Opleiding Specialist FLM zakelijk en particulieren

De functie van Specialist First Line Monitoring Particulieren en zakelijk is nieuw. Dit betekent dat er nieuwe taken en verwachtingen worden gesteld van de medewerker. FOI heeft hiervoor een opleidingsprogramma ontwikkeld. Hieronder vindt u vast beknopte informatie over de opleidingstrajecten. Voor meer informatie over de programma's speciaal voor particulieren of zakelijk, stuur een mail naar [email protected] om de brochure op te vragen.
 
De doelstelling van de opleiding is om op een effectieve wijze de functie van specialist FLM particulieren en zakelijk te kunnen uitvoeren. Onder andere de nieuwe ontwikkelingen in financieringsland, het normenkader (welke diepgang mag je verwachten in de analyse) en het komen tot een rode draad komen uitgebreid aan bod. Tijdens de opleidingsdagen worden dossiers uit ieders praktijk doorlopen voor het goed uitvoeren van een controle. Daarmee heeft de training een dubbel rendement: leereffect/ verdieping van kennis en tevens handvatten voor het verrichten en vastleggen van de controle en de rode draad.

 • Locatie: Incompany
 • Kosten: Op aanvraag
 • PE-punten: 6 tot 12

Leerdoelen

 • Het op een efficiënte en effectieve wijze kunnen signaleren en analyseren van de risico’s binnen de particuliere danwel zakelijke ketens;
 • In staat zijn om een volledige particuliere of zakelijke financieringsaanvraag te controleren;
 • Het goed vastleggen van de bevindingen;
 • Het praktijkgericht kunnen combineren van kennis op het gebied van financiële beoordeling en juridische aspecten van de particuliere danwel zakelijke dienstverlening;
 • Het inhoudelijk kunnen controleren van een dossier.
 • Hiermee samenhangend de juiste benoeming van de key-issues en argumentatie;
 • Oordeelsvorming; onafhankelijk en onderbouwd oordelen;
 • De ontwikkeling van de coachvaardigheden om het team kortcyclisch bij te sturen
 • Het kunnen formuleren van key risks en key controls om zo de ontwikkeling en vooruitgang van het team te monitoren en verbeteracties te initiëren.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

Bijbehorende referentie

‘We konden er meteen mee aan de slag’ : Mandy Rombout, intern accountmanager Rabobank Woudenberg-Lunteren

“Alleen FOI kon een opleiding leveren die specifiek genoeg was en voldoende diepgang had”