Opleiding Waardering van incourant vastgoed

Met de economie weer in een stijgende lijn, verandert er ook veel op vastgoedgebied. Incourant vastgoed groeit en wordt hierdoor steeds actueler. Om de marktwaarde van onroerende zaken te kunnen bepalen, is het van belang dat er voldoende referentietransacties zijn. Dit “market evidence” maakt het mogelijk het te waarderen object te vergelijken met objecten die recentelijk verkocht of verhuurd zijn.

Voor courant commercieel vastgoed geldt dat vergelijking met referentietransacties over het algemeen mogelijk is. Veel lastiger wordt het als het gaat om incourante objecten. Door het toenemende belang hiervan wordt het ook steeds belangrijker om de waarde van dergelijke objecten objectief te kunnen vaststellen.

Wilt u ook investeren in incourant vastgoed? Laat u voor een vliegende start dan meenemen in het dagelijkse taxatieproces van incourant vastgoed. In deze cursus wordt u aan de hand van eenvoudige en complexe voorbeelden meegenomen in het dagelijkse taxatieproces van incourant vastgoed (incourante kantoor- en bedrijfspanden, maar ook complexe objecten).

Blog
Lees de kijk van docent van deze opleiding en expert Jordy Kleemans op de vele ontwikkelingen op Vastgoedgebied in de blog: Het MKB en haar vastgoed - steeds minder incourant, steeds meer interessant.

 • Duur: 3 uur
 • Kosten: Op aanvraag
 • PE-punten: 3 (graag vermelden bij aanmelding)

Leerdoelen

 • Het begrip incourantheid – wanneer is vastgoed incourant?
 • Kenmerken en waardebepalende factoren incourant vastgoed (verplaatsbaarheid, liquiditeit, heterogeniteit, transparantheid);
 • Impact van macro – economische factoren op de waarde van het vastgoed;
 • Verschil tussen het waarderen van courant en incourant vastgoed – welke maatstaven zijn hetzelfde, welke zijn anders?
 • Diverse waarderingsmethoden en welke is van toepassing op welk incourant vastgoed (comparatief, inkomstenbenadering (BAR, NAR, GOP, DCF), kostenbenadering, residueel)?
 • Scenario’s bij de waardebepaling;
 • Basisrente, rekenrente, waardebegrippen/definities (IVS en IFRS als basis), verschillende types onroerend goed en specialistische taxaties, incourant onroerend goed;
 • Waardering voor de jaarrekening;
 • Speciale objecten als recreatie, horeca e.a.
 • Eigen praktijkcasussen van cursisten.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding