05-04-18 Opleiding Huurrecht Winkelruimte

De huur en verhuur van (winkel)vastgoed is een complexe bezigheid

Zo geldt voor iedere vorm van huur andere wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bedrijfsruimte, winkelruimte en woonruimte. Voornamelijk voor de wijze van beëindigen van de huur heeft dit gevolgen.

Daarnaast is er door de recessie in Nederland de afgelopen jaren steeds meer een huurdersmarkt ontstaan. Passende huurcontracten zijn van fundamenteel belang voor een goede onroerend goedinvestering. Deze actuele cursus geeft inzicht in de valkuilen en kansen van het huurcontract.

De docent beantwoord praktische vragen zoals:
- Wat zijn aandachtspunten bij bestaande en nieuwe huurcontracten?
- Hoe benut de verhuurder zijn onderhandelingspositie optimaal?
- Welke rechten heeft de huurder en in hoeverre verschillen die bij de diverse soorten onroerend goed?
- Welke investeringen worden door de huurder betaald en welke door de verhuurder?

Andere onderwerpen die aan bod komen
Onderwerpen die daarnaast aandacht zullen krijgen zijn de ontwikkelingen rondom faillissementen, renovatie van bedrijfsruimte en huurprijzen van bedrijfsruimte naar aanleiding van recente wetgeving en rechtspraak. Algemene voorwaarden (waaronder boetebedingen) en hun geldigheid en het opstellen van geldige bedingen komen daarbij ook aan de orde.

Actuele materialen
Ter voorbereiding op de cursus ontvangt u vooraf het boek: 'Huurrecht' door mr. M. van Schie, mr. F.H.J. van Schoonhoven en mr. T.H.G. Steenmetser. Bij uw inschrijving kunt u het adres waar u het boek graag wilt ontvangen doorgeven. 

Het standaard model Huurovereenkomst winkel/ bedrijfsruimte en bijbehorende documenten worden als leidraad voor de cursus gebruikt. Deze krijgt u tijdens de cursus aangereikt. Het programma wordt verder naar aanleiding van tussentijdse belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten aangevuld.

Leergang vastgoed
Deze opleiding is een optionele module bij de Leergang Vastgoedbeleggen

Andere interessante modules in deze categorie:
- Huurrecht kantoorruimte 
- Huur- en Servicekosten Bedrijfsruimte 
- Puntentelling Woonruimte

 • Datums:
  • 5 april 2018
  • 18 september 2018
 • Duur: 12.30u tot 16.00u
 • Locatie: Vastgoed Belang, Amsterdam
 • Kosten: €295,- (niet leden); €245,- (leden Vastgoed Belang)
 • PE-punten: 3 (graag vermelden bij aanmelding voor welke organisatie)

Leerdoelen

 • Praktijkgerichte handvatten om in gesprek te gaan met uw huurder of verhuurder om de condities in het huurcontract beter vast te leggen;
 • Het herkennen van de valkuilen in een huurcontract;
 • Actualiteiten op het gebied van huurrecht winkelruimte én op de onroerendgoedmarkt;
 • Huurtermijnen, opzegging en vergoeding bij opzegging 290-bedrijfsruimte;
 • Belangrijke zaken bij opzegging (renovatie, redelijk aanbod, belangenafweging);
 • Indeplaatsstelling;
 • Exploitatieplicht;
 • Faillissement van de huurder – wat nu?

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding