FOI houdt de focus op het doel en maakt de veranderslag

Focus en commitment. Dat is het geheim van een geslaagde veranderslag. Mensen zijn gewoontedieren die moeilijk uit hun comfortzone te halen zijn. Toch vraagt deze tijd om de flexibiliteit om continu in te spelen op de veranderende behoeftes. Alleen dan is het mogelijk te presteren op excellence-niveau.

Aanpak

FOI adviseert en ondersteunt het management bij het invoeren van nieuwe werkwijzen. Een team van financieel deskundigen, soms in combinatie met interim management, geven een stevige impuls en zorgen voor een nieuwe dynamiek. Tijdens een veranderproces legt FOI de nadruk op verankering.

 

Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak is en betrokkenen het proces mee helpen uitdragen. Dit moet naadloos aansluiten bij de richtlijnen en processen van het bedrijf. Na afronding van een project blijft FOI dan ook in beeld. Dit kan door samen de resultaten te evalueren of met interne coaching.

  • Wilt u de kwaliteit van het zakelijk financieringsproces bij uw bedrijf sterk verhogen?

  • Wilt u dat de volledige bank op dezelfde wijze werkt waardoor het financieringsproces efficiĆ«nter en sneller verloopt?

  • Wilt u de kennis van uw medewerkers opfrissen, verdiepen en/of testen?

  • Wilt u meer synergie tussen de afdelingen?

  • Wilt u medewerkers inspireren en stimuleren om zo het beste uit zichzelf te halen?

Dan bent u bij FOI aan het juiste adres.

Speciaal voor deze vragen hebben wij de FOI methode ontwikkeld; Een methode die per opdrachtgever op maat gemaakt wordt maar wel volgens een vast stappenplan. >>

1.

Uitgebreide intake

A. Met management   B. Met deelnemers

Wat is het leerprobleem? Welke verandering is gewenst? Wat zijn risico- en succesfactoren? Wat is de huidige situatie en waar wilt u naartoe? Om er achter te komen wat de daadwerkelijke behoefte van een organisatie is, neemt FOI een doelgerichte intake af. Het is hierbij van groot belang dat zowel de medewerkers als het management volledig achter de gestelde doelen staan. Alleen dan kan er daadwerkelijk iets veranderen.

2.

Concretiseren van einddoel en tussenstappen

 

Aan de hand van een concreet einddoel maakt FOI een strak leerplan. Hierin staan de behoeften, doelstellingen en eikpunten. Kortom het plan van aanpak staat overzichtelijk op papier. Inclusief uitleg over de gekozen methoden.

3.

Bepalen niveau van de medewerkers middels

A. Instaptoets   B. Assessment   C. Beoordelen praktijkcase   D. Eerste coachgesprek

Er zijn verschillende technieken om het niveau van individuele medewerkers of een team vast te stellen. In overleg met onze opdrachtgever bepalen wij wat in deze situatie het beste systeem is.

4.

Opleiding en coaching met tussentijdse borging en dashboards

 

Naar aanleiding van bovenstaande stappen wordt bepaald hoeveel coaching en opleiding er nodig is en waarmee wordt gestart.

Voorbeeld: Inzetten Financieringscoach
Goed opgebouwde en leesbare financieringsaanvragen, revisies en toelichtingen scheppen duidelijkheid en leveren tijdwinst op. De FOI financieringscoaches staan met beide benen in de financiƫle wereld en weten als geen ander deze documenten doelgericht te verbeteren. Dit maakt een krachtige kwaliteitsslag aan de voorkant van het proces mogelijk.

Aanpak
De FOI financieringscoach zal voor korte of langere tijd regelmatig aanwezig zijn op de bank om de medewerkers te coachen. Alle financieringsaanvragen en revisies worden besproken en aangescherpt. Naar aanleiding van deze financieringsvragen worden onderdelen benoemd waar afdelingsbreed verbetering dient op te treden. Hiervoor kan een opleiding of korte workshops worden verzorgd. Vervolgens wordt gecontroleerd of deze verbetering ook zichtbaar is in de financieringsaanvragen.

Tijdens het traject zijn er een aantal meetmomenten waarop de coach het niveau van de teams beoordeelt. De verbeterpunten worden per financieringsaanvraag/ koppel/ medewerker vastgelegd in een dashboard en borgingsverslag en bespreken het met de leidinggevenden. Zo liggen de verbeterpunten per medewerker vast en kan ook de voortgang worden beoordeeld. Zij krijgen zo zicht op het niveau en weten waarop zij moeten sturen.

5.

Langdurige borging

 

Bij het laatste meetmoment van het FOI-traject wordt het niveau van de teams bepaald. Dit is het uitgangspunt voor het verdere traject. Om te zorgen voor langdurige borging heeft FOI een aantal mogelijkheden:

  1. Tickets. Hierbij worden praktijkcases naar FOI gestuurd waarna schriftelijke terugkoppeling volgt;
  2. Halfjaarlijkse terugkomdag;
  3. Halfjaarlijkse coachgesprekken.

Bij groepen die nog niet voldoende scoren is het raadzaam voor een frequentere vorm van meetmomenten te kiezen. Bij teams die goed op niveau zitten, volstaat een langere termijn tussen de meetmomenten. Uiteraard legt FOI de resultaten van de meetmomenten vast in een borgingsverslag en/of dashboard.