Opleiding Werkkapitaalbeheer

Doel
Bijna elke ondernemer heeft te maken met werkkapitaal. Dit kan jaarlijks stevig fluctueren. Zeker in economisch roerige tijden. De opleiding ‘Werkkapitaalbeheer’ laat u met behulp van praktijkcasuïstiek kennismaken met het effectief en efficiënt beheren van werkkapitaal in een organisatie. Met als doel minimalisering van het benodigde werkkapitaal en de financiering daarvan.

Vragen die o.a. aan bod komen
Debiteuren betalen later en de voorraad blijft langer op de plank liggen. Hoe beoordeelt u de hoogte van het werkkapitaal en hoe ver kunt u gaan in de financiering? Welke andere oplossingen kan een ondernemer gebruiken om het werkkapitaal te financieren? 

Inhoud

 • Inleiding werkkapitaalbeheer en het verband met de operationele processen;
 • Begrippen als: borrowing base, bevoorschottingspercentages, pandlijsten, current ratio, quick ratio en acid test;
 • Op basis van praktijkcasuïstiek vaststellen welke KPI’s geschikt zijn voor de beoordeling van werkkapitaal;
 • De functie van de controller bij werkkapitaalbeheer;
 • Op basis van praktijkcasuïstiek de invloed van een beloningssysteem op het werkkapitaal vaststellen;
 • Bespreking van innovatieve financieringsvormen;
 • Aansluiting op actualiteiten uit het vakgebied.

De inhoud van deze opleiding kan op basis van uw specifieke wensen en niveau op maat gemaakt worden. 

 • Duur: Afhankelijk van niveau
 • Kosten: Op aanvraag

Leerdoelen

 • Kennismaken met de begripsvorming van werkkapitaal;
 • Inzicht krijgen in de functie van werkkapitaal voor een onderneming;
 • Debiteuren, crediteuren, voorraden, onderhanden werk;
 • Het kunnen analyseren van debiteuren-, crediteuren-, en voorraadtermijnen en de hoogte van de kredietlimiet;
 • Rendement versus kosten; 
 • Het kunnen beoordelen van de ontwikkeling van het werkkapitaal met behulp van ratio's;
 • Inzien dat het werkkapitaal een resultante is van de bedrijfsvoering;
 • De hoogte van het werkkapitaal kunnen analyseren en beoordelen met behulp van KPI’s;
 • Een juiste control kunnen uitoefenen op werkkapitaal;
 • De invloed van beloningssystemen op werkkapitaal kunnen beoordelen;
 • Innovatieve financieringsvormen voor werkkapitaal kennen.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

Bijbehorende referentie

FOI adjusted to our own examples very well: Sara Rodrigues

“"It was very good: insightful and well explained."”