24-01-19 Opleiding Vastgoedrekenen

Optimaal inzicht in het rendement op uw vastgoedbelegging.

Maak kennis met de belangrijkste begrippen en rekentechnieken in het vastgoedrekenen om zo uw vastgoedinvesteringen op de juiste manier te onderbouwen.

Na het volgen van deze cursus kunt u de belangrijkste begrippen in het vastgoedrekenen, zoals Bruto AanvangsRendement (BAR), Netto AanvangsRendement (NAR), yield en Discounted Cash Flow (DCF), toepassen in uw dagelijkse vastgoedbeleggingspraktijk. U leert daarnaast uw beslissingen en investeringen goed onderbouwen.

Inhoud
Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waardeberekening. De uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen worden daarbij besproken. U krijgt inzicht in deze uitgangspunten en leert de diverse belangen van betrokken partijen bij vastgoedinvesteringen middels berekeningen inzichtelijk maken. U gaat daarnaast zelf aan de slag met rendementsmodellen. En u gaat ervaren wat de impact is van één of meerdere wijzigingen in de uitgangspunten.

Voorbereiding
Tijdens de module Vastgoedrekenen is het belangrijk dat u beschikking heeft over een laptop of tablet met toegang tot Microsoft Excel. U gebruikt tijdens de opleiding een vastgoed rekenmodel in Excel. De docent licht tijdens de cursus stap voor stap het werken met vastgoed rekenmodel toe.

Inschrijven
Inschrijven voor de cursus vastgoedrekenen is mogelijk als onderdeel van de Leergang Vastgoedbeleggen of als losse module. 

Toelichting leergang vastgoedbeleggen
Voor €99,- neemt u deel aan de introductiecursus van 2 uur waarin u een overview krijgt van alle aspecten die komen kijken bij het beleggen in vastgoed. Vervolgens kunt u bepalen of en voor welke modules u inschrijft.

De gehele leergang vastgoedbeleggen bestaat uit 6 cursussen + een aantal optionele extra modules. Het is ook mogelijk de cursussen los te volgen.

 1. Introductie Vastgoedbeleggen
 2. Vastgoedrekenen (zie hieronder)
 3. Vastgoedfinancieren
 4. Huurrecht Woonruimte
 5. Fiscale en Juridische aspecten bij Beleggen in Vastgoed
 6. Vastgoedwaardering

De sessie op 24 januari vindt plaats bij Vastgoed Belang in Amsterdam, de sessie op 25 april vindt plaats bij 073 Meeting Company in Den Bosch.

Extra modules (optioneel)
De modules Huurrecht Winkel- en Kantoorruimte, Huur- en Servicekosten Bedrijfsruimte en/of Puntentelling Woonruimte zijn een goede aanvulling op de leergang.

 • Huurrecht Winkel- en Kantoorruimte
 • Huur- en Servicekosten Bedrijfsruimte
 • Puntentelling Woonruimte

De volledige leergang vastgoedbeleggen (module 1 t/m 6) volgt u al voor een totaalbedrag van € 2.500,-. Bent u lid van Vastgoed Belang? Dan kost de volledige leergang slechts € 2.050,-! De extra modules zijn daar los bij te volgen.

 • Datums:
  • 24 januari 2019
  • 25 april 2019
 • Duur: 10.00 tot 16.00
 • Locatie: Afhankelijk van de opleidingsdatum
 • Kosten: €575,- (indien lid van VGB: €475,-)
 • PE-punten: 5 (graag vermelden bij aanmelding voor welke organisatie)

Leerdoelen

Module 2: Vastgoedrekenen

 • De waarde en het rendement van vastgoed bepalen;
 • Actualiteiten in de verschillende vastgoedmarkten (woning, winkel, kantoor, bedrijfsruimte);
 • Inschatten van de invloed van actuele ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de waarde en financieringsmogelijkheden;
 • Belangrijke begrippen in het vastgoedrekenen (BAR, NAR, Yield, DCF) en de invloed hiervan op de waarde;
 • Beoordeling van het bruto- en netto aanvangsrendement (BAR/NAR) en het rendement op het eigen vermogen middels de yieldcurve;
 • Gebruik van vastgoed-rendementsmodellen;
 • Invloed van aspecten zoals rente, huurfactor en indexering op het rendement laten zien middels het rendementsmodel;
 • Diverse vormen van beleggingsonroerend goed, zoals bedrijfspand, kantoorpand en industriehal;
 • Verdieping in de voor- en nadelen bij de investering in verschillende vormen van beleggingsonroerend goed en het bijbehorende rendement;
 • Een kostprijsdekkende huur- of verkoopprijs berekenen;
 • Een pand in eigen gebruik versus een investeringsobject;
 • Actuele ontwikkelingen;
 • Hoe ontwikkelt zich de verhouding vraag en aanbod en wat is het effect hiervan op de korte én lange termijn?

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding