Huurcontract2
27-02-2020
Vastgoed

Actualiteiten Huurrecht

Afgelopen week in Permanent Actueel Vastgoed: Valkuilen Huurcontract

Bij het investeren in vastgoed is het beoordelen van het huurcontract een belangrijk onderdeel voordat definitief het pand wordt aangekocht. In dit artikel wordt ingezoomd op de belangrijkste elementen in het huurcontract die beoordeeld dienen te worden en aandacht besteedt aan de valkuilen. Ook voor huurders is het zaak het huurcontract zorgvuldig te bekijken, zo blijkt ook uit het artikel in het FD over het huurcontract van Hema en Bijenkorf met de eigenaar van het pand. Regelmatig komen er voorbeelden in de actualiteit waarbij discussie is over het huurcontract, zoals ook in geval van Hudson Bay (wat ging over borgstelling van de moedermaatschappij bij opzegging van contacten door dochtermaatschappijen).

Belangrijke aandachtspunten om te checken;

  • Is het huurcontract en termijn in overeenstemming met de wet? Vaak gaat het hierbij om dwingend recht en is de wet dus leidend, ook al staat het anders in het huurcontract.
  • Is de werkelijk huur < markthuur? Kijk goed of in het taxatierapport de markthuur wordt vermeld en of deze (fors) afwijkt van de daadwerkelijke huur.
  • Let goed op of er allonges (bijlagen) bij een huurcontract zitten waarin afwijkende bepalingen zijn opgenomen. Je kunt hierbij denken aan afspraken over huurvrije periode bij aanvang. Ook gebeurt het soms dat er speciale afspraken over de opzegging zijn buiten het contract om.
  • Bij bedrijfsverzamelgebouwen; zit er een plattegrond bij de huurovereenkomsten waaruit blijkt wat wordt gehuurd?
  • Analyseer de huurder met behulp van Graydon (standaard analyse) en Google-toets.
  • Aanvullende informatie/ jaarcijfers/ management info opvragen bij huurder.
  • Als er bijzonderheden uit Graydon komen en/of er zwaar op de huurder geleund wordt dan is een analyse van de jaarcijfers van de huurder gewenst.

Wordt lid van het permanent actueel vastgoed platform, lees het volledige artikel en ontvang iedere 2 weken een vastgoed actualiteit (6 PE-punten voor een jaar);
https://foi.nl/opleidingen/permanent-actueel-vastgoed/


Meer weten over huurrecht of de hoofdlijnen in het huurrecht? Bekijk onze trainingen huurrecht woonruimte:
https://foi.nl/opleidingen/huurrecht-woonruimte/

of huurrecht bedrijfsruimte: https://foi.nl/opleidingen/huurrecht-bedrijfsruimte/

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd