14-02-19 Opleiding Kasstroomanalyse

Profit is an opinion, cash is a fact

De belangrijkste methoden uit de financiële analyse van een onderneming zijn de ratio analyse en de beoordeling van kasstromen, ofwel de kasstroomanalyse. Kasstromen, liquiditeit en ratio’s zeggen namelijk veel over de prestaties van een MKB onderneming. Het is dus belangrijk om bij het maken van een financiële analyse deze zaken goed te analyseren.

Na afloop van deze praktijkgerichte training kunt u zelfstandig een kasstroomanalyse maken en analyseren. U leert de beginselen, de werking en de functie van een kasstroomoverzicht als hulpmiddel in te zetten voor de financiële analyse van een MKB onderneming. Daarnaast leert u de belangrijkste ratio’s (zoals de Solvabiliteitsratio, de Interest Coverage ratio, de Debt Service ratio en de Debt/Ebitda) benoemen, berekenen en analyseren. U kunt hierdoor een goed oordeel vormen over de financiële situatie van een MKB onderneming. Door een goede analyse van de cijfers is er geen ruimte voor interpretatie en manipulatie. Financiële ratio’s geven u daarnaast een snel inzicht in de prestaties van een MKB onderneming.

Resultaat
Kasstroomanalyse, cash flow en ratio's zijn dus dé tools voor een goede financiële analyse. Het resultaat is dat u een gedegen financieel inzicht krijgt en een oordeel kunt vormen over een MKB onderneming. 

Voorbereidende e-learning
Ter voorbereiding dient de e-learning Kasstroomanalyse gemaakt te worden. Daardoor heeft u de benodigde theoretische kennis al opgedaan en kan de training nog praktijkgerichter en effectiever verlopen.
De e-learningmodule is vervolgens 1 jaar lang beschikbaar waardoor u de stof van de training steeds kunt herhalen. Hierdoor worden de leerdoelen beter geborgd in de praktijk.

 • Datum:
  • 14 februari 2019
 • Duur: 9.00 - 16.00 uur
 • Locatie: Woerden
 • Kosten: Opleidingsdag: €495,- + E-learning: €125,-
 • Vooropleiding:

  HBO werk- en denkniveau

 • PE-punten: 6

Leerdoelen

• Cash flow - de definitie;
• Opstellen van een cash flow overzicht/ berekening;
• Interpreteren van kasstroomoverzichten en het gebruik ervan bij de financiële analyse van een MKB onderneming;
• De verschillende kasstromen berekenen en interpreteren;
• Kasstroomanalyse als hulpmiddel bij de financiële analyse en kredietbeoordeling;
• Zelfstandig een kasstroomoverzicht opstellen;
• Vrije kasstroom berekenen;
• Inzicht in de betekenis van veel gehanteerde ratio's en covenants;
• De rol van ratio's en covenants bij het beheersbaar houden van financieringsrisico's;
• Relevante, toepasselijke en beheersbare ratio's en covenants bepalen;
• Inzicht in de totstandkoming van de financieringsbehoefte;
• Inzicht in de operationele, investerings- en financieringskasstroom;
• Het bepalen en analyseren van de belangrijkste financiële ratio’s;
• Het gebruik en de rol van covenants bij nadere afspraken tussen de geldgever en geldnemer;
• Het aanscherpen van de kritische houding door aanvragen en prognoses te beoordelen op basis van berekende kasstromen en ratio’s.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding