnen meekijken op de rekening?
Als een kredietverstrekker kan meekijken op de rekening kan deze op basis daarvan bepalen:

  • Hoogte van het flexibele rekening – courant krediet. Groot voordeel van meekijken op de rekening is, is dat de verstrekker ziet welke bedragen binnenkomen en uitgaan. Op basis daarvan kan flexibel de hoogte van het RC krediet worden bepaald.
  • Daarnaast kan worden gesignaleerd wat de financiële gezondheid is van de onderneming, en kan daar actief op worden geanticipeerd. Bijvoorbeeld wanneer de inkomsten ineens terugvallen of juist toenemen en er mogelijk voor de groei extra krediet nodig is. Een financieringsvraagstuk of kredietrisico kan dan in een vroeg stadium worden gesignaleerd.

Bedrijven die nog geen PSD2 vergunning hebben, kunnen de historische rekeninggegevens wel inzien door deze op te vragen bij de klant op het moment van verstrekking. Het doorlopend monitoren kan echter veel voordelen opleveren, zoals hierboven beschreven.

Voordelen van financiele technologie (Fintech)

Veel fintech bedrijven bieden een alternatief óf een aanvulling op traditionele financiële diensten. In financiële dienstverlening is een veelvoorkomend struikelblok de lange doorlooptijd van processen en de vele financiële gegevens die nodig zijn bij een aanvraag. Fintechs kunnen met de inzet van technologie meer snelheid en gebruiksvriendelijkheid bieden in hun processen. Ook zijn zij in staat efficiënt grote hoeveelheden data te verwerken. Zo kunnen fintechs snel en vakkundig analyses uitvoeren en (vaak) een aanzienlijk kortere doorlooptijd hanteren. Ook werken fintechs veelal geheel online, waardoor fysieke afspraken en papierwerk niet meer noodzakelijk zijn.

Bij de meer traditionele financiers neemt dit proces meer tijd in beslag. Wel zie je daar een omschakeling en gaat er naar onze verwachting in 2020 veel veranderen op dit gebied.

Het datagedreven financieren biedt op dit moment uitkomst voor de wat kleinere kredieten. Spotcap financiert bijvoorbeeld tot € 350.000,-. Een aantal grootbanken hebben dochters die ook op deze wijze kunnen financieren. Zo heeft ABN Amro het label New 10 en Rabobank is onlangs gestart met Fundr in dit marktsegment. De kredietaanvraag wordt bij deze aanbieders met name beoordeeld op basis van actuele data afkomstig van de zakelijke rekening, maar maken naast inzicht op de betaalrekening ook gebruik van andere data om een totaalbeeld te vormen van de financieringsbehoefte en mogelijkheden. Zo wordt er ook data gekoppeld met bijvoorbeeld company info en Dun & Bradstreet. Ten aanzien van historische cijfers blijven de criteria vaak beperkt tot bijvoorbeeld een minimale omzet, een positief eigen vermogen en winst in het laatste boekjaar. Hieronder een aantal voorbeelden van partijen die vooroplopen in het online financieren en daarbij gebruik maken van Fintech.

New 10
Zakelijke lening tussen de € 5.000,- en € 1 miljoen.
Zakelijk krediet tot € 250.000,-.
Bij een BV sta je voor 25% van het totale leenbedrag persoonlijk borg (met een minimum van € 5.000,-).

ING
ING heeft met Finchi de mogelijkheid voor het indienen van online aanvragen tot € 250.000,-.

Fundr
Tot € 350.000,-. Koppelingen met betaaltransacties, KVK en Dun & Bradstreet. Zij vragen de gebruikelijke zekerheden; verpanding van activa, hypotheek in geval van vastgoed en een borgtocht van de DGA in geval van een BV.

Spotcap
Spotcap financiert kredieten voor diverse doeleinden tot € 350.000,-.

Floryn
Floryn is ook een koploper die gebruik maakt van Fintech bij het verstrekken van financieringen. Zij werken met een platform dat gebaseerd is op machine learning. Het bedrijf heeft een eigen algoritme ontwikkeld dat binnen enkele seconden banktransacties analyseert op honderden datapunten en kan berekenen of een ondernemer in aanmerking komt voor een financiering. Dat is een groot verschil met traditionele geldverstrekkers.

De technologie van de fintech kan bovendien betere risicoanalyses uitvoeren, waardoor vaak een hoger kredietlimiet aangeboden kan worden.

Mkb-kredietverstrekker Floryn ontvangt een PSD2-vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Hiermee kan het bedrijf meekijken in de betaaldata van zijn klanten.

Bron: FD 17 januari 2020, DNB laat kredietbedrijf Floryn rekeninginformatie inzien

Toekomst

Ook grootbanken zijn los van de nieuwe labels zelf aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe modellen, meer gericht op betaaltransacties van de klant en de sector waarin zij werkzaam zijn. Zij herleiden een gedragsscore uit de interne en externe data. Daarnaast gaat de invloed van de markt en sector waarin de ondernemer actief is zwaarder meewegen in de risicoscore en daardoor ook in de financieringsbeslissing. De jaarcijfers nemen af in belang en vormen in de toekomst een kleiner onderdeel van de risicobeoordeling.

Als de grootbanken dit op orde hebben, zullen bij hen de financieringsgrenzen voor online kredietverlening en op basis van deze financiële technologie snel hoger worden en wordt het dus ook voor grotere en meer complexe kredieten mogelijk langs deze weg aanvragen in te dienen. Met als gevolg: sneller uitsluitsel over je financiering.

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd