Mg 1207
10-12-2021
Finance
Jorrit Van Eck V2
Auteur Jorrit van Eck

10 financieringstips van FOI

Vergroot je financieringskansen met onze tips. Financiers willen veel informatie van jou als potentiele klant. Hoe beter en sneller en meer compleet je de informatie kan aanreiken, hoe sneller het financieringsproces kan verlopen. Hieronder 10 tips om jouw financieringskansen en de doorlooptijd te versnellen.

1. Belicht de haalbaarheid van jouw business case, bepaal wat de kern is van jouw verdienmodel (key performance drivers)

Succes begint met een sterke, haalbare en onderbouwde business case. Belangrijke vragen die moeten worden beantwoord zijn: wat is de marktpotentie, wat zijn de groeiverwachtingen, waar staat de concurrentie, hoe zit het verdienmodel van de onderneming in elkaar, waaraan ontleent deze haar bestaansrecht? Wat bepaalt primair het verdienmodel naar de toekomst en wat is hier ‘key’ in? Bepaal dus de key performance drivers. Help de financier om je verdienmodel te doorzien.

Een steeds voornamer onderdeel, ook voor alternatieve financiering aanbieders, wordt de strategie/missie /visie van de ondernemer: wat wil de onderneming zijn? Waar wil je als ondernemer over 5 jaar staan in de markt en hoe past de voorgenomen investering daarbinnen. Dit om de positionering van de onderneming in de markt verder te verduidelijken.

2. Start met beknopte informatie

Financiers en investeerders moeten een financieringsaanvraag in steeds minder tijd beoordelen. Zij maken snel keuzes op hoofdlijnen. Dat onderstreept de noodzaak om bij het eerste contact snel tot de kern van de zaak te komen. Wanneer binnen één minuut de kern van het business concept en de haalbaarheid daarvan niet duidelijk wordt, verkleint dit de haalbaarheid van de financiering. Help je financier de juiste keuze te maken door het voorbereiden van een goede pitch: helder, beknopt en steekhoudend, bijvoorbeeld in de vorm van een korte video presentatie. Doe (de toelichting op) deze pitch zelf als ondernemer en laat die niet door je adviseur verzorgen.

3. Competenties ondernemer benadrukken

Wat zijn specifieke competenties van de ondernemer(s)? Welke witte vlekken zitten er? Hoe worden die opgevuld? Is het voldoende om de gewenste groei door te maken?

4. Etaleer je trackrecord

Financierbare projecten vallen niet zomaar uit de lucht. Een gelukstreffer wordt beslist (en terecht) met groot wantrouwen bekeken. Beter is het om te etaleren dat de voorgenomen plannen een resultaat zijn van een gedegen voorbereiding. Een voorbereiding waarin een breed scala aan aspecten is meegewogen. Laat zien dat de voorgenomen investering het resultaat is van een weloverwogen besluitvormingsproces. En dat dit ook in het verlengde ligt van de kwaliteiten en capaciteiten van jouw organisatie. Staaf dit met concrete ervaringscijfers.

5. Laat zien dat je in control bent

Financiers willen zien op basis waarvan je je organisatie bestuurd, hoe ziet jouw dashboard er uit? Wat zijn de kern-stuurvariabelen waarmee de onderneming wordt bestuurd? Laat zien dat de opgestelde prognoses ook day-to-day gevolgd worden en je de processen in de grip hebt.

6. Zorg voor een zo efficiënt mogelijk gesprek

Evenals de beoordelingstijd staat ook de tijd die een financier heeft voor voorbereiding en het gesprek zelf onder druk. In 1 à 2 uur moet dus de financier alle relevante informatie boven tafel halen. Besteed zo kort als mogelijk tijd aan ‘koetjes en kalfjes’ en focus op wat echt belangrijk is. Wees mede-regievoerder van het gesprek.

7. Maak de balans van het bedrijf zo licht mogelijk

Hoe lichter de balans van de onderneming des te beter is vaak het relatieve vermogen. Dit kan bijvoorbeeld door de verkoop van assets die niet bedrijfsgebonden zijn en deze vervolgens terug te huren of leasen. Ook je werkkapitaal verdient aandacht: betalen je debiteuren op tijd en is je voorraadbeheer op orde? Zorg dat het vermogen van de onderneming puur wordt ingezet voor het primaire proces.

8. Geef een grondige risico-inventarisatie

Projecten kennen niet alleen hun grote kansen en grenzeloze mogelijkheden. Aan investeringen kleven ook knelpunten en risico’s. Alleen onder bepaalde voorwaarden zullen de hooggespannen verwachtingen uitkomen. Analyseer en beschrijf de mogelijke risico’s. Etaleer daarom dat de schaduwkanten van je investering zijn meegewogen. Je hebt de what-ifs en de worstcase scenario’s in beeld. Zo toon je een gezonde dosis realiteitszin. Door zelf de risico’s te benoemen ben je in staat ook zelf de compenserende factoren te benoemen. Denk hierbij ook aan de risico’s die voor de financier aanwezig zijn uit hoofde van de juridische structuur, de zogenoemde structuurrisico's. Breng deze, en ook de aanwezige mitiganten, helder in beeld.

9. Toon eigen financieel commitment

Als zaken verkeerd uitpakken wordt er schade geleden. Soms wordt de last van een eventuele deconfiture vooral neergelegd bij de beoogde financier. Dat is absoluut een showstopper. Een belangrijke voorwaarde is het eigen financiële commitment. Als de financier de enige is die risico loopt, dan is het gesprek snel afgelopen. Plannenmakers zonder commitment zijn dan ook beslist kansloos. Zorg dus voor voldoende eigen financiële betrokkenheid.

10. Kies de financier die bij de onderneming past

Focus op de juiste type financier en leef je in in de beeldvorming van deze financier over de branche. De ene financier is de andere niet. Veel banken beschikken over ruime branche informatie, bekijk deze voorafgaand aan het indienen van een financieringsaanvraag en bepaal waar je deze deelt en waar je deze niet deelt. Licht dit kernachtig toe.

Sta open voor alternatieve financieringen. Een grote valkuil is dat de ondernemer alleen gericht is op een bancaire financiering. Bekijk alle vormen van financiering. Een beperkte aanvulling met alternatief verkregen kapitaal kan ervoor zorgen dat een bancaire financiering veel makkelijker haalbaar is.

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd