14-01-19 Opleiding Certificeringsopleiding Vastgoed (Credion)

LET OP: Dit is een tweedaagse opleiding:
Dag 1: 14 januari (module 1 en 2)
Dag 2: 25 januari (module 3 en 4 en examen)
 

De rente staat laag en de OG sector zit nog steeds in een dip. Dit lijkt de ideale tijd om een pand te kopen… Of beter nog even wachten? Tijdens deze opleiding wordt dit onderwerp besproken in 3 onderdelen. Allereerst komt het onderdeel vastgoedrekenen aan bod. De waarde van vastgoed komt aan bod, wat is een reële waarde, wel of niet kopen op de veiling? Vervolgens zal aandacht zijn voor de financiering van vastgoed. Welke banken staan open voor financiering en welke alternatieven zijn er? De beste mix van financieringsvormen.

Module 1: Kenmerken soorten vastgoed & Vastgoedrekenen (rendement)
Module 2:  Wat is de waarde van vastgoed (zowel eigen gebruik als commercieel vastgoed en de verschillen)?
Beoordelen van een taxatierapport en inzicht in de totstandkoming van de waarde;
Module 3: Welke mogelijkheden zijn er tot (gestapeld) financieren van vastgoed?
Module 4:  Juridische constructies en fiscale aspecten bij vastgoedbeleggingen en financieringen; 
Afsluitend:  Examen met toetsing op alle bovenstaande onderdelen, vindt plaats aan het einde van dag 2.  

Korte Samenvatting Module 1 - Vastgoedrekenen
In deze cursus maakt u kennis met de belangrijkste begrippen in vastgoedrekenen, zoals BAR, NAR, yield en DCF. Tijdens de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waardeberekening en de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen. U krijgt inzicht in deze uitgangspunten en u leert de diverse belangen van betrokken partijen middels berekeningen inzichtelijk maken. U gaat zelf aan de slag met rendementsmodellen en gaat ervaren wat de impact is van één of meerdere wijzigingen in de uitgangspunten. Na het volgen van deze cursus kunt u uw beslissingen en investeringen goed onderbouwen.

Korte Samenvatting Module 2 - Waardering & financiering van vastgoed
Valkuilen in het taxatierapport & een goed onderbouwd financieringsvoorstel
De waarde van vastgoed is een veel besproken onderwerp en komt dagelijks in het nieuws. Deze praktische workshop staat stil bij de waardebepaling van vastgoed. Welke marktontwikkelingen spelen er en welke ontwikkelingen verwachten de professionals? Welke zaken zijn van invloed op de waarde van vastgoed? Wat bepaalt de waarde van een vastgoedobject en hoe hoog is het te verwachten rendement? Op welke manier kunt u de waarde uit het taxatierapport beoordelen en welke waarde is nou het meest relevant voor de bancaire praktijk? Hoe schat ik de waarde van het taxatierapport zelf in en hoe lees/beoordeel ik het rapport – valkuilen en kansen? Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar de financieringsbehoefte. Deze vragen staan tijdens de sessie centraal.

Korte Samenvatting Module 3 - Verdieping waardering vastgoed & gestapeld financieren van vastgoed (incl. crowdfunding vastgoed)
Ook de financiering van panden is aan verandering onderhevig. Ingegeven door de veranderde waardering van panden maar ook de internationale wijzigingen in wet- en regelgeving (o.a. Basel III).  Wat zijn de financieringsmogelijkheden in de huidige tijd en richting de toekomst? Hoe kunnen deze financieringsmogelijkheden optimaal worden benut? Wat zijn de aandachtspunten bij banken? Het antwoord op deze en andere vragen wordt gegeven in deze training.

 • Datum:
  • 14 januari 2019
 • Duur: 2 dagen (4 dagdelen) van 9.00 tot 16.00 uur met afsluitende toets
 • Locatie: MeetINoffice, De Bleek 13, 3447GV, Woerden
 • Kosten: € 995,- (Credion-leden), € 1.250,- (niet leden)
 • PE-punten: 12 PE-uren (Alleen voor AA en RA; graag voorafgaand aan de training aangeven indien gewenst)

Leerdoelen

Module 1 - Vastgoedrekenen:

 • Actualiteiten in de verschillende vastgoedmarkten (woning, winkel, kantoor, bedrijfsruimte);
 • Diverse vormen van beleggingsonroerend goed, zoals bedrijfspand, kantoorpand en industriehal (kenmerken, verschillen in waarde en huurmarkt);
 • Kunnen inschatten van de invloed van actuele ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de waarde en financieringsmogelijkheden;
 • BAR, NAR, Yield, DCF en de invloed op de waarde;
 • Beoordeling van het bruto- en netto aanvangsrendement (BAR/NAR) en het rendement op het eigen vermogen middels de yieldcurve;
 • Gebruik van vastgoed-rendementsmodellen;
 • Invloed van aspecten zoals rente, huurfactor, indexering op het rendement laten zien middels het rendementsmodel;
 • Verdieping krijgen in de voor- en nadelen bij de aanschaf van verschillende vormen van beleggingsonroerend goed en het rendement bij deze verschillende vormen van vastgoed;
 • Een kostprijsdekkende huur- of verkoopprijs berekenen;
 • Een pand in eigen gebruik versus een beleggingsobject;
 • Actuele ontwikkelingen: Overzicht van de laatste perspectieven op de ontwikkeling van de huurprijzen en de rendementen op Vastgoedbeleggingen. Hoe ontwikkelt zich de verhouding vraag en aanbod en wat is het effect hiervan op de korte én lange termijn?

Module 2 - Waardering & financiering van vastgoed:

 • Actualiteiten taxatiebeleid en taxatiemethoden;
 • Kunnen inschatten van de invloed van actuele ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de waarde en financieringsmogelijkheden;
 • Kennen van de verschillende taxatiemethoden en de totstandkoming van de waarde;
 • BAR, NAR, Yield, DCF en de invloed op de waarde;
 • Beoordelen van de belangrijkste waarde bepalende factoren van vastgoed;
 • Berekenen van de huurfactor en deze vergelijken met de gebruikelijke huurfactoren per gebied en soort vastgoed;
 • Inschatting maken van de courantheid van beleggingsonroerend goed;
 • Een oordeel kunnen vormen over de compleetheid kwaliteit van taxatierapporten;
 • Kennis van de beschikbare financieringsmogelijkheden voor eigen gebruik en voor commercieel vastgoed;
 • Gebruik van pijlermodel als tool voor de beoordeling van de financiering;
 • Kennen van de verschillen tussen algemene banken, vastgoedbanken en andere vastgoedfinanciers.

Module 3 - Verdieping waardering vastgoed & gestapeld financieren van vastgoed (incl. crowdfunding vastgoed):

 • Verdieping waardering van vastgoed;
 • Bepalen van de meest geschikte financieringsbronnen in elke situatie – een juist financieringsadvies voor je klant;
 • Mogelijkheden tot gestapeld financieren bij vastgoed;
 • Inschatting kunnen maken van de hoogte van de financiering op het onroerend goed;
 • Opstellen van een financieringsaanvraag bij een investering in vastgoed voor eigen gebruik of commercieel vastgoed;
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen de financieringsvorm en de juridische constructie;
 • Speerpunten van de bank bij een vastgoedfinanciering (cashflow, solvabiliteit, dekkingswaarde);
 • Taxatiewaarde en huurprijs in relatie tot de financiering.

Module 4 - Juridische constructies en fiscale aspecten:

 • Fiscale aspecten bij de aankoop van beleggingspanden;
 • De IB en VPB – aspecten bij het beleggen in vastgoed;
 • Beoordelen van huurcontracten bij de diverse soorten vastgoed;
 • Kernpunten huurrecht (rechten & plichten huurder en verhuurder);
 • Gevolgen voor de BTW en overdrachtsbelasting en de samenloop hiervan;
 • Beperking van de afschrijving en de gevolgen;
 • Het gebruik van herinvesteringsreserves en handel in BV’s met een herinvesteringsreserve;
 • Wanneer beleggen vanuit privé en wanneer kiezen voor een BV – vorm?
 • Andere constructies om te beleggen in vastgoed (CV, SPV, maatschap, stichting).

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding