Gestapeld financieren: wat en hoe?

De afgelopen jaren is het lastiger voor kleine en middelgrote ondernemers om voldoende financiering te vinden. Gestapeld financieren wordt de nieuwe norm: een combinatie van diverse financieringsvormen. Hoe werkt dit precies? Lees hieronder alvast een voorproefje en stel stel al uw vragen op 8 juni aan expert Jaap Huurnink tijdens de opleiding 'Succesvol gestapeld financieren'

‘Vreemd vermogen geeft ruimte voor groei en - door het hefboomeffect - een beter rendement op het eigen vermogen,’ zo legt elk economieboek uit. Maar het hefboomeffect werkt alleen positief als het rendement in de onderneming hoger is dan de (rente)lasten op de lening. En dat is precies waar het de laatste jaren fout is gegaan en waardoor financiering veel lastiger is geworden. Door slechte economische omstandigheden renderen bedrijven slechter en door hogere risico-opslagen zijn de rentepercentages op leningen fors gestegen.'

Financieren begint bij organiseren

Als een ondernemer vaak financiële krapte ervaart, is de eerste gedachte meestal: ‘financiering’. Zeker als er een investering gedaan moet worden waarvoor geen spaarpotje aanwezig is. Maar vaak kan deze financieringsbehoefte (deels) worden opgelost door een efficiëntere inzet van het werkkapitaal. Als met dezelfde financiering het resultaat kan verbeteren, vertaalt zich dat direct in een hoger rendement op het eigen vermogen. Een voordelige oplossing, want werkkapitaalbeheer is vooral een kwestie van organiseren: een optimaal samenspel van voorraad, debiteuren, crediteuren en liquide middelen.

Werkelijke financieringsbehoefte

Uw werkelijke financieringsbehoefte is het bedrag dat u tekort komt als het werkkapitaal optimaal wordt ingezet. De aard van die financieringsbehoefte is van invloed op de soort financiering die voor u geschikt is. Heeft u in het hoogseizoen behoefte aan extra werkkapitaal, dan is er het werkkapitaalkrediet. Gebruikelijke fluctuaties in het werkkapitaal vangt u op met een rekening courantkrediet. Een investering in een bedrijfspand financiert u met een bedrijfshypotheek. En gaat het om een gecombineerde financieringsbehoefte, dan is er ook nog het bedrijfskrediet. Inderdaad, allemaal het gebruikelijke aanbod van de bank en deze financieringsvormen worden vaak in combinatie door de bank aangeboden.

Financieringen stapelen

Als de bank niet in uw totale financieringsbehoefte wil voorzien, kunt u natuurlijk uw plannen bijstellen. Of een deel van de behoefte vullen vanuit andere bronnen. Daar begint het gestapeld financieren. Het is de kunst om een aantal soorten financiering zo gunstig mogelijk met elkaar te combineren. Soms blijkt het aantrekkelijk om minder bij de bank te lenen en een groter deel vanuit andere bronnen te halen. Elke financiering heeft specifieke kenmerken en voorwaarden. Naast de kosten, spelen die kenmerken en voorwaarden een rol bij de keuze voor een alternatieve financieringsvorm. Zo wordt crowdfunding vaak bewust ingezet om promotionele redenen. Een crowdfundingcampagne levert veel publiciteit op en de investeerders worden vaak trouwe klanten.

Aandachtspunten bij gestapeld financieren

Door alle verschillende kenmerken en voorwaarden is het lastig om een goede combinatie van financieringsvormen te kiezen. Er is nog betrekkelijk weinig ervaring met gestapeld financieren, zowel bij aanbieders, ondernemers als adviseurs.

Drie algemene aandachtspunten:

  1. Doel
    Het doel van de financiering moet passen bij de financieringsvorm. Lease is bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor machines en vervoermiddelen. Een bedrijf met veel debiteuren kan factoring misschien inzetten en crowdfunding heeft aantrekkelijke commerciële mogelijkheden, vooral voor de consumentenmarkt. Microkrediet gaat tot 250.000 euro. Wilt u het eigen vermogen versterken: denk dan aan participatie.
  2. Looptijd
    De looptijd van de financiering moet overeenkomen met het doel van de financiering. Financier investeringen in vastgoed dus met langlopend krediet en productontwikkeling met een kortlopend krediet. Alles aflossen aan het einde van de looptijd kan problemen geven omdat herfinanciering vaak nodig is. Het is daarom verstandig om bij het aangaan van de financiering ook een aflossingsschema vast te leggen.
  3. Zekerheden
    Financieringsproblemen ontstaan vaak door een gebrek aan zekerheden. Als de bank alle zekerheden heeft geclaimd moet de rest ‘ongedekt’ gefinancierd worden. Dat beperkt de mogelijkheden en is ook duurder. Probeer de zekerheden goed te verdelen. Geef niet meer dan nodig is en maak afspraken over het terugbrengen van de zekerheden in het geval van aflossingen.

Meer weten over dit actuele onderwerp? Sluit dan op 8 juni maart aan bij de opleiding 'Succesvol gestapeld financieren'