Opleiding Inspirerende gastspreker

Bankier, ondernemersvereniging, vastgoedondernemer of accountant?

Voor banken, maar ook voor bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, vastgoedondernemers en accountantskantoren kan het inzetten van een lezing of workshop een uitkomst zijn. Voor het informeren van uw klanten, adviseurs of collega's over de meest uiteenlopende financiële onderwerpen. Meer voorbeelden van onderwerpen vindt u bij de leerdoelen hieronder.

De inzet van een lezing of workshop voor de bank

Middels een lezing kunt u bijvoorbeeld accountants inzicht geven in het proces van de bank en voorlichten over de key-issues van een revisie c.q. financieringsaanvraag. Met als doel het versterken van de kennis van de accountants en het versterken van elkaars rol in dit proces. U kunt ook uw klanten via een lezing of workshop informeren over de veranderde wensen van de bank. Of een workshop inzetten om adviseurs hulpmiddelen aan te reiken en zo te voorkomen dat accountmanagers tegen vragen aanlopen van adviseurs en klanten over de verdergaande informatiebehoefte van de bank. Dit levert een bankbreed efficiencyvoordeel op.

 • Duur: Op aanvraag
 • Kosten: Vanaf € 795,- (afhankelijk van duur en spreker)

Leerdoelen

 • Financiële actualiteiten;
 • Bijzondere branches;
 • Aandachtpunten in het werkgebied van de bank met veel klanten in de branches vastgoed, horeca en bouw;
 • Wat vraagt de bank van de klant?
 • Hoe ziet de bank de rol van de accountant?
 • Hoe wil de bank een rentabiliteits- en liquiditeitsbegroting aangeleverd krijgen en welke onderbouwing hoort daarbij?
 • Aandachtspunten bij het opstellen van een resultaat/ liquiditeitsprognose;
 • Kunnen inzien wat de bank voor informatie wil in de onderbouwing;
 • Hulpmiddelen en tools voor het eenvoudig bijhouden en aanleveren van de gegevens aan de bank.

Andere onderwerpen

 • Financieringskansen;
 • Wat kunt u doen om uw financieringskansen te vergroten en tariefsaanpassingen te beperken;
 • Rentetarief;
 • Basel III;
 • Vastgoedactualiteiten - financierings vs. waardering;
 • Invloed van actuele ontwikkelingen op de financieringsmogelijkheden;
 • Beoordelen van 'reallife' offertes van banken;
 • Input vanuit uw eigne praktijk. 

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docenten van deze opleiding


Bijbehorende referentie