Opleiding Ratio financiering corporate finance

Deze opleiding komt op de opleidingskalender van het najaar 2017. Voorinschrijven? Mail dan naar [email protected]

Ratio’s worden gebruikt als rating instrument, bij financiële analyse/beoordelingsinstrument en als financieringsinstrument (convenant). Ratio financiering vormt een belangrijk onderdeel bij corporate finance. Welke ratio's kunnen wanneer worden toegepast? Wat is het doel van de inzet van ratio's? Hoe hoog stel je de ratio's vast zodat ze een goede signaalfunctie hebben?

Daarnaast brengt een ratio financiering ook consequenties met zich mee voor het beheer van de financiering. Het inzetten van ratio financiering bij corporate finance posten staat in deze opleiding centraal.

 • Duur: 09.00u tot 16.00u
 • Locatie: MeetINoffice, Polanerbaan 13H, 3447 GN Woerden
 • Kosten: €475,- (vrijgesteld van BTW)
 • PE-punten: 6 (alleen voor AA en RA; graag vermelden bij uw aanmelding indien gewenst)

Leerdoelen

 • Inzicht hebben in de betekenis van veel gehanteerde ratio’s en covenants;
 • Interpreteren van ratio’s m.b.t. de financiële positie van een onderneming;
 • Berekening en toepassingsmogelijkheden van diverse ratio’s waaronder; DCR, ICR, EBITDA, DEBT/EBITDA, cash sweep
 • Inhoud en betekenis van diverse covenants waaronder; pari-passu, cross-default, positive negative pledge;
 • Het gebruik en de rol van covenants bij nadere afspraken tussen de geldgever en geldnemer;
 • Het kunnen berekenen en interpreteren van financiële ratio’s;
 • De rol van ratio’s en covenants bij het beheersbaar houden van financieringsrisico’s (waivers en bandbreedtes);
 • Relevante, toepasselijke en beheersbare ratio’s en covenants kunnen bepalen in de corporate finance praktijk;
 • Het aanleren van beheersaspecten bij ratiofinancieringen

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding