05-03-19 Opleiding Leergang Bedrijfsovername - dag 1

Let op! Dit is een twee-daagse opleiding.

Graag bij uw aanmelding vermelden voor welke dag(en) u zich inschrijft.

Na afloop van de leergang heeft u inzicht in alle aspecten en valkuilen die spelen bij het kopen en verkopen van bedrijven. U leert aan de hand van praktijkvoorbeelden de waardering, financiering, juridische en fiscale aspecten kennen die bij het overnemen van bedrijven van belang zijn. De begrippen worden hierbij in de juiste context behandeld en geplaatst waardoor u ze ook daadwerkelijk leert toepassen.

Dag 1
Module 1:  Bedrijfswaardering - Klik hier voor een voorproefje van de begrippenlijst Bedrijfswaardering
Module 2:  Financiering en structurering van overnames

Dag 2
Module 3:  Juridische en fiscale aspecten bij bedrijfsovernames
Module 4:  Integraal dagdeel - Praktische verdieping Bedrijfswaardering

Uniek door:

 • Volledige aansluiting bij de actualiteit;
 • Trainers uit de dagelijkse praktijk;
 • Vele soorten actuele praktijkvoorbeelden;
 • Specialistische gastsprekers;
 • Interactieve opleiding;
 • Ruimte voor eigen casussen.
 • Datum:
  • 5 maart 2019
 • Duur: 09.00u tot 16.00u
 • Locatie: Woerden
 • Kosten: €595,- (€1190,- voor de gehele leergang)
 • PE-punten: 6

Leerdoelen

Module 1 - Bedrijfswaardering 

 • Actualiteit rondom bedrijfswaardering, nieuwe berekeningsmethodieken en de recente literatuur en artikelen op dit vlak;
 • De diverse stappen in het waarderingsproces;
 • De verschillende waarderingsmethoden, zoals de DCF methode, rentabiliteits- en intrinsieke waarde methoden;
 • Begrippen zoals gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet (“WACC”), B-facetten (risico), return on capital, kasstroommodellering, operationele leverage, perpetuals;
 • De relatie tussen de gegeven praktijksituatie en de toe te passen waarderingsmethoden;
 • Verdieping in historische financiële gegevens die verband houden met de waardering;
 • In staat zijn een zorgvuldige bedrijfsanalyse uit te voeren op basis van historische en geprognosticeerde financiële gegevens;
 • Het kunnen beoordelen van bestaande waarderingsrapporten.


Module 2 - Financiering en structurering van overnames 

 • Actualiteit rondom financiering van bedrijfsovername, waaronder crowd funding en gestapeld financieren;
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen de waarderingsmethode en de financieringsstructuur en -vorm;
 • Types van bedrijfsovernames zoals MBO, MBI, Activa / passiva transactie, bedrijfsfusie;
 • Zelfstandig kunnen opstellen van een financieringsaanvraag met betrekking tot een bedrijfsovername;
 • Het juist kunnen toepassen van verschillende financieringsvormen, achtergestelde en hybride leningen venture capital, mezzanine vermogen en staatsgarantie;
 • Commerciële en organisatorische consequenties kunnen onderkennen voor zowel de kopende als de verkopende partij;
 • Het kunnen onderkennen van verborgen gebreken bij de over te nemen partij – rol en inhoud van de due dilligence;
 • Gevolgen van de overname op de balansverhoudingen;
 • De gevolgtijdelijke stappen bij een overnameproces;
 • De gevolgen voor de financieringsvorm bij de diverse vormen van bedrijfsovername;
 • De rol van een bank en accountant/adviseur bij een overname.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding