11-12-18 Opleiding Verdieping Zorgvastgoed

Module 1: Waardering van vastgoed in de zorg

Duur: van 09.00u tot 12.00u
Beleggen of investeren in zorgvastgoed? De waarde van zorgvastgoed is van veel factoren afhankelijk. Hoe wordt deze waarde door een taxateur bepaald? U leert om het taxatierapport te doorgronden en een goed oordeel te kunnen geven over de waarde en risico’s van het zorgvastgoed. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij een aantal praktijkvoorbeelden.

Docent: Bert van Scherpenzeel

Module 2: Businesscases en bekostiging zorgvastgoed

Duur: van 13.00u tot 16.00u
De risico’s voor banken bij het financieren van zorgvastgoed zijn o.a. door de grote stelselwijzigingen die de overheid doorvoert in de zorgsector sterk toegenomen. Gevolg is dat zorginstellingen gedwongen hun zorgvastgoed herstructureren en (her)financieren.

Om de exploitatie en financiële sturing van uw zorgvastgoed te optimaliseren is het inzichtelijk maken van de exploitatiekosten van groot belang. Deze verdiepingsmodule gaat in op het opstellen van een goede businesscase voor de financiering en bekostiging van zorgvastgoed. Daarbij komen o.a. de begroting en de exploitatie van zorgvastgoed uitgebreid aan bod.

Docent: Jaap Huurnink, directeur en senior trainer bij FOI. 

U kunt zich voor één of beide modules inschrijven. Kiest u er voor beide modules te volgen? Dan zit de lunch uiteraard bij de prijs inbegrepen. 

 • Datum:
  • 11 december 2018
 • Duur: Module 1: 09.00u tot 12.00u | Module 2: 13.00u tot 16.00u
 • Locatie: Vastgoed Belang, Amsterdam
 • Kosten: Één module: € 295,- (Indien lid van VGB: €245,-) | Twee modules: € 545,- (Indien lid van VGB: €445,-)
 • PE-punten: 6 (NBA, RB, NVM, FFP, VGME)

Leerdoelen

Module 1: Waardering van vastgoed in de zorg
Docent: Bert van Scherpenzeel

 • Waarderingsmethodieken van zorgvastgoed;
 • Beoordelen van taxatierapporten en de kritisch kijken naar de waarde;
 • Waarde begrippen;
 • Tot stand koming van de waarde (BAR/NAR, DCF);
 • Risico’s van zorgvastgoed herkennen en daarop anticiperen;
 • Risicobepaling;
 • Splitsing tussen wonen enerzijds en cure/care anderzijds;
 • Regelgeving taxateurs (NRVT/REV/RICS Registered Valuer);
 • IFRS artikel 9/regelgeving zorg RJ 655;
 • ECB regelgeving tbv DNB/NVB;
 • Sector zorg (om de vraag “wat taxeer je dan in de zorg?” te beantwoorden);
 • Voorbeelden van uitgevoerde taxaties en bespreken taxatierapporten. 

Module 2: Businesscases en bekostiging zorgvastgoed
Docent: Jaap Huurnink

 • Actuele ontwikkelingen binnen het zorgvastgoed domein (o.a. nieuwbouw, herbestemming, financiering, landelijke ontwikkelingen).
 • De begroting; hoe vooruit te kijken naar uw begroting voor nu en in de toekomst;
 • Exploitatie van zorgvastgoed – optimaliseren van de kosten;
 • Verschillende soorten zorgvastgoed: zorggebouwen, woningen en commercieel vastgoed;
 • Stapeling van financieringen in de zorg;
 • Opstellen van businesscases voor de financiering;
 • Aan welke bouwkundige aspecten dient zorgvastgoed te voldoen wil het interessant zijn voor financiers;
 • Inzicht in hoe banken kijken naar vastgoedfinancieringen in de zorgsector;
 • Rechten en plichten van de zorginstellingen ten opzichte van de (alternatieve) geldverstrekkers;
 • Aan de hand van tools een efficiënte risicoanalyse maken en vertalen naar uw eigen zorginstelling;
 • Praktijkvoorbeelden.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding