Opleiding Overname financiering

Structurering van overname financiering en de fiscaal/juridische aspecten

Deze opleiding bestaat uit twee modules. De module 'financiering en structurering van overnames' geeft met behulp van praktijkcasuïstiek inzicht in de achtergronden van een bedrijfsovername en de financieringsstructurering hierbij. 

De module fiscaal/juridische aspecten gaat vervolgens in op de karakteristieken en verschillende mogelijkheden van overnames en de daarbij behorende juridische en fiscale consequenties. De volgende onderwerpen komen in dit onderdeel aan bod:

 • Mogelijke juridische structuren voor bedrijfsovername;
 • Verschillende ondernemingsvormen;
 • Fiscale aspecten bij bedrijfsovernames zoals ruisende en geruisloze overname;
 • Financieringsvormen;
 • Wettelijke kaders. 
 • Duur: 6 uur
 • Locatie: Op aanvraag
 • Kosten: Op aanvraag
 • Vooropleiding:

  HBO werk- en denkniveau

 • PE-punten: Mogelijk

Leerdoelen

Module 1: Financiering en structurering van overnames - Jaap Huurnink

 • Helderheid verkrijgen in de achterliggende redenen van overnames; 
 • Actualiteit rondom financiering van bedrijfsovername, waaronder crowd funding en gestapeld financieren;
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen de waarderingsmethode en de financieringsstructuur en -vorm;
 • Types van bedrijfsovernames zoals MBO, MBI, Activa / passiva transactie, bedrijfsfusie;
 • Zelfstandig kunnen opstellen van een financieringsaanvraag met betrekking tot een bedrijfsovername;
 • Het juist kunnen toepassen van verschillende financieringsvormen, achtergestelde en hybride leningen venture capital, mezzanine vermogen en staatsgarantie;
 • Commerciële en organisatorische consequenties kunnen onderkennen voor zowel de kopende als de verkopende partij;
 • Het kunnen onderkennen van verborgen gebreken bij de over te nemen partij – rol en inhoud van de due dilligence;
 • Gevolgen van de overname op de balansverhoudingen;
 • De gevolgtijdelijke stappen bij een overnameproces;
 • De gevolgen voor de financieringsvorm bij de diverse vormen van bedrijfsovername;
 • De rol van een bank en accountant/adviseur bij een overname.

Module 2: Juridische en fiscale aspecten bij bedrijfsovernames - Sven Verbruggen

 • Inzicht in de meest voorkomende vormen van bedrijfsovername;
 • Consequenties en aanpassing van de juridische- en organisatiestructuur;
 • Fiscale gevolgen van de bedrijfswaardering en de bedrijfsoverdracht;
 • Fiscaalvriendelijke familieoverdrachten (minimale waardering en fiscus);
 • Verschil passiva / activa transactie en een aandelentransactie;
 • De relatie kunnen leggen tussen de ondernemingsvorm (juridische structuur) en de fiscale aspecten;
 • De gewenste juridische structuur en de consequenties bij een gegeven praktijksituatie kunnen herkennen;
 • Het kunnen omgaan met wettelijke kaders en regelgeving die van toepassing is op bedrijfsovernames;
 • Inzicht geven in de mogelijkheden om een overname zo fiscaal gunstig mogelijk te laten verlopen zowel in de IB als in de VPB-sfeer;
 • Relatie tussen zakelijk en privé vermogen, zoals de opbouw van de Fiscale Oudedagsreserve en het pensioen in eigen beheer;
 • Inzicht geven in de mogelijkheden van uitstel van winstafrekening bij overnames of staking van de onderneming;
 • Inzicht krijgen in de fiscale consequenties in relatie tot het tijdstip van de overdracht.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding