17-10-18 Opleiding Huurrecht Winkel- en Kantoorruimte

De valkuilen en kansen bij het verhuren van winkel- en kantoorruimte in één dagdeel onder de knie

Problemen bij het verhuren van winkel- en kantoorruimte voorkomen
Welke praktische problemen in de toekomst zijn te voorkomen door tijdens het afsluiten van de huurovereenkomst dit goed vast te leggen (bijv. gebreken of onderhoud)? Een goede vastlegging van de afspraken voorkomt in een later stadium veel problemen. Welke onderverdeling kunt u maken in de huurprijs (huur, servicekosten en andere verplichtingen)? Tijdens de cursus huurrecht kantoorruimte leert u welke zaken u goed moet vastleggen. Hierbij worden actuele jurisprudentie en praktijkcasussen besproken.

'Deze sessie is speciaal ontwikkeld voor iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij het aangaan of beoordelen van huurcontracten in de winkel- en kantorenmarkt.'

Inhoud
De docent beantwoord praktische vragen zoals:
- Wat zijn aandachtspunten bij bestaande en nieuwe huurcontracten?
- Hoe benut de verhuurder zijn onderhandelingspositie optimaal?
- Welke rechten heeft de huurder en in hoeverre verschillen die bij de diverse soorten onroerend goed?
- Welke investeringen worden door de huurder betaald en welke door de verhuurder?


Andere onderwerpen die aan bod komen
Onderwerpen die daarnaast aandacht zullen krijgen zijn de ontwikkelingen rondom faillissementen, renovatie van bedrijfsruimte en huurprijzen van bedrijfsruimte naar aanleiding van recente wetgeving en rechtspraak. Algemene voorwaarden (waaronder boetebedingen) en hun geldigheid en het opstellen van geldige bedingen komen daarbij ook aan de orde.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de cursus ontvangt u vooraf het boek: 'Huurrecht' door mr. M. van Schie, mr. F.H.J. van Schoonhoven en mr. T.H.G. Steenmetser. Bij uw inschrijving kunt u het adres waar u het boek graag wilt ontvangen doorgeven.  

Het standaard model Huurovereenkomst Kantoorruimte en winkel/bedrijfsruimte en bijbehorende documenten worden als leidraad voor de cursus gebruikt. Deze krijgt u tijdens de cursus aangereikt. Het programma wordt verder naar aanleiding van tussentijdse belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten aangevuld.

Leergang vastgoed
Deze opleiding is een optionele module bij de Leergang Vastgoedbeleggen

Andere interessante modules in deze categorie:
Huur- en Servicekosten Bedrijfsruimte 
- Puntentelling Woonruimte

 • Datum:
  • 17 oktober 2018
 • Duur: 12.30u tot 16.00u
 • Locatie: Vastgoed Belang, Amsterdam
 • Kosten: €295,- (niet leden), €245,- (leden Vastgoed Belang)
 • PE-punten: 3 (graag vermelden bij aanmelding voor welke organisatie)

Leerdoelen

 • Kennis opdoen van de verschillende soorten huur;
 • De modelovereenkomsten die er zijn en de verschillen daartussen (ROZ, RGD, NVM);
 • De regels omtrent gebreken van het gehuurde en hoe u daar als verhuurder bij het aangaan van het huurcontract op kunt anticiperen;
 • Valkuilen in het huurcontract herkennen;
 • Splitsen van kosten in het contract (huur, servicekosten en andere verplichtingen);
 • Vrijheid en beperkingen voor huurder en verhuurder bij kantoorruimte; 
 • Verdieping huurprijs (BTW problematiek, index, belastingen, huurprijsaanpassing, servicecomponenten);
 • Regels omtrent onderhoud - wat zijn dringende werkzaamheden; 
 • Indeplaatsstelling;
 • Exploitatieplicht;
 • Faillissement van de huurder – wat nu?
 • ... en meer!

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding