Opleiding Risicoanalyse auditors bij financiële instellingen

​De opleiding ‘Risicoanalyse auditors bij financiële instellingen’ geeft met behulp van praktijkcasuïstiek verdieping in alle risico’s die banken lopen en de wijze waarop deze gemeten en beheerst kunnen worden.

Inhoud

 • Structuur van het financieringsproces en een financieringsaanvraag;
 • De risico-aspecten in een kredietaanvraag zoals een te hoge voorraadpositie, rente of valutarisico, liquiditeitstekort en Kredietrisico en brancheconcentratie op portefeuilleniveau;
 • Toezicht op de naleving van privacy wetgeving en geheimhoudingsplicht;
 • In kaart brengen de ontwikkeling in de kredietportefeuille;
 • Basel II: o.a. zorgplicht versus risicohouding en dossieropbouw, solvabiliteitseisen van een bank met betrekking tot marktrisico, kredietrisico en operationele risico bij kredietverlening;
 • De juiste vragen kunnen stellen tijdens het in kaart brengen van de diverse risico’s;
 • Extern toezicht zoals De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten.
 • Duur: Afhankelijk van niveau
 • Kosten: Op aanvraag
 • PE-punten: Mogelijk

Leerdoelen

 • Verdieping krijgen in de begripsvorming rondom financiële risicobeheersing en beleid binnen financiële instellingen;
 • Verdieping krijgen in alle operationele aspecten en samenhangende risico’s binnen financiële instellingen;
 • Kennis krijgen van de methoden die financiële instellingen gebruiken om risico’s te meten en te beheersen;
 • Kennis krijgen van de regelgeving en de instrumenten die de toezichthouders gebruiken om de risico’s en het risicobeheer te toetsen;
 • Kennis krijgen van de risico’s die worden genoemd in de Bazel II-voorstellen en waarvoor solvabiliteitseisen gelden of eventueel gaan gelden: marktrisico, kredietrisico en operationeel risico; marktrisico’s;
 • Kennis krijgen van de min of meer traditionele balansrisico’s, het renterisico en het liquiditeitsrisico.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]