Opleiding Specialisten intensieve begeleiding

Bent u werkzaam als specialist intensieve begeleiding? Deze opleiding behandeld het proces van intensieve begeleiding, eventuele herstructurering en de doorstart voor u vanuit alle disciplines die hierbij betrokken zijn (bankier, curator, kredietverzekeraar/ andere crediteuren, adviseur en ondernemer).

Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op de positie van de hoofdrolspelers bij een (naderend) faillissement: de schuldenaar (en haar bestuur), de werknemers, de fiscus, de financiers, leveranciers (en andere crediteuren) alsmede de curator.

U herkent de discontinuïteit signalen, weet hiervoor de juiste vragen te stellen aan de ondernemer en kan een inschatting maken welke mogelijkheden er zijn om een faillissement te voorkomen. Welke scenario’s zijn denkbaar en hoe kun je hier invulling aan geven?

Daarnaast komen de bijzondere methoden en technieken vanuit de herstructureringspraktijk aan bod. Dit gebeurt uiteraard vanuit de theorie om te duiden waar de wettelijke grenzen liggen maar vooral ook vanuit de praktische toepasbaarheid.
Zo weet u na afloop hoe dit proces verloopt, hoe u daar zelf invloed op kunt uitoefenen en kent u de belangrijkste valkuilen, tips en trucs.

Docenten
Wij hebben voor u een aantal topdocenten uit de praktijk. Deze sprekers hebben zeer veel ervaring in de herstructurering- en faillissementspraktijk en zullen u meenemen in alle ins en outs.

De opleiding wordt door 2 docenten verzorgd, Jaap Huurnink en Dirk Spoormans. Dhr. Huurnink heeft vanuit de bancaire praktijk veel ervaring met Bijzonder Beheer dossiers.

Dirk Spoormans is advocaat/partner bij MannaertsAppels Advocaten te Breda en Tilburg. Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Naast zijn werkzaamheden als advocaat ondernemingsrecht wordt Dirk sinds 2006 veelvuldig aangesteld als curator in faillissementen van bedrijven in het MKB.
 

  • Duur: 9.00 - 16.00
  • Kosten: €595,-
  • PE-punten: 6

Leerdoelen

Programma
Het is een interactief programma waarbij praktijkcases de basis zijn voor de toepassing van de theorie. Daarnaast is er voldoende ruimte voor uw vragen en onderlinge discussie.

Ochtend: Continuïteit problemen & scenario’s
9.00 tot 12.00 uur
Het ochtendprogramma staat in teken van herstructurering en het voorkomen van een faillissement. Hoe kun je dit als professional het beste inzetten en wat zijn de procedures en gevolgen?

• Eerste signalen herkennen van naderende continuïteitsproblemen;
• Bedrijf in moeilijkheden weer gezond maken, wat is wel en niet mogelijk?
• Welke partijen spelen op welke momenten een rol en hoe liggen de onderlinge verhoudingen?
• Wanneer is er sprake van een toenemend kredietrisico in de ogen van de bank?
• Hoe als bankier te handelen in situaties van discontinuïteit?
• Scenario denken; vaststellen van mogelijke scenario’s;
• De rol van de bank in het kader van de zorgplicht in bijzonder beheer situaties;
• Privé schade voor de ondernemer beperken;

Middag: Juridische aspecten
13.00 tot 16.00 uu

• Hoe juist te handelen richting betrokken partijen om de kans op faillissement zo klein mogelijk te maken;
• Wanneer is een doorstart mogelijk?
• Hoe verloopt het proces van herstructurering
• Valkuilen in de aanloop naar een faillissement
• Wanneer gaat de bank over tot opzegging van een kredietrelatie (rechten en plichten van de bank)?
• “Schijn van kredietwaardigheid”; Welke rechtshandelingen mogen wel/niet en hoe verwoord je dat scherp aan de relatie (rekening houdend met goede klantrelatie)?
• Kennis van de stappen in een uitwinningproces en de rol van de bank daarin;
• Actio pauliana en de gevolgen daarvan voor bestuurders en voor de bank;
• Taken en bevoegdheden curator; welke aspecten beïnvloeden de keuze van de curator
• Voorrang en crediteuren
• Praktische tips en trucs voor de praktijk

Inschrijfmogelijkheden

  • Direct inschrijven
  • Voorinschrijven
  • In company-training
  • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding