Opleiding Financiële analyse en zakelijk financieren

​De cursus Financiële Analyse en zakelijk financieren MKB geeft door middel van praktijkcasuïstiek inzicht in financieringsaspecten van middelgrote ondernemingen.

Inhoud

 • Inleidende en samenvattende onderwerpen met betrekking tot financieringen van middelgrote ondernemingen;
 • Bedrijfsfinanciering;
 • Financiële analyse;
 • Juridische financieringsaspecten zakelijke markt.

E-learning
Het is mogelijk om voor de opleiding een e-learning te volgen. Het onderwerp dat vooral aan bod komt tijdens deze e-learning is 'zakelijk financieren'. Heeft u interesse in de e-learning of wilt u zich alvast inschrijven, dan klikt u hier
 

 • Duur: Afhankelijk van uw wensen en leerdoelen
 • Kosten: Op aanvraag
 • Vooropleiding:

  ​Enige kennis en begripsvorming van bedrijfsfinanciering gewenst;

 • PE-punten: Mogelijk

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de basisbegrippen gerelateerd aan het vak financieringen van middelgrote ondernemingen;
 • De relatie kunnen leggen tussen bedrijfsfinancieringen, financiële analyse en juridische financieringsaspecten;
 • Het kunnen uitwerken van een financieringsaanvraag waarbij het theoretisch kader gekoppeld wordt aan de dagelijkse financieringspraktijk van een onderneming; 
 • De balans en resultatenrekening zodanig kunnen interpreteren dat er een gefundeerd oordeel gegeven kan worden over de financiële situatie;
 • De relatie kunnen bepalen tussen ondernemingsvorm, aansprakelijkheid en bancaire positie;
 • De verschillende risico-aspecten die een rol spelen in een financieringsaanvraag kunnen onderkennen;
 • Een quick scan kunnen samenstellen en aan de hand hiervan beoordelen of het wenselijk is een financieringsaanvraag uit te werken;
 • Het kunnen verbeteren en verbreden van de adviesfunctie inzake financieringen van middelgrote ondernemingen.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding