Amsterdam
18-01-2017
Vastgoed

Effect van de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt

Met de komst van de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt 2015 is er een ware aardverschuiving gaande op het gebied van het huurrecht voor woonruimte. Anne Maren Langeloo, advocaat bij advocatenkantoor Hielkema & Co, schreef voor het blad WR Tijdschrift voor Huurrecht het artikel “Wet doorstroming huurmarkt 2015: uitbreiding mogelijkheden tijdelijke verhuur”.

In samenwerking met Hielkema & Co verzorgde FOI vlak na de komst van de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt een masterclass waarin de belangrijkste veranderingen besproken werden. Lees hieronder alvast over deze veranderingen.

Uitgebreidere mogelijkheden voor tijdelijke verhuur

De nieuwe Wet doorstroming huurmarkt 2015 is op 12 april 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en per 1 juli 2016 in werking getreden. Door deze nieuwe wet zijn de mogelijkheden van tijdelijke verhuur in vergaande mate uitgebreid.

Zo is er een algemene mogelijkheid geïntroduceerd om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten voor woonruimte. Iets wat tot nu toe slechts in een zeer beperkt aantal gevallen kan. Deze mogelijkheid voor huurovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is de periode voor de tijdelijke huurovereenkomst. Dit is respectievelijk maximaal twee en vijf jaar. Deze verandering biedt de veel gewenste zekerheid bij verhuurders over het einde van de huur.

Uitbreiding van doelgroepcontracten

Ook krijgt de verhuurder meer mogelijkheden om huurovereenkomsten op te zeggen door de uitbreiding van de zogenaamde doelgroepcontracten. Wanneer een woning gebouwd of beschikbaar gesteld wordt voor een bepaalde doelgroep, moet de woning uit het oogpunt van efficiënt gebruik van woonruimte beschikbaar blijven voor de betreffende doelgroep. Als de huurder of het huishouden dat er woont niet meer tot de doelgroep behoort, kan de verhuurder de huur opzeggen wegens ‘dringend eigen gebruik’. De woning moet dan weer beschikbaar worden gesteld voor een nieuwe huurder die tot de doelgroep behoort. Naast de doelgroepen gehandicapten, ouderen en studenten, voor wie deze regeling al van toepassing was, geldt dit nu ook voor jongeren, promovendi en grote gezinnen.

'Met name de invoering van de huurovereenkomsten voor bepaalde tijd voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte zal door verhuurders met gejuich ontvangen worden.'

Aanpassing van de diplomatenclausule

Naast de doelgroepcontracten geeft ook de verruiming van de zogenaamde diplomatenclausule de verhuurder meer mogelijkheden om huurovereenkomsten op te zeggen. De nieuwe wet doorstroming huurmarkt 2015 bepaalt dat een woning bij afwezigheid van de eigenaar of huurder tussentijds meerdere keren verhuurd kan worden. Totdat de eigenaar of huurder (weer) terugkeert naar de woning. Dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Er kan dan met elke huurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten met een uitdrukkelijk beding dat de woning na afloop van de overeengekomen tijd moet worden ontruimd. Deze aanvankelijk overeengekomen termijn kan met wederzijds goedvinden tussentijds worden verlengd. De verlenging doet aan de opzeggingsbevoegdheid niets af.

Aanpassing Leegstandwet

Ook de Leegstandwet is aangepast ter uitbreiding van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. De leegstandweg biedt eigenaren de mogelijkheid een leegstaande woning tijdelijk te verhuren in afwachting van verkoop, sloop of renovatie. Dit is nu alleen mogelijk voor de categorieën woonruimte in een gebouw, woonruimte in te koop staande koopwoningen en woonruimte in huurwoningen bestemd voor afbraak of vernieuwbouw. Met de nieuwe wet komt hier een categorie bij: de te koop staande huurwoningen. Dit zijn voormalig huurwoningen die te koop staan, maar niet meteen verkocht worden.

Conclusie

De Wet doorstroming huurmarkt 2015 voert belangrijke veranderingen door in het huurrecht voor woonruimte. Al deze maatregelen zijn genomen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Met name de invoering van de huurovereenkomsten voor bepaalde tijd voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte voor maximaal twee en vijf jaar zal door verhuurders met gejuich ontvangen worden, verwacht Anne Maren Langeloo.

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd