29-01-19 Opleiding Structureren van een gestapelde financiering

Zekerheden en juridische aspecten bij een gestapelde financiering 

Door de snelle opmars van alternatieve financieringsvormen worden ondernemingen niet meer door 1 partij, maar door 2, 3 of meer partijen gefinancierd (naast de aandeelhouder). Dit  brengt veranderingen met zich mee voor het speelveld tussen de onderlinge financiers, de (financiële) analyse, structurering, voorwaarden en condities. Tijdens deze opleiding wordt in 2 modules de handvatten aangereikt voor het vinden van de juiste financieringsstructuren, financieringspartijen, voorwaarden en condities.

Module 1: Zekerheden bij een gestapelde financiering? - Jaap Huurnink

Korte samenvatting Module 1 
Alternatieve financieringsmogelijkheden met bijbehorende condities en mogelijkheden. Tijdens module 1 krijgt u inzicht in de actuele marktontwikkelingen, laatste financieringsmogelijkheden en de verdeling van zekerheden. U leert wanneer welke financieringsmogelijkheid uitkomst biedt.

Er komen diverse voorbeelden aan bod en daarnaast wordt aandacht besteed aan vragen als; Hoe worden de zekerheden verdeeld? Hoe spreek je dat af met de financiers en wordt er überhaupt iets afgesproken? Hoe gaan de verschillende financiers om met elkaars positie? Hoe worden zekerheden verkregen en verdeeld? Hoe gaat het er achter de verschillende platforms en financiers aan toe? Al deze vragen, en de vragen die u verder nog heeft over dit onderwerp worden tijdens deze masterclass behandeld.

Module 2: Juridische aspecten gestapeld financieren - Dirk Spoormans
Verdeling van ‘rechten’ tussen financiers.

Korte samenvatting Module 2
De DGA neemt vaak zelf ook een stuk van de financiering voor zijn rekening, waardoor een gestapelde financiering ontstaat. Welk juridisch speelveld ontstaat er vervolgens tussen de verschillende financiers? Welke rangorde gaat gelden bij de uitbetaling? En hoe worden de zekerheden onderling verdeeld? Welke afspraken maak je bij een achtergestelde lening en houden deze afspraken steeds stand? Wat gebeurt er als er door een crowd equity partij vermogen is ingebracht? Welke (oneigenlijke) zekerheden kunnen hierbij worden bedongen? Hoe kan dit zo goed mogelijk worden vastgelegd?

Tijdens deze middag worden er veel praktijkvoorbeelden besproken, zoals:
• Het herfinancieren en herstructureren van een (DGA) lening;
• De (on)mogelijkheden van het stellen van zekerheden en de daaraan verbonden risico’s;
• Voorwaarden en zekerheden bij een (achtergestelde) lening;
• Uitwinnen van zekerheden bij een gestapelde financiering
• Uitkopen van financiers bij een bedrijfsovername of aandelenfusie.

 • Datum:
  • 29 januari 2019
 • Duur: 9.00 - 16.00 uur
 • Locatie: Woerden
 • Kosten: €595,-
 • Vooropleiding:

  HBO werk- en denkniveau

 • PE-punten: 6

Leerdoelen

Leerdoelen Module 1 - Jaap Huurnink

 • De laatste ontwikkelingen op de financieringsmarkt
 • Opkomende en nieuwe bijzondere voorbeelden van alternatieve financieringsvormen, waaronder crowdfunding;
 • Overview van alle alternatieve financieringsvormen in de markt en de eigenschappen van deze vormen (o.a. Qredits, fintech, factoring, lease, kredietunies, investeringsfondsen, private equity.)
 • Wanneer kan welke financieringsvorm het beste worden ingezet;
 • Beoordelen propositie, rendement eenvoudig kunnen afwegen tegen het daadwerkelijke risico;
 • Hoe samen optrekken van bankier en alternatieve financier? Voorwaardelijk? Hoofdelijkheid, verdeling cashflow en zekerheden.;
 • Hoe gaat een financier om met aandelen/eigenaarschap dat deels bij de een andere financier komt?
 • Kijk achter de schermen bij gecrowdfunde cases (Symbid, Colllin Crowdfund,….);
 • Voorbeelden van cases die gestapeld gefinancierd zijn;
 • Met behulp van tools, waaronder het pijleroverzicht, een efficiënte risicoanalyse maken en door vertalen naar een passend rendement;
 • Cashflow-waterfall bij gestapeld financieren (hoe wordt de cash verdeeld – welke financier komt eerst).

Leerdoelen Module 2 - Dirk Spoormans

 • Inzicht in alle vormen van zekerheid die bij de diverse vormen van financiering komen kijken en hoe zij zich tot elkaar verhouden;
 • Inzicht in de werking en verhouding van eigenlijke zekerheden (zoals bijvoorbeeld pand en hypotheek) en oneigenlijke zekerheden (zoals bijvoorbeeld achterstelling, comfort letters, positieve en negatieve hypotheekverklaringen);
 • Juridische valkuilen bij alternatieve financieringsvormen en gestapelde financieringen;
 • Weten hoe de rangorde tussen de financiers  goed kan worden vastgelegd en hoe je deze rangorde kunt beïnvloeden door het bedingen van (oneigenlijke) zekerheden;
 • Vastleggen van de verdeling van de zekerheden;
 • Inzicht in de juridische aspecten bij herstructureren van financieringen bij bedrijfsovernames en aandelenfusies;
 • Informatieverplichting bij alternatieve financieringsvormen – wat zijn de eisen?

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding