Opleiding Bank & Curator bij naderend faillissement

De rol en het speelveld van de bank en de curator bij faillissement

Aan de hand van casuïstiek en het behandelen van praktijksituaties gaat de docent in op de werking van een faillissement alsmede de rol en het speelveld van de curator.

De insteek van dit onderdeel is niet alleen verdieping van de juridische kennis maar met name ook toepassing in de praktijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op de positie van de hoofdrolspelers bij een faillissement: de schuldenaar (en haar bestuur), de werknemers, de fiscus, de financiers, leveranciers (en andere crediteuren) alsmede de curator. Hierbij is gekozen voor een praktische insteek, zodat de kennis die wordt verkregen direct in de praktijk kan worden toegepast.

Overtuig uw bank en behoud de goede bankrelatie

Een toenemend kredietrisico is voor de bank vaak aanleiding om een klant over te plaatsen naar de afdeling bijzonder beheer. Hoe verloopt dit proces en hoe kan de ondernemer hierin acteren richting herstel van het kredietrisico? Leer hoe de bank naar uw klant kijkt maar ook hoe u hem optimaal begeleidt in deze moeilijke fase.

Tijdens het onderdeel Bijzonder Beheer zal er veel aandacht zijn voor de mogelijkheden die de ondernemer heeft, het inschatten van de risico’s en het juridisch adequaat handelen in bijzonder beheersituaties. Daarnaast biedt het deelnemen aan deze opleiding u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers en hun ervaringen in Bijzonder Beheer situaties.

 • Duur: 09.00u tot 16.00u
 • Locatie: MeetINoffice, De Bleek 13, 3447GV, Woerden
 • Kosten: €425,- (Credion-leden), €475,- (niet leden)
 • PE-punten: 6

Leerdoelen

Leerdoelen 

 • Wanneer is er sprake van een toenemend kredietrisico in de ogen van de bank?
 • Hoe als ondernemer/ bankier te handelen in situaties van discontinuiteit?
 • In staat zijn om de juiste signalen op te pikken van naderende continuïteitsproblemen;
 • De rol van de bank in het kader van de zorgplicht in bijzonder beheer situaties;
 • Privé schade voor de ondernemer beperken;
 • Scenario denken; vaststellen van mogelijke scenario’s;
 • Wanneer gaat de bank over tot opzegging van een kredietrelatie (rechten en plichten van de bank)?
 • Kennis van de stappen in een uitwinningproces en de rol van de bank daarin;
 • Wanneer is sprake van actio pauliana en de gevolgen daarvan voor bestuurders en voor de bank;
 • Valkuilen in de aanloop naar een faillissement
 • Taken en bevoegdheden curator
 • Positie werknemers (ontslag/loongarantie)
 • Fiscus en invordering
 • Voorrang en crediteuren
 • Faillissement en overeenkomsten
 • Boedelvraagstukken
 • Verrekening en insolventie
 • Praktische voorbeelden ven tips en trucs.

Docenten: Jaap Huurnink (zie hieronder) & Dirk Spoormans

Dirk Spoormans is advocaat/partner bij MannaertsAppels Advocaten te Breda en Tilburg. Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Naast zijn werkzaamheden als advocaat ondernemingsrecht wordt Dirk sinds 2006 veelvuldig aangesteld als curator in faillissementen van bedrijven in het MKB. Aan de hand van theorie en praktijkcases worden de leerdoelen behandeld. Zo is het geleerde direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk!

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding