31-01-19 Opleiding Opstellen van inkomensverklaringen

Tijdens deze opleiding leer je het inkomen van de ondernemer te bepalen. Je leert de inkomensbronnen onderscheiden en een jaarrekening analyseren om het inkomen en de stabiliteit daarvan juist in beeld te brengen.

Bij een ondernemer is het vaststellen van dit inkomen belangrijk voor het bepalen van een veilige hypotheekhoogte, maar ook voor het afsluiten van een passende AOV. Hoe stel je als financieel adviseur het (toekomstige) inkomen van een ondernemer vast?

Aan bod komen het karakter en de branche van de ondernemer, de verschillende ondernemingsvormen, wet- en regelgeving. Daarnaast wordt veelvuldig geoefend met het opstellen en berekenen van inkomensposities.
 
Voorbereidende e-learning
Ter voorbereiding dient de e-learning Balansanalyse gemaakt te worden. Daardoor heeft u de benodigde theoretische kennis al opgedaan en kan de training nog praktijkgerichter en effectiever verlopen.
 
De e-learningmodule is vervolgens 1 jaar lang beschikbaar waardoor u de stof van de training steeds kunt herhalen. Hierdoor worden de leerdoelen beter geborgd in de praktijk.
 

De training vindt plaats op de volgende locaties:

 • 31 januari 2019: Meet in Office, Woerden
 • 14 maart 2019: 073 Meeting Company, 's Hertogenbosch
 • Datums:
  • 31 januari 2019
  • 14 maart 2019
 • Duur: 9.00 - 16.00
 • Locatie: Afhankelijk van de opleidingsdatum
 • Kosten: Opleidingsdag: €495,- + E-learning: €125,-
 • PE-punten: 6

Leerdoelen

 • Het verschil tussen het karakter van de ondernemer en klant in loondienst beschrijven.
 • De verschillende ondernemingsvormen opnoemen en beschrijven wat de ondernemingsvormen inhouden.
 • De documenten noemen die de ondernemer moet aanleveren ten behoeve van het adviesgesprek.
 • De jaarrekening/ balans en verlies en winstrekening van de ondernemer lezen en begrijpen.
 • De belangrijkste zaken van belang voor het inkomen van de ondernemer snel uit de jaarrekening herleiden.
 • Binnen korte tijd relevante informatie uit een IB – aangifte herleiden
 • Juiste correcties op het inkomen toepassen en goed onderbouwen;
 • Benodigde correctie voor vermogensopbouw kunnen berekenen en onderbouwen;
 • Snel herkennen van structuurrisico’s en juist analyseren daarvan bijv. beoordelen van RC verhoudingen met directie en groepsmaatschappijen
 • Beoordelen van afschrijving goodwill en overige immateriële activa;
 • De juiste diepgang aanbrengen in bedrijfsanalyse en financiële analyse;
 • Relatie leggen met de branche;
 • Beoordelen van  toekomstverwachtingen.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding