Opleiding Raad van commissarissen

Een speciaal ontwikkelde opleiding voor de leden van de Raad van Commissarissen of andere toezichthouders. Centraal hierin staat: Wat is goed toezicht? Hoe ga je daar als commissaris/ toezichthouder mee om?

Je bent als lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht verantwoordelijk om toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de onderneming. Een verantwoordelijkheid die verplichtingen en voor jouw persoonlijk risico’s met zich mee brengt. In toenemende mate word je als toezichthouder een risicodragende partij.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

 • Ben je als team hier voldoende voor toegerust?
 • Is er voldoende financiële en juridische kennis?
 • Hoe staat het met de HRM deskundigheid?
 • Is er ervaring met Risicomanagement?
 • Ben je voldoende effectief in het vertegenwoordigen van de belangen van de stakeholders?
 • Is er voldoende onafhankelijkheid van de bestuurders?
 • Vraag je voldoende door, of neem je genoegen met het antwoord van de bestuurder?
 • Als je deze vragen positief kunt antwoorden, is de vervolgvraag: Klopt jouw beeld? Of kun je dit beter door een onafhankelijke derde laten toetsen?

Maatwerktraject

FOI kan je tijdens het uitoefenen van jouw taak, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, observeren. Op basis van onze waarneming en analyse krijg je vervolgens een maatwerktraject voor jou als team aangeboden. Dit traject is volledig afgestemd op jouw teamwensen.

Naast observering kun je gesprekken met onze coach plannen en zo individuele behoeftes bespreken. Op deze wijze stellen we, samen met en voor jou, jouw persoonlijke studieadvies op.

 • Duur: NTB
 • Locatie: Incompany
 • Kosten: Op aanvraag

Leerdoelen

 • Invulling van de proactieve rol van de raad van commissarissen over de algemene lijn van het te voeren beleid.
 • Toetsing achteraf van het gevoerde beleid: rapportages per maand, kwartaal, halfjaar en jaarcijfers.
 • Het inrichten van een audit, beloning en benoeming commissie.
 • Het inrichten van een effectieve voorvergadering met een taakverdeling over de te stellen vragen.
 • Het stellen van relevante vragen en voldoende doorvragen.
 • Onafhankelijke opstelling (voldoende kritisch) naar bestuurders en onderneming.
 • Voldoen aan algemene eisen zoals een helicoptervieuw, voldoende oordeelsvorming, gevoel voor ondernemerschap en maatschappelijke oriëntatie.
 • Voldoen aan specifieke eisen op gebied van financiën, juridisch, risicomanagement en HRM deskundigheid.
 • Samenwerking binnen de Raad en met de bestuurder.
 • Het belang van financiële vraagstukken voor de commissaris en de ‘art of questioning’.
 • Bekendheid met de wettelijke vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico’s voor de commissaris of toezichthouder.
 • Contact met de extern accountant, local compliance officer, controller.
 • Contact met de OR en het senior management.
 • Verdeling van de taken voor het juist uitvoeren van iedere functie binnen de raad van commissarissen;
 • Maatschappelijke verbinding en omgevingssensitiviteit

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding


Bijbehorende referentie