Opleiding Verduurzaming Vastgoed & Financieringsoplossingen

De Nederlandse vastgoedmarkt staat aan de vooravond van grote veranderingen qua verduurzaming die impact hebben op de verhuurbaarheid en courantheid van het vastgoed. Hierbij zijn een tweetal onderwerpen van belang; namelijk ‘energieneutraal’ en ‘van gas los’. Dit in plaats van CO2 neutraal als uitgangspunt te nemen.
Hoe kunt u als vastgoedbelegger in het oerwoud van productoplossingen slim gebruik maken van reeds beschikbare bouwstenen en deze optimaal (in plaats van maximaal!) in te zetten? Hoe kunnen deze investeringen in duurzaamheidsmaatregelen binnen het financieringslandschap meer optimaal gefinancierd worden? Dit zodat u naast een verbetering van huur (hogere DSCR), taxatiewaarde (lagere Loan-to-Value) een beter energielabel krijgt en jaarlijks xxxx kg CO2  reduceert.
Tijdens de training krijgt u inzicht vanuit drie perspectieven inzake verduurzaming vastgoed;  namelijk techniek, het bancaire oogpunt en de vastgoedbelegger. Ook benieuwd naar de wederzijdse belangen die hierbinnen ontdekt kunnen worden?

Focus op bestaande bouw
Duurzaam/ circulair bouwen van nieuw vastgoed en het verduurzamen van bestaand vastgoed gaan aandacht vragen. Hierbij komt vooral de nadruk te liggen op het verduurzamen van bestaand vastgoed om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Van het bestaande vastgoed of de gebouwde omgeving in 2050 is namelijk al 80-85% reeds aanwezig.

Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot kan niet voorbij gegaan worden aan de vastgoedmarkt. Deze is verantwoordelijk voor 25-30% van de CO2-uitstoot. In 2050 dient de gebouwde omgeving CO2 neutraal te zijn om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen.
Naast vertrouwen, garanties en bewezen technieken is de hamvraag bij het verduurzamen van bestaand vastgoed de financierbaarheid hiervan. Grootbanken geven aan dat ze financiering beschikbaar hebben, de praktijk is echter weerbarstiger. In deze opleiding maakt u kennis met de mogelijkheden om uw vastgoed te verduurzamen en wordt er gekeken naar mogelijke (alternatieve) financieringsoplossingen. Hoe kunt u snel en tegen zeer lage kosten naar C02-neutrale huur? Anders denken en het juiste doen om toekomstbestendige kasstromen te verkrijgen.

Leerdoelen

 • Wat is energieneutraal? Wat is C02 neutraal?
 • Welke technische mogelijkheden zijn er beschikbaar en toepasbaar op uw vastgoed?
 • Winnen van duurzame energie (zon, wind, water en biomassa) en waar zit de opslagcapaciteit? Smart Grids
 • Impact en transitie van (aard)gas naar (volledig) elektrisch?
 • Maximaal versus optimaal?
 • Invloed van wet- en regelgeving;
 • Financiële afwegingen en de terugverdientijd van gedane investeringen;
 • Voordelen voor verhuurder maar ook voor huurder?
 • Financiering verduurzaming mogelijk bij huidige financier?
 • Of juist gestapeld financieren/ co-financieren om te optimaliseren?
 • Win-win situatie voor bancaire verstrekker en eigenaar, versterken bancaire ratio’s;
 • Huurkoop constructie verduurzaming interessant?
 • Alternatieve financieringsoplossingen voor verduurzaming vastgoed.

Docenten
Klaas Kroot studeerde bedrijfseconomie en commerciële economie aan de Universiteit van Tilburg en is cum laude afgestudeerd. Hij is een ervaren vastgoedondernemer waarbij hij zich richt op niet duurzame panden en als missie heeft om deze zo snel als mogelijk duurzaam te maken. Van oude woonboerderij tot monumentale panden in de binnenstad. Hij is gespecialiseerd in het verzorgen van opleidingen op het gebied van complexe financiële analyse en vastgoed.

Jorn Huiskamp studeerde aan HTS en de Rijksuniversiteit Groningen (Master Vastgoedkunde) Al vrij snel de overstap gemaakt van de bouw naar de wereld van duurzame energie (installatietechniek). Begonnen in de praktijk (uitvoering) begeleidt Jorn gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers bij het nemen van de juiste beslissingen omtrent energie en duurzaamheid. De voornaamste drijfveer betreft de constatering dat veel duurzame plannen niet in uitvoering worden gebracht en hij helpt klanten te behoeden voor uitvoeringsrisico’s.

Remco Jansen heeft na zijn HEAO commerciële economie en post Hbo-opleiding bedrijfskunde in 2016 zijn MBA op Nyenrode gehaald. Hij is afgestudeerd op co-financieren en bredere waardecreatie in het MKB. Nieuwe ontwikkelingen, verbanden zien en mogelijkheden verkennen is wat hem drijft. Hiertoe zijn recentelijk rollen vervuld bij een startup in de Fintech en als businessdeveloper binnen Remeha. Dit gecombineerd met datamining binnen lokale Rabobanken. Hij is gespecialiseerd in verzorgen van opleidingen op gebied van kasstromen en financieel regisseurschap.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]