Opleiding Ondernemersinkomen en AOV

Als  financieel adviseur wilt u uw klanten zo goed mogelijk adviseren. Hierbij is de inkomenssituatie van uw klant het uitgangspunt. Bij een ondernemer is het vaststellen van dit inkomen belangrijk voor het bepalen van een veilige hypotheekhoogte, maar ook voor het afsluiten van een passende AOV. Hoe stel je als financieel adviseur het (toekomstige) inkomen van een ondernemer vast?

Wilt u ook op een zo efficiënt mogelijke manier een complete inkomensverklaring opstellen? Tijdens deze opleiding leert u welke aspecten u moet raken om compleet te zijn en ook hoe dat gerealiseerd kan worden in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

Het kennisniveau over de ondernemer wordt verhoogd door stil te staan bij het karakter van de ondernemer, de verschillende ondernemingsvormen, wet- en regelgeving. Daarnaast wordt veelvuldig geoefend met het opstellen van inkomensverklaringen. Er wordt stil gestaan bij de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de inkomensverklaring en hoe deze gegevens verwerkt moeten worden in de inkomensverklaring of in de light-variant. Het vaststellen van het juiste inkomen voor de klant staat centraal.

Leerdoelen

Eindresultaat
Na afloop van de opleiding beloven wij u het volgende eindresultaat:

 • Het juist vaststellen van het inkomen van de ondernemer om een goed advies te geven over de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Het interpreteren en lezen van de jaarrekening van de ondernemer (zowel IB- ondernemer als jaarrekeningen van rechtspersonen)

Belangrijkste leerdoelen

 • Het verschil tussen het karakter van de ondernemer en klant in loondienst beschrijven.
 • De verschillende ondernemingsvormen opnoemen en beschrijven wat de ondernemingsvormen inhouden.
 • De documenten noemen die de ondernemer moet aanleveren ten behoeve van het adviesgesprek.
 • De jaarrekening/ balans en verlies en winstrekening van de ondernemer lezen en begrijpen.
 • De belangrijkste zaken van belang voor het inkomen van de ondernemer snel uit de jaarrekening herleiden.
 • Binnen korte tijd relevante informatie uit een IB – aangifte herleiden
 • Juiste correcties op het inkomen toepassen en een goede onderbouwing daarvan geven in de IKV
 • Benodigde correctie voor vermogensopbouw kunnen berekenen en onderbouwen;
 • Snel herkennen van structuurrisico’s en juist analyseren daarvan bijv. beoordelen van RC verhoudingen met directie en groepsmaatschappijen
 • Beoordelen van afschrijving goodwill en overige immateriële activa;
 • De juiste diepgang aanbrengen in bedrijfsanalyse en financiële analyse, zodanig dat de IKV niet te lang wordt;
 • Relatie leggen met de branche;
 • Beoordelen van  toekomstverwachtingen.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding


Bijbehorende referentie

Ondernemen is risico's nemen: Marcel Geurts, docent

“Ondernemen is risico's nemen”