Opleiding Bedrijfsopvolging bij Vastgoedondernemers

De toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij de overgang van aandelen in vastgoedvennootschappen staat op dit moment volop in de belangstelling. Er lopen op dit moment tientallen discussies met de belastingdienst en diverse procedures.

Beroepen op de BOF
Bij de overdracht krachtens schenking of erfrecht van de aandelen in een vastgoedvennootschap kan men in veel gevallen geen beroep doen op de fiscaal voordelige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF). De BOF geldt namelijk alleen als er sprake is van een onderneming en de fiscus is van mening dat vastgoedexploitatie geen onderneming is. Dit betekent in geval van overlijden dat bij de overgang van een vastgoedportefeuille de totale belastingheffing kan oplopen tot 40%. Terwijl de belastingheffing in potentie slechts enkele procenten bedraagt als het om ondernemingsvermogen gaat. Recente rechtspraak laat echter zien dat in geval van vastgoedexploitatie een beroep op de BOF niet bij voorbaat kansloos is.

Wilt u weten op welke manier vastgoedexploitatie toch als een onderneming kan worden aangemerkt en hoe men zich succesvol kan beroepen op de BOF? Volg dan de Masterclass ‘Bedrijfsopvolging en vastgoed’ op 4 juli 2017. De docent, dhr A. (Aad) Rozendal schreef een blog over dit onderwerp dat u alvast een voorproefje op de masterclass geeft.

 • Duur: 3 uur
 • Kosten: Op aanvraag
 • PE-punten: 3 (graag vermelden bij aanmelding)

Leerdoelen

In deze bijeenkomst wordt de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op vastgoed behandeld. Aan de hand van casusposities en praktijkvoorbeelden worden de verschillende fiscale aspecten van bedrijfsopvolging en vastgoed op een interactieve wijze besproken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

 • Werking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en successiewet;
 • Beleggen versus ondernemen;
 • Voorsorteren en bewijsvoering;
 • Overdrachtsbelastingaspecten.

De docent, dr. A. (Aad) Rozendal, zal tijdens deze masterclass ingaan op de fiscale aandachtspunten bij de overdracht krachtens schenking of erfrecht van de aandelen in een vastgoedvennootschap. Er wordt specifiek aandacht besteed aan mogelijke oplossingsrichtingen.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding