Blogplaatjes
16-01-2023
Vastgoed

Biedlogboek vanaf 1 januari 2023 verplicht

Beschrijving

In deze blog behandelen we het verplichte biedlogboek voor makelaars aangesloten bij de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro. Het biedlogboek moet het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces vergroten. We zoomen hoe een biedlogboek in de praktijk werkt, bij welke transactie het van toepassing is en het recht van inzage.

Introductie

In de overspannen woningmarkt van de afgelopen jaren is het vertrouwen in de integriteit van het koopproces afgenomen. Hierdoor heeft woonminister Hugo de Jonge op 16 februari 2022 samen met de VBO, Vastgoedpro, NVM en Vereniging Eigen Huis, het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. Het doel van het plan was om het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces te vergroten. Naast een biedlogboek zijn er afspraken vastgelegd rondom informatievoorziening, heldere gedragscodes, een meldpunt voor klachten, tuchtrecht en keuzevrijheid voor verkoper in het verkoopproces. Volgens de betrokken partijen is het verbeterplan een goede stap naar meer transparantie en duidelijkheid op de woningmarkt.

Een geanonimiseerd digitaal biedlogboek

Per 1 januari 2023 voeren de drie brancheorganisaties VBO, VastgoedPRO en de NVM een geanonimiseerd digitaal biedlogboek in. Dit betekent dat een kandidaat-koper bij aankoop van een huis inzicht krijgt in alle biedingen. Hierdoor wordt het koopproces transparanter. Het geanonimiseerd biedlogboek bevat alle biedingen inclusief tijdstip en of er een persoonlijke boodschap door de kandidaat-koper is toegevoegd, de inhoud hiervan wordt niet inzichtelijk gemaakt.

Het biedlogboek is ‘nog niet’ voor de hele markt verplicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verkent de mogelijkheden om het biedlogboek te verplichten bij wet. De drie brancheorganisaties VBO, VastgoedPRO en de NVM zetten nu alvast een uniforme standaard neer waarmee ze voorsorteren op een wetsaanpassing.

Op welke transacties van toepassing?

Het biedlogboek is van toepassing bij de verkoop van bestaande woningen en appartementen en wanneer het om een particuliere koper en/of verkoper gaat. Zo ook bij een stille verkoop. Het biedlogboek is niet van toepassing bij de verkoop van nieuwbouw, recreatiewoningen, bedrijfswoningen, garageboxen, bouwkavels, woon-/bedrijfspanden en (agrarische) bedrijfsobjecten zonder woonbestemming. De kans is aannemelijk dat het biedlogboek in de toekomst bij meerdere categorieën wordt toegepast.

Recht op inzage

Na afloop van de drie dagen wettelijke bedenktijd en/of ontbindende voorwaarden wordt het biedlogboek via een automatisch gegenereerde link of document beschikbaar gemaakt voor kandidaat-kopers. Kandidaat-kopers zijn kopers die een bod hebben uitgebracht. Gebruikelijk is dat een kandidaat-koper zelf zijn bod digitaal invoert, wanneer dit niet het geval is kan de makerlaar dit in ‘naam van’ invoeren. Tijdens het verkoopproces hoort de verkopend makelaar en verkoper over dezelfde informatie te beschikken en zijn de biedingen bij ieder bekend. Er wordt aangeraden om als verkoper hier wel duidelijke afspraken met de verkopend makelaar over te maken.

Minder ruimte voor misstanden

Het meldpunt van Eigen Huis (vereniging van woningbezitters) ontving vorig jaar in twee maanden tijd meer dan zeshonderd klachten. Hierdoor kwam het onderwerp ‘oneerlijke praktijken op de woningmarkt’ hoog op de politieke agenda te staan. De uitkomst, mede door het biedlogboek is positief en zorgt voor een veel transparanter verkoopproces. Een transparanter proces resulteert op zijn beurt weer in meer interesse in de woning of appartement.

Een veel gebruikte aanbieder van een systeem voor het biedlogboek is Eerlijk Bieden. Deze organisatie werkt met VBO, en heeft ook partnerships met NVM en VastgoedPro. Het digitale systeem kent een vaste periode om biedingen te doen. Na afloop bekijken makelaar en verkoper de biedingen en bepalen samen aan wie ze het huis of appartement gaan verkopen. Na afloop wordt ook de lijst met biedingen inzichtelijk gemaakt aan alle bieders. Een transparante manier om oneerlijke praktijken op de woningmarkt te weren.

Interessante links

https://www.nvm.nl/wonen/kopen...

https://www.nvm.nl/media/kbinu...


Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd