Opleiding BBS

Belang BBS
Een juiste risicobepaling is van groot belang voor je klant. De klant wil tenslotte passende financieringscondities. Voor een juiste risicobepaling is het juist vullen van BBS van groot belang.  Na deelname aan deze training zijn de medewerkers beter in staat kredietrisico’s in de financiering t.a.v. PD, LGD en EaD te adresseren en toe te passen.

Daarnaast wordt bij de doelgroep MKB de koppeling gemaakt naar STBK en het risicoprofiel dat daarin naar voren komt. Komt dit overeen of toont het grote verschillen en wat is juist? Je krijgt inzicht in de techniek achter STBK en BBS.

Hierdoor krijgt de financiering het juiste risicoprofiel en de klant passende financieringscondities. Na afloop zijn medewerkers zich bewust van de impact van toegepaste waarderingsregels en antwoorden in de scorecard en wordt de BBS output op een juiste wijze gebruikt, geanalyseerd en gemotiveerd.

Opties
Veel van onze MKB - klanten kiezen als vervolg op deze opleiding is een vervolgopleiding zakelijk financieren en STBK opstellen. Wij organiseren dan een of meerdere powersessie(s) waarbij alle deelnemers vooraf een STBK aanvraag aanleveren. De belangrijkste rode draadpunten/ verbeterpunten worden tijdens de powersessie behandeld en uitgediept. Daarna kunnen er indien gewenst nog individuele gesprekken plaatsvinden voor een uitgebreide terugkoppeling op de aanvraag.

 • Duur: 9.00 - 16.00 uur
 • Kosten: 495 euro
 • Vooropleiding:

  Basiskennis BBS vereist

 • PE-punten: 6

Leerdoelen

 • Ontwikkelingen in BBS en de impact op het gebruik hiervan;
 • Het goed kunnen lezen en interpreteren van de BBS-output;
 • Het correct invullen in BBS (bv het volledig vullen van alle relevante velden), zoals financieringsgroep, obligo derden (en bijbehorende voorwaarden), zekerhedenoverzicht, jaarcijfers;
 • Consequenties onderkennen van het niet juist invullen van de BBS rapportage;
 • De valkuilen bij het invullen van BBS en factoren die van invloed zijn op de bepaling van de Rating;
 • Zekerheidswaarden in de BBS versie, lezen en interpreteren, relatie met het LGD/ EAD rapport;
 • Invulvalkuilen MRA spreadsheet/ jaarcijfers
 • Beantwoorden en toelichten niet-financiële vragen.
 • Gebruik, interpretatie en analyse van BIS II variabelen zoals PD, LGD en EAD.
 • Risicobepaling in STBK in relatie tot BBS.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
[email protected]

De docent van deze opleiding