21-02-19 Opleiding Financieren MKB

Doelgroep
Beginnend AAM en AM MKB.

Doelstelling
De doelstelling van deze training is de financieringskennis en analyse- en schrijfvaardigheden te hebben voor het opstellen van financieringsaanvragen voor het MKB (STBK aanvragen).

Onderstaand is een stappenplan weergegeven dat gevolgd wordt om bovenstaande doelstelling te bereiken. 

Voorbereidende e-learning
Ter voorbereiding dient de e-learning Balansanalyse en Zakelijke Kredietverlening gemaakt te worden. Daardoor heeft u de benodigde theoretische kennis al opgedaan en kunnen de trainingsdagen nog praktijkgerichter en effectiever verlopen.
De e-learningmodules zijn vervolgens 1 jaar lang beschikbaar waardoor u de stof van de training steeds kunt herhalen. Hierdoor worden de leerdoelen beter geborgd in de praktijk. 
 
Opleidingstraject
De opleiding bestaat uit 4 opleidingsdagen. Hieronder een overzicht van de te behandelen onderwerpen per opleidingsdag:
 
Opleidingsdag 1 - 4 april 2019
- BBS
- Bedrijfsfinancieren
- Gebruik van STBK  
 
Opleidingsdag 2 - 15 april 2019
- Balansanalyse
- Goede financiële analyse maken van de cijfers
- Gebruik van het pijleroverzicht voor efficiënte beoordeling
- Beoordeling van de prognose en BNI 
 
Opleidingsdag 3 - 25 april 2019
- Bepalen key-issues Risicoafweging maken
- Financiele analyse verdieping
- Beoordeling rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit – onderlinge verbanden.
- Goede gespreksvoorbereiding
- STBK goed vullen
 
Opleidingsdag 4 - 7 mei 2019
- Schrijven van een STBK aanvraag
- behandeling rode draad punten die uit ingestuurde financieringsaanvragen naar voren komen
- Verdieping key – issues, kasstromen, LQC stappenplan
- Constateren, analyseren, oordeelsvorming en concluderen.
 • Datum:
  • 21 februari 2019
 • Duur: 9.00 - 16.00
 • Locatie: Woerden
 • Kosten: Opleidingstraject: €1.500,- + E-learning modules: €175,-
 • PE-punten: 24

Leerdoelen

Het beoordelen van de kredietaanvraag, het beoordelen van de ondernemer cq. het ondernemingsplan, het maken van een financieringsvoorstel, het betrekken van branche-informatie in het oordeel, het beoordelen van solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, cash flow en prognoses, de zekerhedenproblematiek (het nut, wanneer vragen, de waarde), het geven van argumenten waarom de financiering wel of niet moet worden verstrekt, evenals de rol en het belang van de commerciële aspecten voor de bank.

• Kennis van BBS en STBK
• Je haalt de kern van de zaak uit cijfers, trekt de juiste conclusie
• Je geeft een afgewogen oordeel over een financiering- of wijzigingsaanvraag
• Je onderscheidt hoofd- en bijzaken en je onderkent sneller wat de kern van de zaak is
• Je onderkent vanwege de gestructureerde aanpak beter en sneller de kredietrisico’s
• Je spitst de financiële en bedrijfskundige analyse toe op de kredietaanvraag
• Key- issues uit een financieringsaanvraag benoemen en aan de hand hiervan prioriteiten in de toelichting aanbrengen en vertalen naar lengte van teksten;
• Het kunnen schrijven van een treffende conclusie van een complex financieringsvraagstuk waarbij de belangrijkste hoofdlijnen of key issues expliciet worden belicht;
• Helder kunnen onderbouwen waarom de gekozen financieringsvorm voor bank en klant de beste oplossing biedt;

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding